CONCURSURI DIDACTICE

COMPETIŢII 2021-2022


SEMESTRUL I


Posturile didactice şi de cercetare vacante scoase la concurs de către Universitatea din Bucureşti în primul semestru al anului universitar 2021-2022 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1242 din 03.12.2021. 


Pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, Departamentul de Teorie și Istorie Politică și Constituțională (Facultatea de Ştiinţe Politice) a scos la concurs un post de conferențiar universitar în domeniul filosofie:


Post de conferențiar universitar poziția 10cu următoarea încărcătură didactică: Teorii și practici ale politicului (MPE I, sem. I); Teorii ale democrației (SPR II, sem. I); Europa modernă în gândirea intelectuală (MPE I, sem. II); Istoria ideilor politice I (SPF I, sem. I).


Tematică și bibliografie conferențiar 10


IMPORTANT! 

Toate informațiile legate de constituirea dosarului de concurs, calendarul şi desfăşurarea concursurilor didactice, legislaţia, regulamentele şi metodologiile în vigoare sunt disponibile pe site-ul Universităţii din Bucureşti: Acces aici.

                                                                                                                

                                                                                                                       ***

FIRST SEMESTER


Teaching positions (tenured) for the first semester of the 2021-2022 academic year opened for competition by the University of Bucharest were published in the Official Gazette of Romania, Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1242 din 03.12.2021. 


On the first semester of the 2021-2022 academic year, the Department of Political and Constitutional Theory and History (Faculty of Political Sciences) launched the call for an Associate Professor in the field of philosophy:


The Associate Professor position 10 has the following teaching load: Theories and Practices of Politics (MPE I, sem. I); Theories of Democracy (SPR II, sem. I); Modern Europe in Intellectual Thought (MPE I, sem. II); History of Political Thought (SPF I, sem. I).


IMPORTANT! 


All information regarding the application form, the calendar, the competition process, methodology, and legislative framework is available on the University of Bucharest website: Available here.


COMPETIŢII 2020-2021


SEMESTRUL II


Posturile didactice şi de cercetare vacante scoase la concurs de către Universitatea din Bucureşti în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 368 din 06.05. 2021.


Pe semestrul II al anului universitar 2020-2021, Departamentul de Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate (Facultatea de Ştiinţe Politice) a scos la concurs un post de lector universitar în domeniul științe politice:


Post de lector universitar poziția 13cu următoarea încărcătură didactică: Știința politică. Domeniu și concepte (SPF II, sem. I); Sociologie politică (SPF I, sem. II); Europa și Africa de la dominația colonială la provocările cooperării (MPE II, sem. II); Stagiu practic (MSE II, sem. II); Introducere în știința politică (SPF I, sem I); Sistem politic românesc (SPF I, sem. II). 


Tematică și bibliografie lector 13


Pe semestrul II al anului universitar 2020-2021, Departamentul de Teorie și Istorie Politică și Constituțională (Facultatea de Ştiinţe Politice) a scos la concurs un post de lector universitar în domeniul științe politice:


Post de lector universitar poziția 15cu următoarea încărcătură didactică: Politici culturale și migrațiune studențească (SPR III, sem. I); Introducere în comunicarea politică (SPR I, sem. I); Teorii ale democrației (SPE II, sem. II); Extrema dreaptă și Holocaustul în România (SPE III, sem. II); Practică I (SSL II, sem. I).


Tematică și bibliografie lector 15


IMPORTANT! 


Toate informațiile legate de constituirea dosarului de concurs, calendarul şi desfăşurarea concursurilor didactice, legislaţia, regulamentele şi metodologiile în vigoare sunt disponibile pe site-ul Universităţii din Bucureşti: Acces aici.Rezultate concursuri didactice organizate în data de 8 iulie (PPRISS, lector poziția 13), respectiv 9 iulie 2021 (TIPC, lector poziția 15):


În urma concursului didactic pentru ocuparea postului didactic pe perioadă nedeterminată, lector poziția 13 din statul de funcții al Departamentul de Politici Publice, Relații Internațioanale și Studii de Securitate al FSPUB, candidata Domnica Gorovei, singura înscrisă la concurs, a fost declarată admisă de către comisie, cu un punctaj final de 300 puncte.


