GRADAŢII DE MERIT

COMPETIŢIE 2019

Nr.de gradaţii scoase la concurs: 1
Perioada de acordare a gradaţiei: 01.01.2020 - 31.12.2024
Perioada de calculare a punctajelor: 01.01.2015 - 31.12.2019

Condiţii de eligibilitate

Pentru a fi eligibil(ă), candidatul/a trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
 • este cadru didactic titular al FSPUB;
 • nu deţine deja o gradaţie de merit a cărei perioadă de acordare s-ar suprapune peste cea a gradaţiei de merit pentru care candidează;
 • întruneşte un punctaj diferit de zero la fiecare din cele patru domenii prevăzute în standardele de evaluare cuprinse în Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit (i.e. 1. Activitate de cercetare ştiinţifică; 2. Activitate didactică; 3. Activitate administrativă; 4. Relaţia cu societatea).
Dosarul de concurs 
 • CV în care sunt evidenţiate activităţile din perioada de calculare a punctajelor ;
 • listă de publicaţii pentru perioada de calculare a punctajelor;
 • listă de citări pentru citări în publicaţii apărute în perioada de calculare a punctajelor;
 • fişă de auto-evaluare completată de candidat(ă) şi avizată de Directorul de departament;
 • documente de sprijin pentru susţinerea punctajului pentru fiecare indicator din Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit pentru care acesta este diferit de zero.

Competiția a fost anunțată în cadrul ședinței de Consiliu din data de 12 noiembrie 2019; calendarul și componența comisiilor au fost aprobate prin consultare electronică. 

Calendar

14.11-21.11.2019

Depunerea dosarelor de concurs se face la dna Mirela Pădurean în zilele lucrătoare, între 9:00 și 16:00, vineri până la ora 13.30.

22.11-25.11. 2019

Întrunirea comisiei de concurs și afișarea rezultatelor

26.11.2019

Depunerea eventualelor contestaţii.

27.11.2019

Întrunirea comisiei de contestaţii (dacă este cazul). Afișarea rezultatelor la contestații.

28.11.2019

Ședința Consiliului FSPUB pentru validarea rezultatelor
Afişarea rezultatelor finaleComisia de concurs:

președinte:  prof. Dr. Radu Carp

membri: conf. dr. Camil Pârvu;  conf. dr. Claudiu Tufiș.

 

Comisia de contestații:

președinte: prof. dr. Cristian Preda

membri: prof. dr. Ioan Stanomir, lect.dr. Alexandra Iancu


REZULTATE 2019

Comisia de concurs stabilită în ședința de Consiliu din data de 13-14.11.2019 (electronic), formată din Prof.univ.dr. Radu Carp (președinte), Conf.univ.dr. Camil Pârvu (membru), Conf.univ.dr. Claudiu Tufiș (membru) și întrunită în zilele de 22 și 25 noiembrie 2019 a constatat următoarele:

În cadrul competiției 2019 s-a scos la concurs o singură gradație de merit și s-a înscris o singură persoană: asist.univ.dr. Irina MATEI.

În baza evaluării dosarului de concurs, punctajul obținut de candidată este următorul:

 

Candidat

PUNCTAJ Domeniul 1 Neponderat / Ponderat*

PUNCTAJ Domeniul 2

Punctaj Domeniul 3

Punctaj Domeniul 4

PUNCTAJ TOTAL

Evaluare Totală

170,3 / 187,33

9,5

6,5

3,65

206,98

Comisia de concurs remarcă faptul că asist.univ.dr. Irina Matei are punctaje nenule pentru fiecare din cele 4 domenii prevăzute în standardele de evaluare. Prin urmare, în conformitate cu Regulamentul de concurs, candidații îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate.

În consecință, în baza celor constatate și a punctajelor obținute, candidata asist.univ.dr. Irina Matei este eligibilă pentru acordarea gradației de merit.

