BIBLIOTECA DE CERCETĂRI POLITICE
POLITICAL RESEARCH LIBRARY
LA BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHES POLITIQUES


Pe parcursul existenţei FSPUB, în sediul din str.Spiru Haret 8, locaţie dedicată în special activităţilor de cercetare, a fost adunată din diverse surse şi donaţii, inclusiv ale profesorilor FSPUB, o bogată colecţie de literatură de specialitate, carte rară şi materiale de arhivă.

Din 2012, pentru o mai bună gestionare şi utilizare a acestor resurse, a început inventarierea lor si includerea într-un catalog online (acces liber), iar întreaga colecţie poartă numele de Biblioteca de Cercetări Politice. 

În cadrul Bibliotecii, accesibilă în principal membrilor comunităţii academice a FSPUB, au fost constituite mai multe fonduri, în funcţie de provenienţa şi tipul materialelor. Cele mai consistente astfel de fonduri sunt cel de carte veche şi periodice, şi Fondul ONU "Filaret Moţco".

Fondul de carte veche şi periodice
Fond constituit din diverse donaţii şi surse, cuprinde colecții consistente de periodice din a doua jumătate a sec. XIX - prima parte a sec. XX precum Dezbaterile Senatului, Dezbaterile Adunării Deputaților, Furnica, Flacăra, Dreptatea, Tribuna, Convorbiri Critice, Boabe de Grâu, Revista Științifică, Ion Neculce, Uricariul, Revista de Drept Public, Sociologie Românească etc.. De asemenea, cuprinde periodice din prima jumătate a sec. XX (Revista Fundațiilor Regale, Viața Românească, Dreptul, Revue Historique du Sud-Est Européen, Revista Istorică Română, Balcania) şi a doua jumătate a sec. XX (Contemporanul, Luceafărul, Libertatea, Flacăra, România Literară, România Liberă, Scânteia, Tineretul Liber sau Revue Roumaine de Sciences Sociales, Revue Roumaine, Revista de Filosofie etc.). Colecţie disponibilă comunităţii academice a FSPUB şi parţial altor cercetători interesaţi (contact: Prof.univ.Dr. Laurenţiu VLAD)

Fondul ONU Filaret Moţco
În 2012, FSPUB a primit ca donaţie întregul stoc de publicaţii al Bibliotecii ONU din România (cca.100.000 de itemi, incluzând cărţi şi reviste de specialitate, publicaţii ale ONU, serii de tratate, documentare audio şi video, afişe şi fotografii). Această colecţie poartă numele de "Filaret Moţco", în memoria primului angajat ONU de origine română căzut la datorie, în Afganistan. Disponibil parţial publicului larg, actualmente constituie cea mai mare parte a catalogului online  (mai multe detalii)

 fgfg dfbdfd    fsp.unibuc.ro