În urma concursului didactic pentru ocuparea postului didactic pe perioadă nedeterminată, lector poziția 15 din statul de funcții al Departamentului de Teorie și Istorie Politică și Constituțională al FSPUB, candidata Irina Matei, singura înscrisă la concurs, a fost declarată admisă de către comisie, cu un punctaj final de 300 puncte.***

SECOND SEMESTER


Teaching positions (tenured) for the second semester of the 2020-2021 academic year opened for competition by the University of Bucharest were published in the Official Gazette of Romania, no. 368 (Part III) of 06.05.2021.


On the second semester of the academic year 2020-2021, the Department of Public Policies, International Relations and Security Studies (Faculty of Political Science) launched the call for one position of senior lecturer in the field of political science:


The Senior Lecturer position 13 has the following teaching load: Political Science. Scope and Concepts (SPF II, sem. I); Political Sociology (SPF I, sem. II); Europe and Africa from Colonial Domination to the Challenges of Cooperation (MPE II, sem. II); Internship (MSE II, sem. II); Introduction to Political Science (SPF I, sem. I); The Romanian Political System (SPF I, sem. II).


Topics and bibliography senior lecturer 13


On the second semester of the academic year 2020-2021, the Department of Theory, Political and Constitutional History (Faculty of Political Science) launched the call for one position of senior lecturer in the field of political science:


The Senior Lecturer position 15 has the following teaching load: Cultural Policies and Student Migration (SPR III, sem. I); Introduction to Political Communication (SPR I, sem. I); Theories of Democracy (SPE II, sem. II); The Far Right and the Holocaust in Romania (SPE III, sem. II), Internship I (SSL II, sem. I).


Topics and bibliography senior lecturer 15


IMPORTANT! 


All information regarding the application form, the calendar, the competition process, methodology, and legislative framework is available on the University of Bucharest website: Available here.


SEMESTRUL I


Posturile didactice şi de cercetare vacante scoase la concurs de către Universitatea din Bucureşti în semestrul I al anului universitar 2020-2021 au fost publicate în Monitorul Oficial la României, partea a III-a, nr. 782 din 24.11.2020. 

Pe semestrul I al anului universitar 2020-2021, Departamentul de Teorie și Istorie Politică și Constituțională (Facultatea de Ştiinţe Politice) a scos la concurs două posturi de conferențiar universitar și un post de lector universitar în domeniul științe politice:


Post de conferențiar universitar poziția 8cu următoarea încărcătură didactică: Analiză politică comparată (SPR II, sem. II); Elite politice comparate (MCP II, sem. I); Introducere în comunicarea politică (SPE I, sem. I; SPF I, sem. I).


Tematică și bibliografie conferențiar 8


Post de conferențiar universitar poziția 9cu următoarea încărcătură didactică: Politică și societate în America Latină (SPE II, Sem. II, SPR II, sem. II; SPF II, sem. I); Artă și politică (SPF III, sem. I); Practică I (SPR II, sem. I); Seminar de metodă (SSL III, sem. II).


Tematică și bibliografie conferențiar 9


Post de lector universitar poziția 14cu următoarea încărcătură didactică: Introducere în comunicarea politică (SSL I, sem. I); Deontologie și scriere academică (SPR I, sem. I; SSL I, sem. I); Leadership politic și rețele de putere în România sec. XIX-XX (SSL III, sem. II); Societate civilă și democrație (SPR III; sem. I); Practică II (SSL II; sem. II).


Tematică și bibliografie lector 14


IMPORTANT! 


Toate informațiile legate de constituirea dosarului de concurs, calendarul şi desfăşurarea concursurilor didactice, legislaţia, regulamentele şi metodologiile în vigoare sunt disponibile pe site-ul Universităţii din Bucureşti: Acces aici.


Rezultatele concursului organizat în data de 25 ianuarie 2021: Acces aici.

În urma concursului didactic pentru ocuparea postului didactic pe perioadă nedeterminată, conferențiar poziția 8 din statul de funcții al Departamentului Teorie și Istorie Politică și Constituțională al FSPUB, candidata Alexandra Alina Iancu, singura înscrisă la concurs, a fost declarată admisă de către comisie, cu un punctaj final de 398,40 puncte.

În urma concursului didactic pentru ocuparea postului didactic pe perioadă nedeterminată, conferențiar poziția 9 din statul de funcții al Departamentului Teorie și Istorie Politică și Constituțională al FSPUB, candidata Caterina Laura Diamanta Preda, singura înscrisă la concurs, a fost declarată admisă de către comisie, cu un punctaj final de 395,20 puncte.