Depunerea contestațiilor se poate face până în data de 26 noiembrie 2019, ora 16:00, la secretariatul facultății, cu număr de înregistrare.COMPETIŢIE 2018

Nr.de gradaţii scoase la concurs: 2
Perioada de acordare a gradaţiei: 01.01.2019 - 31.12.2023
Perioada de calculare a punctajelor: 01.01.2014 - 31.12.2018

Condiţii de eligibilitate

Pentru a fi eligibil(ă), candidatul/a trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
 • este cadru didactic titular al FSPUB;
 • nu deţine deja o gradaţie de merit a cărei perioadă de acordare s-ar suprapune peste cea a gradaţiei de merit pentru care candidează;
 • întruneşte un punctaj diferit de zero la fiecare din cele patru domenii prevăzute în standardele de evaluare cuprinse în Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit (i.e. 1. Activitate de cercetare ştiinţifică; 2. Activitate didactică; 3. Activitate administrativă; 4. Relaţia cu societatea).
Dosarul de concurs 
 • CV în care sunt evidenţiate activităţile din perioada de calculare a punctajelor ;
 • listă de publicaţii pentru perioada de calculare a punctajelor;
 • listă de citări pentru citări în publicaţii apărute în perioada de calculare a punctajelor;
 • fişă de auto-evaluare completată de candidat(ă) şi avizată de Directorul de departament;
 • documente de sprijin pentru susţinerea punctajului pentru fiecare indicator din Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit pentru care acesta este diferit de zero.
Calendar
Adoptat în ședința Consiliului FSPUB din data de 28.11.2018

29.11.2018-6.12.2018
Depunerea dosarelor de concurs se face la la secretariatul decanatului (dna. Cristina Andrei, în zilele lucrătoare, între 8:30 și 16:00, vineri până la ora 13.30).

7 și 10. 12. 2018
Întrunirea comisiei de concurs și afișarea rezultatelor

11.12.2018
Depunerea eventualelor contestaţii.

12.12.2018
Întrunirea comisiei de contestaţii (dacă este cazul). Afișarea rezultatelor la contestații.

13.12.2018
Ședința Consiliului FSPUB pentru validarea rezultatelor
Afişarea rezultatelor finale

Comisia de concurs: 
președinte: prof. dr. Mihai Chioveanu
membri: conf. dr. Luciana Alexandra Ghica, conf. dr. Camelia F. Voinea

Comisia de contestații:
președinte: prof. dr. Ionela Băluță
membri: conf. dr. Anca Dohotariu, conf. dr. Claudiu Tufiș


Rezultate finale 2018

În data de 11.12.2018, dna. Asist.Univ. Dr. Irina Matei a depus o contestație (FSPUB Nr: 1290/11.12.2018), solicitând recalcularea punctajului.

Comisia de contestații stabilită în ședința Consiliului FSPUB din data de 28.11.2018 și întrunită în data de 12.12.2018, conform calendarului competițional, a acordat următoarele punctaje în urma reverificării dosarului de concurs:

Nr. crt.

Domeniu

Punctaj

Punctaj total

1

Activitatea științifică

138,650

152,515

2

Activitatea didactică

4,500

4,500

3

Servicii instituționale / activități administrative

6,000

6,000

4

Relația cu societatea

6,450

6,450

 

Total

 

169,465

Punctajul final obținut de acest candidat nu schimbă clasamentul concursului de acordare a gradațiilor de merit rezultat în urma evaluării inițiale.


REZULTATE 2018

Comisia de concurs stabilită în ședința de Consiliu din data de 28.11.2018, formată din Prof.univ.dr. Mihai Chioveanu (președinte), Conf.univ.dr. Luciana Alexandra Ghica (membru), Conf.univ.dr. Camelia F. Voinea (membru) și întrunită în zilele de 7 și 10.02.2018 a constatat următoarele:

Nr. gradații de merit scoase la concurs: 2 (două gradații de merit)

În competiția curentă s-au înscris 6 candidați (în ordine alfabetică): Conf.univ.dr. Bogdan IANCU, Cof.univ.dr. Ruxandra IVAN, Asist.univ.dr. Irina MATEI, Lect.univ.dr. Silvia MARTON, Lect.univ.dr. Damiana OȚOIU, Conf.univ.dr. Victor RIZESCU.

În conformitate cu avizele Directorului de departament, nici unul dintre candidați, titulari ai FSPUB, nu deține deja o gradație de merit.

