PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL
PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS
PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019

înapoi la pagina de publicaţii 

(back to all publications page/ 

retour á la page des publications)

ALEXANDRESCU, Raluca (2015) Difficiles modernités. Rythmes et régimes conceptuels de la démocratie dans la pensée politique roumaine au XIXe siècle, Editura Universității din București, București, 2015. [CNATDCU A2]

CARP, Radu (2015) POLITOGRAMA. Incursiuni în vocabularul democrației, Institutul European, Iaşi, 2015. [CNATDCU A2]

CARP, Radu (2015) Dreptul public, perspectiva comparată şi analiza politică. O intersecție necesară, Adenium, Iaşi. [CNATDCU: neclasificat]

DOGARU, Cosmin Ștefan (2015) Carol I și bipartidismul românesc (1866-1914), Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2015. [CNATDCU B]

IVAN, Ruxandra & PLEȘCA, Vasile (coord.) (2015) A guverna/a fi guvernat. Ipostaze ale raporturilor dintre stat și cetățean, Pro Universitaria, București, 2015. [CNATDCU A2]

LAZEA, Dan & CARAUS, Tamara (coord.). (2015). Cosmopolitanism without Foundations, Zeta Books, București, 2015. [CNATDCU B]

RIZESCU, Victor (2015) Canonul şi vocile uitate. Secvenţe dintr-o tipologie a gândirii politice româneşti, Editura Universității din București, București, 2015. [CNATDCU A2]

STANOMIR, Ioan. 2015. Sfinxul rus. Idei, identităţi şi obsesii, Adenium, Iași, 2015. [CNATDCU: neclasificat]

ȚURCANU, Florin (coord.) (2015) Francophilie et germanophilie en Europe sud-orientale à la veille et pendant la Première guerre mondiale, Editions de l’Université de Bucarest/CEREFREA, București, 2015. [CNATDCU A2]