În urma concursului didactic pentru ocuparea postului didactic pe o perioadă nedeterminată, lector poziția 14 din statul de funcții al departamentului Teorie și Istorie Politică și Constituțională al FSPUB, candidatul Cosmin Ștefan Dogaru, singurul înscris la concurs, a fost declarat admis, cu un punctaj final de 500 de puncte.


***

FIRST SEMESTER


Teaching positions (tenured) for the first semester of the 2020-2021 academic year opened for competition by the University of Bucharest were published in the Official Gazette of Romania, no. 782 (Part III) of 24.11.2020.


On the first semester of the academic year 2020-2021, the Department of Theory, Political and Constitutional History (Faculty of Political Science) launched the call for two positions of associate professor and one position of senior lecturer in the field of political science.


The Associate Professor position 8 has the following teaching load: Comparative Political Analysis (SPR II, sem. II)Comparative Political Elites (MCP II, sem. I)Introduction to Political Communication (SPE I, sem. I; SPF I, sem. I).


Topics and bibliography associate professor 8


The Associate Professor position 9 has the following teaching load: Politics and Society in Latin America (SPE II, Sem. II, SPR II, sem. II; SPF II, sem. I)Art and politics (SPF III, sem. I)Internship I (SPR II, sem. I)Methodology workshop (SSL III, sem. II).


Topics and bibliography associate professor 9


The Senior Lecturer position 14 has the following teaching load: Introduction to Political Communication (SSL I, sem. I)Integrity and Academic Writing (SPR I, sem. I; SSL I, sem. I)Political Leadership and Networks of Power in Romania 19th–20th Centuries (SSL III, sem. II)Civil Society and Democracy (SPR III; sem. I)Internship II (SSL II; sem. II).


Topics and bibliography senior lecturer 14


IMPORTANT! 


All information regarding the application form, the calendar, the competition process, methodology, and legislative framework is available on the University of Bucharest website: Available here.COMPETIŢII 2019-2020

 

SEMESTRUL I


Posturile didactice vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2019-2020 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 1400, Partea a III-a din 26.11.2019.

Pe semestrul I al anului universitar 2019-2020, Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate (Facultatea de Ştiinţe Politice) a scos la concurs un post de profesor universitar în domeniul istorie și un post de conferențiar universitar în domeniul științe politice:

 

Post de profesor universitar poziţia 11, cu următoarea încărcătură didactică: Probleme globale fundamentale: Violență politică, inegalitate socială, conflict etnic și religios - (SPE+RISE sem. 1);Guvernare și politică în România, sec. XIX-XX – (SPE sem.1); Națiuni și naționalisme (SSL sem.1);Tranziții democratice (MCP sem.1)


Tematica și bibliografia sunt disponibile aici

 

Post de conferențiar universitar poziţia 27, cu următoarea încărcătură didactică: Etnie, cetățenie și egalitate de șanse în Sud-Estul Europei (MPES sem.2);Politicile și istoria corupției (MCP sem.2); Introducere în științele politice (SPE+RISE sem.1); Republicile din Franța (SPF sem.2)


Tematica și bibliografia sunt disponibile aici

IMPORTANT! 

Toate informațiile legate de constituirea dosarului de concurs, calendarul şi desfăşurarea concursurilor didacticelegislaţia, regulamentele şi metodologiile în vigoare sunt disponibile pe site-ul Universităţii din Bucureşti (Acces aici)Rezultatele concursului organizat in data de 27 ianuarie 2019

 

Postul didactic pe perioadă nedeterminată profesor poziția 11 din statul de funcții al Departamentului Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate al FSPUB: candidata Cristina Petrescu, singura înscrisă la concurs, a fost declarată admisă de către comisie, cu un punctaj final de 398,75 puncte. 

Postul didactic pe perioadă nedeterminată, conferențiar poziția 27 din statul de funcții al Departamentului Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate al FSPUB, candidata Silvia Marton, singura înscrisă la concurs, a fost declarată admisă de către comisie, cu un punctaj final de 391,75 puncte.