În baza evaluării dosarelor de concurs, punctajele obținute de candidați, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale sunt:

 

Candidat

PUNCTAJ Domeniul 1 Neponderat / Ponderat*

PUNCTAJ Domeniul 2

Punctaj Domeniul 3

Punctaj Domeniul 4

PUNCTAJ TOTAL

Conf.univ.dr. Bogdan IANCU

219.180 / 219.180

6.5

3.5

8.45

237.6300

Lect.univ.dr. Silvia MARTON

127.660 / 140.426

27.5

6

4

177.9260

Conf.univ.dr. Ruxandra IVAN

138.120 / 138.120

29

4

6.5

177.6200

Asist.univ.dr. Irina MATEI

138.250 / 152.075

6

6

6.45

170.5250

Conf.univ.dr. Victor RIZESCU

111.210 / 111.210

6.5

2

3.5

123.2100

Lect.univ.dr. Damiana OȚOIU

56.845 / 62.5295

32.67

7.5

1.85

104.5495

 *În conformitate cu Regulamentul de concurs, valoarea indicelui de ponderare pentru punctajul domeniului 1 este: 1 pentru gradul didactic de profesor si pentru gradul didactic de conferențiar și respectiv 1.1 pentru gradul didactic de lector si asistent.

Comisia de concurs remarcă faptul că toți candidații întrunesc punctaje nenule pentru fiecare din cele 4 domenii prevăzute în standardele de evaluare. Prin urmare, în conformitate cu Regulamentul de concurs, candidații îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate.


În consecință, în baza celor constatate și a punctajelor obținute, primii doi clasați și eligibili pentru acordarea gradației de merit sunt Conf.univ.dr. Bogdan Iancu și Lect.univ.dr. Silvia Marton. Comisia constată, de asemenea, că punctajele obținute de candidații pe locurile 2 și 3, respectiv Lect.univ.dr Silvia Marton și Conf.univ.dr. Ruxandra Ivan, sunt foarte apropiate (sub 0.4), iar diferența de punctaj nu reflectă o diferență semnificativă de substanță a meritelor obținute în spiritul reglementărilor în vigoare, cei doi candidați fiind astfel de facto pe același loc. De aceea, Comisia recomandă ca, în cazul în care este posibil, să fie acordată o gradație de merit suplimentară.

Depunerea contestațiilor se poate face până în data de 11 decembrie, ora 16:00, la secretariatul facultății, cu număr de înregistrare.


COMPETIŢIE 2017

Nr. de gradaţii scoase la concurs: 5
Perioada de acordare a gradaţiei: 01.01.2018 - 31.12.2022
Perioada de calculare a punctajelor: 01.01.2013 - 31.12.2017

Condiţii de eligibilitate
Pentru a fi eligibil(ă), candidatul/a trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
 • este cadru didactic titular al FSPUB;
 • nu deţine deja o gradaţie de merit a cărei perioadă de acordare s-ar suprapune peste cea a gradaţiei de merit pentru care candidează;
 • întruneşte un punctaj diferit de zero la fiecare din cele patru domenii prevăzute în standardele de evaluare cuprinse în Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit (i.e. 1. Activitate de cercetare ştiinţifică; 2. Activitate didactică; 3. Activitate administrativă; 4. Relaţia cu societatea).
Dosarul de concurs 
 • CV în care sunt evidenţiate activităţile din perioada de calculare a punctajelor;
 • listă de publicaţii pentru perioada de calculare a punctajelor;
 • listă de citări pentru citări în publicaţii apărute în perioada de calculare a punctajelor;
 • fişă de auto-evaluare completată de candidat(ă) şi avizată de Directorul de departament;
 • documente de sprijin pentru susţinerea punctajului pentru fiecare indicator din Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit pentru care acesta este diferit de zero.
Calendar
Adoptat în ședința Consiliului FSPUB din data de 30.01.2017

1.02.2017-7.02.2017
Depunerea dosarelor de concurs se face la la secretariatul decanatului (dna. Cristina Andrei, în zilele lucrătoare, între 8:30 și 15:30, vineri până la ora 13.30).

8.02.2017 - 10.02.2017
Întrunirea comisiei de concurs și afișarea rezultatelor

10.02.2017-11.02.2017
Depunerea eventualelor contestaţii.

