BIBLIOTECA FSPUB
FSPUB LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE FSPUB

Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice a fost creată odată cu facultatea, în 1991, prin eforturile profesorilor acesteia şi frecvent cu sprijinul a numeroase donaţii, în special de carte străină. Din 2001 face parte din sistemul de biblioteci filialele ale Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" din Bucureşti. 

Cea mai importantă donaţie privată primită până în prezent este Fondul Monica Lovinescu-Virgil Ierunca, o parte însemnată (peste 1500 de volume) a bibliotecii de la Paris a celor doi intelectuali români ce a intrat în 2008 sub acest nume în inventarul Bibliotecii FSPUB.

Printre donatorii constanţi instituţionali se numără Agence Universitaire de la Francophonie, British Council, U.S. Embassy, Institutul Francez, Institutul European din România şi Institutul Diplomatic Român (Ministerul Afacerilor Externe). 

În martie 2012, întreaga colecţie de publicaţii şi arhiva Centrului de Informare ONU pentru România din Bucureşti (cca. 100 000 itemi, inclusiv documentare video şi audio) a fost donată facultăţii şi a intrat într-un fond special - Fondul ONU "Filaret Moţco", în prezent în curs de catalogare. Cele mai valoroase volume din acest fond intră în colecţia Bibliotecii FSPUB, iar celelalte materiale sunt arhivate în Biblioteca de Cercetări Politice, o colecţie de lucrări şi documente gestionată de centrele de cercetare ale facultăţii.

Biblioteca FSPUB îşi orientează activitatea pe sprijinirea procesului de învăţământ şi cercetare prin furnizarea materialelor de studiu în format print şi digital, pe alfabetizarea informaţională a studenţilor din primul an şi asistarea lor în stagiile de practică info-documentară, precum şi pe furnizarea bibliografiilor la cerere şi a referinţelor online.

Actualmente, Biblioteca FSPUB pune la dispoziţia utilizatorilor cca.14 000 de volume din care aproape jumătate disponibile în sala de lectură cu o capacitate de treizeci de locuri, dotată cu trei staţii de lucru conectate la Internet, care permit efectuarea căutărilor în catalogul propriu şi accesarea bazelor de date ştiinţifice de pe portalul Bibliotecii Centrale Universitare