***

FIRST SEMESTER


Two teaching positions (tenured) for the first semester of the 2019-2020 academic year have been opened for competition (the announcements were published, in accordance with the law, in the Official Gazette of Romania, no. 1400 (Part III) of 26.11.2019)

 

In the first semester of the 2019-2020 academic year, the Department of Political Science, International Relations and Security Studies (Faculty of Political Sciences) launched the call for a University Professorship(Prof. univ. dr.) in the field of history and an Associate Professorship (Conf. univ. dr.) in the field of political science:

 

The University Professor position no. 11 has the following teaching load: Global fundamental problems: Political violence, social inequality, ethnic and religious conflict (spe+rise sem.1); Government and Politics in Romania, XIX-XX centuries (spe sem.1); Nations and Nationalisms (ssl. sem.1); Democratic Transitions (mcp sem.1)

Topics and bibliography (available here)

The Associate Professor position 27 has the following teaching load: Ethnicity, Citizenship, and Equal Opportunities in South-East Europe (MPES sem.2); Politics and History of Corruption (mpc sem.2); Introduction to Political Science (spe+rise sem.1); French Republics (SPF sem.2)

Topics and bibliography (available here)

All information regarding the application form, the calendar, the competition process, methodology, and legislative framework is available on the University of Bucharest website (Available here)


COMPETIŢII 2017-2018

SEMESTRUL II
Posturile didactice vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 345, Partea a III-a din 24.04.2018.

Pe semestrul al doilea al anului universitar 2017-2018, Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate (Facultatea de Ştiinţe Politice) a scos la concurs un post de asistent (perioadă determinată):

Post de asistent vacant poziţia 54, cu următoarea încărcătură didactică: Seminarii: Politică Internațională. Diplomație și Afaceri Internaționale (RISE2 + SPE2); Teorii ale Relațiilor Internaționale (RISE3); Diplomație și Negociere Diplomatică (MRI1); Agenda Globală a Cooperării pentru Dezvoltare și Egalitate de Șanse (MPES1 + MRI1+ MSE2); Securitate Militară (SSL3); Politică Internațională. Diplomație și Afaceri Internaționale (SSL2); Politică Internațională. Diplomație și Afaceri Internaționale (SPR2); Probleme Fundamentale ale Securității Internaționale (SSL2); Guvernanță, Instituții și Organizații Internaționale (SPR2); Practică I (RISE2); Politică Externă a României după 1989 (MRI2); Introducere în Studiul Relațiilor Internaționale, Securității și Dezvoltării (RISE1+SPE1); Teorii și Teoreticieni în Relațiile Internaționale (MRI1), Conflict și Cooperare în Relațiile Internaționale (RISE3); Practică I (SPF2).

IMPORTANT! 
Toate informațiile legate de constituirea dosarului de concurs, calendarul şi desfăşurarea concursurilor didacticelegislaţia, regulamentele şi metodologiile în vigoare sunt disponibile pe site-ul Universităţii din Bucureşti (accesează).

Tematica și bibliografia se pot consulta aici.

COMPETIŢII 2016-2017

SEMESTRUL II

Posturile didactice vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 569, Partea a III-a din 28.04.2017.

Pe semestrul al doilea al anului universitar 2016-2017, Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate (Facultatea de Ştiinţe Politice) a scos la concurs un post de conferențiar:

Post de conferențiar vacant poziţia 28, cu următoarea încărcătură didactică: Sociologie politică (SPF1); Politici sociale (SPR 3); Politici familiale și egalitatea de șanse (MPES 1); Metode de cercetare aplicate în științele politice (SPF 2); Seminar de cercetare (MPES 2). 

IMPORTANT! 
Toate informațiile legate de constituirea dosarului de concurs, calendarul şi desfăşurarea concursurilor didacticelegislaţia, regulamentele şi metodologiile în vigoare sunt disponibile pe site-ul Universităţii din Bucureşti (accesează).

Pentru tematică și bibliografie a se vedea secțiunea de pe pagina UB

Programarea 
 probelor pentru cele două posturi de conferențiar scoase la concurs este următoarea:

Pentru postul de conferențiar poziția 28: 28 iunie 2017, ora 16:00, Sala de Consiliu, sediul Facultății de Științe Politice din strada Negru Vodă nr. 3. 


COMPETIŢII 2015-2016

SEMESTRUL II

Posturile didactice vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016 au fost publicate în Moniutorul Oficial al României, nr. 571, Partea a III-a din 10.05.2016.

