FONDUL ONU 
UN COLLECTION / COLLECTION ONU
"FILARET MOŢCO"În 2012, FSPUB a primit ca donaţie întregul stoc de publicaţii al Bibliotecii ONU din România (cca.100.000 de itemi, incluzând cărţi şi reviste de specialitate, publicaţii ale ONU, serii de tratate, documentare audio şi video, afişe şi fotografii).

La cererea donatorului, această colecţie poartă numele de "Filaret Moţco", în memoria primului angajat ONU de origine română căzut la datorie, în Afganistan.

Actualmente, colecţia este gestionată de programul ProRISE al FSPUB.

Fondul de carte este în curs de catalogare şi este parţial accesibil publicului la sediul FSPUB din str.Spiru Haret 8, ca parte a Bibliotecii de Cercetări Politice.

Pentru mai multe informaţii privind conţinutul şi accesarea colecţiei, vă rugăm să ne scrieţi la
prorise@fspub.unibuc.ro (coord. Lect.univ. Dr. Luciana Alexandra Ghica)In 2012, the FSPUB received as donation the entire library and archive collection of the UN Library in Romania (cca. 100 000 items including academic and policy scholarship, UN publications, series of treaties, audio and video documentaries, posters and photographs).

Upon donor's request, this collection was named "Filaret Moţco" to honour the memory of the first UN employee of Romanian origin that died while on duty in Afghanistan.

Currently, it is managed by the ProRISE program and it is partially accessible to the public, within the Library of Political Research / Biblioteca de Cercetări Politice at the FSPUB headquarters from 8, Spiru Haret st.

For more information on the collection's content and access options please write us at prorise@fspub.unibuc.ro (coord. Lect.univ. Dr. Luciana Alexandra Ghica)