13.02.2017-14.02.2017
Întrunirea comisiei de contestaţii (dacă este cazul)

15.02.2017
Ședința Consiliului FSPUB pentru validarea rezultatelor
Afişarea rezultatelor finale

Comisia de concurs: 
președinte: prof. dr. Mihai Chioveanu
membri: conf. dr. Ruxandra Ivan, lect. dr. Anca Dohotariu

Comisia de contestații:
președinte: conf. dr. Raluca Alexandrescu
membri: lect. dr. Oana Suciu, lect. dr. Dan Lazea

REZULTATE EVALUARE 2017

REZULTATE EVALUARE 2017

Comisia de concurs stabilită în ședința de Consiliu din data de 30.01.2017, formată din Prof.univ.dr. Mihai Chioveanu, Conf.univ.dr. Ruxandra Ivan, Lect.univ.dr. Anca Dohotariu și întrunită în data de 10.02.2017 a constatat următoarele:

Nr. gradații de merit scoase la concurs: 5 (cinci gradații de merit)

În competiția curentă s-au înscris 6 candidați (în ordinea înscrierii): Conf. univ. dr. Camelia Voinea, Lect. univ. dr. Caterina Preda, Conf.univ.dr. Claudiu Tufiș, Lect.univ.dr. Cosmin Dogaru, Lect.univ.dr. Irina Matei, Conf.univ.dr. Camil Pârvu.

În conformitate cu avizele Directorului de departament, nici unul dintre candidați, titulari ai FSPUB, nu deține deja o gradație de merit.

În baza evaluării dosarelor de concurs, punctajele obținute de candidați, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale sunt:

 

Nr.crt.

CANDIDAT

PUNCTAJ Domeniul 1 Neponderat / Ponderat*

PUNCTAJ Domeniul 2

Punctaj Domeniul 3

Punctaj Domeniul 4

PUNCTAJ TOTAL

1.

Conf.univ.dr. Claudiu Tufiș

320.945

4.5

7.5

10.831

343.776

2.

Conf.univ.dr. Camil Pârvu

189.652

12

5

2,5

209,152

3.

Conf. Univ. Dr. Camelia Voinea

155.509

7

3

5

170.509

4.

Lect. univ. dr. Caterina Preda

136,614/150,2754

5,5

2

9

166,7754

5.

Asist.univ.dr. Cosmin Dogaru

126.38/139.018

3,5

12

1

155.518

6.

Asist.univ.dr. Irina Matei

130.4/143.44

4

4

2.65

154.09

*În conformitate cu Regulamentul de concurs, valoarea indicelui de ponderare pentru punctajul domeniului 1 este: 1 pentru gradul didactic de profesor si pentru gradul didactic de conferențiar și respectiv 1.1 pentru gradul didactic de lector si asistent.

Comisia de concurs remarcă toți candidații întrunesc punctaje nenule pentru fiecare din cele 4 domenii prevăzute în standardele de evaluare. Prin urmare, în conformitate cu Regulamentul de concurs, candidații îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate.

În consecință, în baza celor constatate și a punctajelor obținute, Comisia de concurs recomandă acordarea gradației de merit primilor cinci clasații: Conf.univ.dr. Claudiu Tufiș, Conf.univ.dr.Camil Pârvu, Conf.univ.dr. Camelia Voinea, Lect.univ.dr. Caterina Preda, Asist. Univ.dr. Cosmin Dogaru.

Depunerea contestațiilor se poate face în intervalul 10 februarie (orele 12,00 – 14,30), 11 februarie (orele 10,00 – 12,00), la secretariatul decanatului (Mirela Pădurean), cu număr de înregistrare.COMPETIŢIE 2016

Nr.de gradaţii scoase la concurs: 2
Perioada de acordare a gradaţiei: 01.01.2016 - 31.12.2020
Perioada de calculare a punctajelor: 01.01.2013 - 31.12.2015