Posturile scoase la concurs pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016 de către Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate (Facultatea de Ştiinţe Politice) în conformitate cu Statele de funcţii pe anul universitar 2015-2016, sunt următoarele:

Post de conferențiar vacant poziţia 25, cu următoarea încărcătură didactică: Egalitate socială (MPES sem. 1); Istoria ideilor politice I (SPE sem. 1); Istoria ideilor politice II (SPE sem. 2); Radicalism politic și democrație de masă (MCP sem. 1).

Post de conferențiar vacant poziţia 26, cu următoarea încărcătură didactică: Cercetarea cantitativă în științele sociale (SPR sem. 2); Mișcări sociale în Europa Centrală și de Est (MCP sem. 2); Societate civilă globală (RISE sem. 2); Analiză de date cantitative (SPE sem.1); Societate civilă și democrație (SPR sem.1).

IMPORTANT! 
Toate informațiile legate de constituirea dosarului de concurs, calendarul şi desfăşurarea concursurilor didacticelegislaţia, regulamentele şi metodologiile în vigoare sunt disponibile pe site-ul Universităţii din Bucureşti (accesează).

Pentru tematică și bibliografie a se vedea secțiunea de pe pagina UB

Programarea  probelor pentru cele două posturi de conferențiar scoase la concurs este următoarea:

Pentru postul de conferențiar poziția 25: 14 iulie 2016, orele 13.00, sala de lectură, sediul FSPUB din str. Spiru Haret nr. 8.
Pentru postul de conferențiar poziția 26: 14 iulie 2016, orele 15.00, sala de lectură, sediul FSPUB din str. Spiru Haret nr. 8.


COMPETIŢII 2014-2015

SEMESTRUL II

Posturile didactice vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2014-2015 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 402 din 28.05.2015.

Posturile scoase la concurs pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2014-2015 de către Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate (Facultatea de Ştiinţe Politice) în conformitate cu Statele de funcţii pe anul universitar 2014-2015, sunt următoarele:

Post de lector vacant poziţia 42, cu următoarea încărcătură didactică: Introducere in studii europene (RISE 1); Istoria integrării europene (RISE 1); Guvernanță, instituții și organizații internaționale (SPE 2); Guvernanță, instituții și organizații internaționale (SPR+SSL 1); Construcție europeană (SSL 1).

IMPORTANT! 

Toate informațiile legate de constituirea dosarului de concurs, calendarul şi desfăşurarea concursurilor didacticelegislaţia, regulamentele şi metodologiile în vigoare sunt disponibile pe site-ul Universităţii din Bucureşti (acceseaza).


Programarea probelor de concurs
Proba scrisă: 29 iunie, orele 10.00-12.00, sala M. Kogălniceanu, et. 3 (Facultatea de Științe Politice, str. Negru Vodă nr. 3);
Susținerea unui curs și susținerea proiectului de carieră: 29 iunie, orele 12.00-14.00, sala M. Kogălniceanu, et. 3 (Facultatea de Științe Politice, str. Negru Vodă nr. 3).

Pentru tematică și bibliografie a se vedea secțiunea de pa pagina UB.


SEMESTRUL I

Posturile didactice vacante pe perioadă nedeterminată scoase la concurs de către Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate (Facultatea de Ştiinţe Politice) pe semestrul I al anului universitar 2014-2015

Posturile didactice vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul I al anului universitar 2014-2015 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 662 din 24.11.2014.

Posturile scoase la concurs pentru semestrul al I al anului universitar 2014-2015 de către Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate (Facultatea de Ştiinţe Politice) în conformitate cu Statele de funcţii pe anul universitar 2014-2015, sunt următoarele:

Post de profesor vacant poziţia 11, cu următoarea încărcătură didactică: Gender: construcție identitară și egalitatea de șanse  (MPES 1); Politicile europene și conceptul de gender mainstreaming (MPES 2); Metode de cercetare în științele politice (SPF 2); Metode de cercetare aplicate în științele politice (SPF2).

Post de profesor vacant poziţia 12, cu următoarea încărcătură didactică: Postcomunism comparat (MCP 1); Politică și societate în Europa secolului XX (SPE 1 + RISE 1); Modernități politice în Europa de Sud-Est (MCP 2).

