PUBLICAŢII ALE CORPULUI PROFESORAL

PUBLICATIONS OF FSPUB PROFESSORS

PUBLICATIONS DU CORPS ENSEIGNANT

VOLUME | VOLUMES
2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::2018 :: 2019

STUDII & ARTICOLE | STUDIES & ARTICLES | ETUDES & ARTICLES
2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017:: 2018:: 2019

înapoi la pagina de publicaţii 

(back to all publications page/ 

retour á la page des publications)


Volume de autor (8) :
 • Bejan, Felicia. 2019. Fuziunea si divizarea societăților. Practica judiciara adnotata. Bucuresti:Editura Universitatii din Bucuresti, ISBN 978-606-16-0998-7347.7. [A2] 
 • Carp, Radu. 2019. Religion in the public sphere. The European and the national perspectives. Debrecen: Debrecen University Press, 204 p.[A2] 
 • Iancu, Alexandra. 2019. La démocratie roumaine à ses débuts : Élitisme, apolitisme et informalité gouvernementale. Iasi : Institutul European, 271p, ISBN : 978-606-24-0270-9 [A2] 
 • Pavel, Dan. 2019. Războaiele neterminate din era Facebook. Iasi: Polirom, ISBN10: 9734676695 [A2] 
 • Preda, Cristian. 2019. Introducere în știința politică. Iasi: Polirom, 336 pp. [A2] 
 • Rizescu, Victor. 2019. Statul bunăstării pe filiera românească. Fracturi ale dezvoltării și rupturi ale memoriei. București:Pro Universitaria, 2019 (sub tipar) [A2] 
 • Rizescu, Victor. 2019. Eseuri despre politica memoriei. Accente și recalibrări aniversare, București: Neverland (in print). 
 • Stanomir Ioan.2019. Aşteptând revoluţia. Paşoptismul şi vocile sale. București: Humanitas ISBN: 9789735065959. [A2] 

Volume de coautor (1) : 
 • Carp, Radu si Daniel Şandru. 2019. Cine suntem şi ce ne ţine împreună? Reflecţii postCentenar despre natura democraţiei în România. Iaşi: Institutul European, 141 p. ISBN: 9786062402556 [A2] 
Volume coordonate (3):

 • Dogaru, Cosmin-Ștefan si Dumitru-Cătălin Rogojanu, (coord.). 2019. Elites, Networks of Power and Citizens (19th-21stCenturies). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. ISBN 978606-37-0662-2).[A2] 
 • Goșu, Armand și Alexandru Gussi. 2019. Democrația sub asediu. România în context regional. București: Editura Corint, 380 p. ISBN: 9786067934830 
 • Iancu, Alexandra si Silvia Marton. 2019. Corruption et politique en Europe. Enjeux, réformes et controverses. Paris : L’Harmattan, 294 p., ISBN 978-2-343-15566-1 [A2]