Condiţii de eligibilitate

Pentru a fi eligibil(ă), candidatul/a trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
 • este cadru didactic titular al FSPUB;
 • nu deţine deja o gradaţie de merit a cărei perioadă de acordare s-ar suprapune peste cea a gradaţiei de merit pentru care candidează;
 • întruneşte un punctaj diferit de zero la fiecare din cele patru domenii prevăzute în standardele de evaluare cuprinse în Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit (i.e. 1. Activitate de cercetare ştiinţifică; 2. Activitate didactică; 3. Activitate administrativă; 4. Relaţia cu societatea).
Dosarul de concurs 
 • CV în care sunt evidenţiate activităţile din perioada de calculare a punctajelor (i.e. 01.01.2013 - 31.12.2015);
 • listă de publicaţii pentru perioada de calculare a punctajelor;
 • listă de citări pentru citări în publicaţii apărute în perioada de calculare a punctajelor;
 • fişă de auto-evaluare completată de candidat(ă) şi avizată de Directorul de departament;
 • documente de sprijin pentru susţinerea punctajului pentru fiecare indicator din Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit pentru care acesta este diferit de zero.
Calendar
Adoptat în ședința Consiliului FSPUB din data de 10.02.2016

16.02.2016-25.02.2016
Înregistrarea dosarelor de concurs se face la Secretariatul FSPUB (în zilele lucrătoare), iar apoi dosarele se depun la secretariatul decanatului (dna. Cristina Andrei, în zilele lucrătoare, între 8:30 și 15:30).

26.02.2016 - 29.02.2016
Întrunirea comisiei de concurs și afișarea rezultatelor

29.02.2016-2.03.2016
Depunerea eventualelor contestaţii

02.03.2016
Întrunirea comisiei de contestaţii (dacă este cazul)

3.03.2016
Ședință Consiliului FSPUB pentru validarea rezultatelor
Afişarea rezultatelor finale

Comisia de concurs: 
președinte: prof. dr. Mihai Chioveanu
membri: prof. dr. Radu Carp, lect. dr. Claudiu Tufiș

Comisia de contestații:
președinte: prof. dr. Ionela Băluță
membri: prof. dr. Ioan Sanomir, lect. dr. Damiana Oțoiu

REZULTATE EVALUARE 2016

Comisia de concurs stabilită în ședința de Consiliu din data de 10.02.2016, formată din Prof.univ.dr. Mihai CHIOVEANU, Prof.univ.dr. Radu CARP, Lect.univ.dr. Claudiu Tufiș și întrunită în data de 26.02.2016 a constatat următoarele:

Nr. gradații de merit scoase la concurs: 2 (două gradații de merit)

În competiția curentă s-au înscris 6 candidați (în ordinea înscrierii): Conf.univ.dr. Luciana GHICA, Lect.univ.dr. Caterina PREDA, Lect.univ.dr. Anca DOHOTARIU, Lect. Univ. Dr. Camil PÂRVU, Conf. univ. Dr. Victor Rizescu și Conf.univ.dr. Cristina PETRESCU.

În conformitate cu avizele Directorului de departament, nici unul dintre candidați, titulari ai FSPUB, nu deține deja o gradație de merit.

În baza evaluării dosarelor de concurs, punctajele obținute de candidați, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale sunt:

  

Nr.crt.

CANDIDAT

PUNCTAJ Domeniul 1 Neponderat / Ponderat*

PUNCTAJ Domeniul 2

Punctaj Domeniul 3

Punctaj Domeniul 4

PUNCTAJ TOTAL

1.

Conf.univ.dr. Luciana GHICA

73,71/81,081

17,5

57,5

16, 85

172, 931

2.

Lect.univ.dr. Anca DOHOTARIU

97,854/117,424

6,33

17,5

2

143,254

3.

Conf.univ.dr. Cristina PETRESCU

120,552/132,67

3,5

1

0,2

137,307

4.

Lect. univ. dr. Camil PÂRVU

80,11/96,13

6

2

1,5

105,63

5.

Lect.univ.dr. Caterina PREDA

77/92,4

2

2

8,5

104,9

6.

Conf. Univ. Dr. Victor Rizescu

62,7/68,97

4,5

2

1

76, 47


*În conformitate cu Regulamentul de concurs, valoarea indicelui de ponderare pentru punctajul domeniului 1 este: 1 pentru gradul didactic de profesor, 1.1 pentru gradul didactic de conferențiar și respectiv 1.2 pentru gradul didactic de lector.

De asemenea, toți candidații întrunesc punctaje nenule pentru fiecare din cele 4 domenii prevăzute în standardele de evaluare. Prin urmare, în conformitate cu Regulamentul de concurs, candidații îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate.