Post de conferențiar vacant poziţia 27, cu următoarea încărcătură didactică: Istoria ideilor politice I (SPF 1); Gândire politică franceză (SPF 3); Democrația în gândirea politică (MPER 2); Istoria ideilor politice II (SPF 4).

Post de lector vacant poziţia 42, cu următoarea încărcătură didactică: Introducere in studii europene (RISE 1); Istoria integrării europene (RISE 1); Guvernanță, instituții și organizații internaționale (SPE 2); Guvernanță, instituții și organizații internaționale (SPR+SSL 1); Construcție europeană (SSL 1).

Post de lector vacant poziţia 43, cu următoarea încărcătură didactică: Limbaj și scris academic (SPE+RISE 1); Literatură și politică: ficțiune distopică și critică socială (SPE 3); Limba engleza pentru științele politice I (RISE 1); Limba engleză pentru științele politice II (RISE II); Limba engleză pentru științele politice I (SPE 1); Limba engleză pentru științele politice II (SPE 2); Limba engleză pentru științele politice III (SPE 2); Limba engleză pentru științele politice IV (SPE 2); Limba engleză pentru științele politice I (SSL 1); Limba engleză pentru științele politice II (SSL 1).

Post de lector vacant poziţia 45, cu următoarea încărcătură didactică: Economia politică a comerțului internațional (SPR 3); Economia politică internațională (SPR+SSL3); Economia politică internațională (RISE 1+SPE1); Uniunea economică și monetară (MSE 2); Economia politică internațională (SPF 3).

Post de asistent vacant poziţia 57, cu următoarea încărcătură didactică: Politică și societate în Europa modernă (SPR+SSL 1); Guvernare și instituții politice în Romania, secolele XIX-XX (SPR 1); Limbaj și scris academic (SPR1+SSL1); Practica II (SPR 2); Seminar de cercetare. Management de proiect I (MSE 2); Seminar de cercetare. Management de proiect II (MSE 2).

Post de asistent vacant poziţia 58, cu următoarea încărcătură didactică: Politici culturale și migrație studențească (SPR 3); Actorii egalității de șanse. Stagiu practic (MPES 2); Relații româno-belgiene (MRI 1); Seminar de cercetare. Management de proiect I (MPER 1); Seminar de cercetare. Management de proiect II (MPER 1); Seminar de cercetare. Management de proiect I (MCP 1); Seminar de cercetare. Management de proiect II (MCP 1); Seminar de cercetare. Management de proiect I (MRI 1); Seminar de cercetare. Management de proiect II (MRI 2); Dictatura nazistă și Holocaustul (SPE 3).

IMPORTANT! 

Toate informațiile legate de constituirea dosarului de concurs, calendarul şi desfăşurarea concursurilor didacticelegislaţia, regulamentele şi metodologiile în vigoare sunt disponibile pe site-ul Universităţii din Bucureşti (accesează)

Tematicile, bibliografiile şi calendarul probelor pentru posturile scoase la concurs sunt accesibile aici.

Programarea probelor de concurs este disponibila pe pagina speciala dedicata concursurilor didactice pe site-ul Universitatii din Bucuresti.COMPETIŢII 2013-2014

SEMESTRUL II

Posturile didactice vacante pe perioadă nedeterminată scoase la concurs de către Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate (Facultatea de Ştiinţe Politice) pe semestrul al II-lea al anului universitar 2013-2014

Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2013-2014 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr. 324 din 10.06.2014.

Posturile scoase la concurs pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2013-2014 de către Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate (Facultatea de Ştiinţe Politice) în conformitate cu Statele de funcţii pe anul universitar 2013-2014, sunt următoarele:

Post de conferențiar vacant poziţia 26, cu următoarea încărcătură didactică: Introducere în studiul relațiilor internaționale (SPF 1, sem. 1); Securitate și dezvoltare internațională (SSL 3, sem. 1) ; Agenda globala a egalității de șanse (MPES 1, sem. 1) ; Dezvoltare și cooperare internațională (MRI 1, sem. 1).

IMPORTANT! 

Toate informațiile legate de constituirea dosarului de concurs, calendarul şi desfăşurarea concursurilor didacticelegislaţia, regulamentele şi metodologiile în vigoare sunt disponibile pe site-ul Universităţii din Bucureşti (accesează).

Tematica şi bibliografia pentru postul scos la concurs se găsesc pe site-ul Univeristăţii din Bucureşti (accesează).

Programarea prelegerii publice
Prelegerea publică este programată pe data de 5 septembrie 2014, orele 10.00, la sediul FSP din strada Sf. Ștefan nr. 24.


SEMESTRUL I

Posturile didactice vacante pe perioadă nedeterminată scoase la concurs de către Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate (Facultatea de Ştiinţe Politice) pe semestrul I al anului universitar 2013-2014

Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2013-2014 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr. 518 din 18.12.2013.

Posturile scoase la concurs pentru semestrul I al anului universitar 2013-2014
 de către Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate (Facultatea de Ştiinţe Politice) în conformitate cu Statele de funcţii pe anul universitar 2013-2014, sunt următoarele: 

Post de profesor vacant poziţia 9, cu următoarea încărcătură didactică: Guvernare și politică în România (secolele XIX-XX) (SPF 1, sem. 1); Istoria asistenţei sociale (SPR 3, sem. 2); Sărăcie şi excluziune socială (MPES 1, sem. 2); Istoria statului român modern (MPER 1, sem. 2). 

Post de profesor vacant poziţia 10, cu următoarea încărcătură didactică: Politica Orientului Mijlociu (SPE 2, sem. 2); Fascisme europene, 1919-1945 (MCP 1, sem. 1); Genocidele secolului XX (MCP 2, sem. 2). 

Post de conferențiar vacant poziţia 25, cu următoarea încărcătură didactică: Gândire politică românească (SPR 3, sem. 1); Naţionalism şi cetăţenie. Perspective teoretice şi comparate (MCP 1, sem. 1); Politică şi societate în Europa modernă (SPE 1, sem.1); Gândire politică în Europa de Est (MCP 1, sem. 2).

Post de lector vacant poziţia 44, cu următoarea încărcătură didactică: Sistem juridic românesc (SPE 3, sem. 1); Sistem juridic românesc (SPR 3, sem. 1); Acquis comunitar (SPR 3, sem. 2); Legislaţia şi instituţiile egalităţii de șanse (MPES 1, sem. 1); Dreptul Uniunii Europene (SSL 2, sem. 2).

Post de lector vacant poziţia 49, cu următoarea încărcătură didactică: Construcţie europeană (SSL 2, sem. 2); Organizaţii internaţionale (SPE 2, sem. 2); Organizaţii internaționale (SPR 2, sem. 2); Diplomaţie (MRI 2, sem. 2); Partide politice europene (MSE 2, sem. 2); Politica externă a României 1878-1989 (MRI 1, sem. 1).


IMPORTANT!
 

Toate informațiile legate de constituirea dosarului de concurs, calendarul şi desfăşurarea concursurilor didacticelegislaţia, regulamentele şi metodologiile în vigoare sunt disponibile pe site-ul Universităţii din Bucureşti (accesează).

Tematicile şi bibliografiile pentru cele 5 posturi scoase la concurs se găsesc pe site-ul Univeristăţii din Bucureşti (accesează). 


Programarea probelor pentru concursurile didactice (semestrul I)

Concurs lector 

- 19 februarie 2014, orele 8.00: susținerea prelegerii publice și a proiectului de carieră pentru concursul pentru postul de lector, poziția nr. 44 

- 19 februarie 2014, orele 10.00: susținerea prelegerii publice și a proiectului de carieră pentru concursul pentru postul de lector, poziția nr. 49 


Concurs profesor 

- 19 februarie 2014, orele 10.00: susținerea prelegerii publice și a proiectului de carieră pentru concursul pentru postul de profesor, poziția nr. 9 

- 19 februarie 2014, orele 12.00: susținerea prelegerii publice și a proiectului de carieră pentru concursul pentru postul de profesor, poziția nr. 10 


Concurs conferențiar 

- 19 februarie 2014, orele 14.00: susținerea prelegerii publice și a proiectului de carieră pentru concursul pentru postul de conferențiar, poziția nr. 25 


NOTĂ: Proba scrisă pentru examenul pentru postul de lector poziția 44 va începe la ora 9.00 

          Proba scrisă pentru examenul pentru postul de lector poziția 49 va începe la ora 11.00.


Programarea probelor pentru concursurile didactice (semestrul II)

Concurs conferențiar 

- 5 septembrie 2014, orele 10.00: susținerea prelegerii publice și a proiectului de carieră pentru concursul pentru postul de conferențiar, poziția nr. 26