În consecință, în baza celor constatate și a punctajelor obținute, Comisia de concurs recomandă acordarea gradației de merit primilor doi clasații: Conf.univ.dr. Luciana GHICA, Lect.univ.dr. Anca DOHOTARIU


Depunerea contestațiilor se poate face în intervalul 29 februarie - 1 martie, orele 15.00, la secretariatul decanatului (Cristina Andrei), cu număr de înregistrare de la secretariatul facultății
COMPETIŢIE 2015

Nr.de gradaţii scoase la concurs1
Perioada de acordare a gradaţiei: 01.01.2015 - 31.12.2019
Perioada de calculare a punctajelor: 01.01.2012 - 31.12.2014

Condiţii de eligibilitate

Pentru a fi eligibil(ă), candidatul/a trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
 • este cadru didactic titular al FSPUB;
 • nu deţine deja o gradaţie de merit a cărei perioadă de acordare s-ar suprapune peste cea a gradaţiei de merit pentru care candidează;
 • întruneşte un punctaj diferit de zero la fiecare din cele patru domenii prevăzute în standardele de evaluare cuprinse în Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit (i.e. 1. Activitate de cercetare ştiinţifică; 2. Activitate didactică; 3. Activitate administrativă; 4. Relaţia cu societatea).

Dosarul de concurs 
 • CV în care sunt evidenţiate activităţile din perioada de calculare a punctajelor (i.e. 01.01.2012 - 31.12.2014);
 • listă de publicaţii pentru perioada de calculare a punctajelor;
 • listă de citări pentru citări în publicaţii apărute în perioada de calculare a punctajelor;
 • fişă de auto-evaluare completată de candidat(ă) şi avizată de Directorul de departament;
 • documente de sprijin pentru susţinerea punctajului pentru fiecare indicator din Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit pentru care acesta este diferit de zero.
Calendar
Adoptat în ședința Consiliului FSPUB din data de 23.02.2015

24.02.2015-23.03.2015
Înregistrarea dosarelor de concurs se face la Secretariatul FSPUB, iar dosarele se depun la decanat.

27.03.2015 - 31.03.2015
Întrunirea comisiei de concurs și afișarea rezultatelor

1-2.04. 2015
Depunerea eventualelor contestaţii

3.04.2015
Afişarea rezultatelor finale

REZULTATE EVALUARE 2015

Comisia de concurs stabilită în ședința de Consiliu din data de 24.03.2015, formată din Prof.univ.dr. Laurențiu VLAD, Conf.univ.dr. Luciana Alexandra GHICA, Lect.univ.dr. Gabriel SEBE și întrunită în data de 30.03.2015 a constatat următoarele:

Nr. gradații de merit scoase la concurs: 1 (o gradație de merit)

În competiția curentă s-au înscris 4 candidați (în ordinea înscrierii): Conf.univ.dr. Cristina PETRESCU, Lect.univ.dr. Caterina PREDA, Prof.univ.dr. Mihai CHIOVEANU și Prof.univ.dr. Florin ȚURCANU.

În conformitate cu avizele Directorului de departament, nici unul dintre candidați, titulari ai FSPUB, nu deține deja o gradație de merit.

În baza evaluării dosarelor de concurs, punctajele obținute de candidați, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale sunt:


Nr.crt.

CANDIDAT

PUNCTAJ Domeniul 1 Neponderat / Ponderat*

PUNCTAJ Domeniul 2

Punctaj Domeniul 3

Punctaj Domeniul 4

PUNCTAJ TOTAL

1.

Prof.univ.dr. Mihai CHIOVEANU

85.7 / 85.7*

25.5

19.5

3.2

133.900

2.

Conf.univ.dr. Cristina PETRESCU

96.33 / 105.963*

5

1

0.2

112.163

3.

Lect.univ.dr. Caterina PREDA

65.2 / 78.24*

2

2

4.5

86.740

4.

Prof.univ.dr. Florin ȚURCANU

55.9 / 55.9*

10.5

3.5

13.2

83.100

*În conformitate cu Regulamentul de concurs, valoarea indicelui de ponderare pentru punctajul domeniului 1 este: 1 pentru gradul didactic de profesor, 1.1 pentru gradul didactic de conferențiar ș respectivi 1.2 pentru gradul didactic de lector.

Comisia de concurs remarcă faptul că punctajele obținute în urma evaluării sunt identice cu cele declarate de candidați.

De asemenea, toți candidații întrunesc punctaje nenule pentru fiecare din cele 4 domenii prevăzute în standardele de evaluare. Prin urmare, în conformitate cu Regulamentul de concurs, candidații îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate.

În consecință, în baza celor constatate și a punctajelor obținute, Comisia de concurs recomandă acordarea gradației de merit primului clasat – prof.univ.dr. Mihai CHIOVEANU.


REZULTATE FINALE

În perioada 1-2 aprilie 2015 nu a fost înregistrată nicio contestație. 

Așadar, rezultatele finale sunt cele stabilite de comisia de concurs.
COMPETIŢIE 2014

Nr.de gradaţii scoase la concurs: 2
Perioada de acordare a gradaţiei: 01.01.2014 - 31.12.2018
Perioada de calculare a punctajelor: 01.01.2011 - 31.12.2013

Condiţii de eligibilitate

Pentru a fi eligibil(ă), candidatul/a trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
 • este cadru didactic titular al FSPUB;
 • nu deţine deja o gradaţie de merit a cărei perioadă de acordare s-ar suprapune peste cea a gradaţiei de merit pentru care candidează;
 • întruneşte un punctaj diferit de zero la fiecare din cele patru domenii prevăzute în standardele de evaluare cuprinse în Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit (i.e. 1. Activitate de cercetare ştiinţifică; 2. Activitate didactică; 3. Activitate administrativă; 4. Relaţia cu societatea).

Dosarul de concurs
 • CV în care sunt evidenţiate activităţile din perioada de calculare a punctajelor (i.e. 01.01.2011 - 31.12.2013);
 • listă de publicaţii pentru perioada de calculare a punctajelor;
 • listă de citări pentru citări în publicaţii apărute în perioada de calculare a punctajelor;
 • fişă de auto-evaluare completată de candidat(ă) şi avizată de Directorul de departament;
 • documente de sprijin pentru susţinerea punctajului pentru fiecare indicator din Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit pentru care acesta este diferit de zero.

Calendar
3-30 aprilie 2014
Înregistrarea şi depunerea dosarelor de concurs la Secretariatul FSPUB în timpul programului cu publicul.

5 mai 2014
Afişare rezultate 

6-7 mai 2014
Depunerea eventualelor contestaţii

8 mai 2014
Afişarea rezultatelor finale


REZULTATE EVALUARE 2014

În baza evaluării dosarelor de concurs de către Comisia de evaluare întrunită în data de 5 mai, punctajele obținute de candidați, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale sunt următoarele:

 

Nr.

crt.

CANDIDAT

PUNCTAJ 
Domeniul 1

Neponderat/ Ponderat

PUNCTAJ Domeniul 2

PUNCTAJ Domeniul 3

PUNCTAJ Domeniul 4

PUNCTAJ TOTAL

1

Ruxandra IVAN

121,15 / 133,265*

25,5

4

2

164,765

2

Damiana OȚOIU

35,3 / 42,36*

30,75

10

18,35

101,46

 *La momentul depunerii dosarului de candidatură, candidata Ruxandar IVAN îndeplinește funcția de CONFERENȚIAR. Așadar, în conformitate cu Regulamentul de concurs, punctajul pentru Domeniul 1. Activitatea de cercetare a fost ponderat cu 1,1. La momentul depunerii dosarului de candidatură, candidata Damiana OȚOIU îndeplinește funcția de LECTOR. Așadar, în conformitate cu Regulamentul de concurs, punctajul pentru Domeniul 1. Activitatea de cercetare a fost ponderat cu 1,2.


Comisia de evaluare recomandă acordarea gradațiilor de merit pentru dna. Conf.univ.dr. Ruxandra IVAN și pentru dna. Lect.univ.dr. Damiana OȚOIU.

În data de 7.05.2014, dna. Lect.univ.dr. Damiana OȚOIU a depus o contestație (FSP 416/07.05.2014), împreună cu o serie de documente suplimentare, solicitând recalcularea punctajului. 

Comisia de contestații, întrunită în data de 8.05.2014, nu a admis contestația.