GRADAŢII DE MERIT

COMPETIŢIE 2017

Nr.de gradaţii scoase la concurs: 5
Perioada de acordare a gradaţiei: 01.01.2017 - 31.12.2021
Perioada de calculare a punctajelor: 01.01.2012 - 31.12.2016

Condiţii de eligibilitate

Pentru a fi eligibil(ă), candidatul/a trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
 • este cadru didactic titular al FSPUB;
 • nu deţine deja o gradaţie de merit a cărei perioadă de acordare s-ar suprapune peste cea a gradaţiei de merit pentru care candidează;
 • întruneşte un punctaj diferit de zero la fiecare din cele patru domenii prevăzute în standardele de evaluare cuprinse în Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit (i.e. 1. Activitate de cercetare ştiinţifică; 2. Activitate didactică; 3. Activitate administrativă; 4. Relaţia cu societatea).
Dosarul de concurs 
 • CV în care sunt evidenţiate activităţile din perioada de calculare a punctajelor (i.e. 01.01.2012 - 31.12.2016);
 • listă de publicaţii pentru perioada de calculare a punctajelor;
 • listă de citări pentru citări în publicaţii apărute în perioada de calculare a punctajelor;
 • fişă de auto-evaluare completată de candidat(ă) şi avizată de Directorul de departament;
 • documente de sprijin pentru susţinerea punctajului pentru fiecare indicator din Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit pentru care acesta este diferit de zero.
Calendar
Adoptat în ședința Consiliului FSPUB din data de 30.01.2017

1.02.2017-7.02.2017
Depunerea dosarelor de concurs se face la la secretariatul decanatului (dna. Cristina Andrei, în zilele lucrătoare, între 8:30 și 15:30, vineri până la ora 13.30).

8.02.2017 - 10.02.2017
Întrunirea comisiei de concurs și afișarea rezultatelor

10.02.2017-11.02.2017
Depunerea eventualelor contestaţii.

13.02.2017-14.02.2017
Întrunirea comisiei de contestaţii (dacă este cazul)

15.02.2017
Ședința Consiliului FSPUB pentru validarea rezultatelor
Afişarea rezultatelor finale

Comisia de concurs: 
președinte: prof. dr. Mihai Chioveanu
membri: conf. dr. Ruxandra Ivan, lect. dr. Anca Dohotariu

Comisia de contestații:
președinte: conf. dr. Raluca Alexandrescu
membri: lect. dr. Oana Suciu, lect. dr. Dan Lazea

REZULTATE EVALUARE 2017

REZULTATE EVALUARE 2017

Comisia de concurs stabilită în ședința de Consiliu din data de 30.01.2017, formată din Prof.univ.dr. Mihai Chioveanu, Conf.univ.dr. Ruxandra Ivan, Lect.univ.dr. Anca Dohotariu și întrunită în data de 10.02.2017 a constatat următoarele:

Nr. gradații de merit scoase la concurs: 5 (cinci gradații de merit)

În competiția curentă s-au înscris 6 candidați (în ordinea înscrierii): Conf. univ. dr. Camelia Voinea, Lect. univ. dr. Caterina Preda, Conf.univ.dr. Claudiu Tufiș, Lect.univ.dr. Cosmin Dogaru, Lect.univ.dr. Irina Matei, Conf.univ.dr. Camil Pârvu.

În conformitate cu avizele Directorului de departament, nici unul dintre candidați, titulari ai FSPUB, nu deține deja o gradație de merit.

În baza evaluării dosarelor de concurs, punctajele obținute de candidați, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale sunt:

 

Nr.crt.

CANDIDAT

PUNCTAJ Domeniul 1 Neponderat / Ponderat*

PUNCTAJ Domeniul 2

Punctaj Domeniul 3

Punctaj Domeniul 4

PUNCTAJ TOTAL

1.

Conf.univ.dr. Claudiu Tufiș

320.945

4.5

7.5

10.831

343.776

2.

Conf.univ.dr. Camil Pârvu

189.652

12

5

2,5

209,152

3.

Conf. Univ. Dr. Camelia Voinea

155.509

7

3

5

170.509

4.

Lect. univ. dr. Caterina Preda

136,614/150,2754

5,5

2

9

166,7754

5.

Asist.univ.dr. Cosmin Dogaru

126.38/139.018

3,5

12

1

155.518

6.

Asist.univ.dr. Irina Matei

130.4/143.44

4

4

2.65

154.09

*În conformitate cu Regulamentul de concurs, valoarea indicelui de ponderare pentru punctajul domeniului 1 este: 1 pentru gradul didactic de profesor si pentru gradul didactic de conferențiar și respectiv 1.1 pentru gradul didactic de lector si asistent.

Comisia de concurs remarcă toți candidații întrunesc punctaje nenule pentru fiecare din cele 4 domenii prevăzute în standardele de evaluare. Prin urmare, în conformitate cu Regulamentul de concurs, candidații îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate.

În consecință, în baza celor constatate și a punctajelor obținute, Comisia de concurs recomandă acordarea gradației de merit primilor cinci clasații: Conf.univ.dr. Claudiu Tufiș, Conf.univ.dr.Camil Pârvu, Conf.univ.dr. Camelia Voinea, Lect.univ.dr. Caterina Preda, Asist. Univ.dr. Cosmin Dogaru.

Depunerea contestațiilor se poate face în intervalul 10 februarie (orele 12,00 – 14,30), 11 februarie (orele 10,00 – 12,00), la secretariatul decanatului (Mirela Pădurean), cu număr de înregistrare.COMPETIŢIE 2016

Nr.de gradaţii scoase la concurs: 2
Perioada de acordare a gradaţiei: 01.01.2016 - 31.12.2020
Perioada de calculare a punctajelor: 01.01.2013 - 31.12.2015

Condiţii de eligibilitate

Pentru a fi eligibil(ă), candidatul/a trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
 • este cadru didactic titular al FSPUB;
 • nu deţine deja o gradaţie de merit a cărei perioadă de acordare s-ar suprapune peste cea a gradaţiei de merit pentru care candidează;
 • întruneşte un punctaj diferit de zero la fiecare din cele patru domenii prevăzute în standardele de evaluare cuprinse în Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit (i.e. 1. Activitate de cercetare ştiinţifică; 2. Activitate didactică; 3. Activitate administrativă; 4. Relaţia cu societatea).
Dosarul de concurs 
 • CV în care sunt evidenţiate activităţile din perioada de calculare a punctajelor (i.e. 01.01.2013 - 31.12.2015);
 • listă de publicaţii pentru perioada de calculare a punctajelor;
 • listă de citări pentru citări în publicaţii apărute în perioada de calculare a punctajelor;
 • fişă de auto-evaluare completată de candidat(ă) şi avizată de Directorul de departament;
 • documente de sprijin pentru susţinerea punctajului pentru fiecare indicator din Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit pentru care acesta este diferit de zero.
Calendar
Adoptat în ședința Consiliului FSPUB din data de 10.02.2016

16.02.2016-25.02.2016
Înregistrarea dosarelor de concurs se face la Secretariatul FSPUB (în zilele lucrătoare), iar apoi dosarele se depun la secretariatul decanatului (dna. Cristina Andrei, în zilele lucrătoare, între 8:30 și 15:30).

26.02.2016 - 29.02.2016
Întrunirea comisiei de concurs și afișarea rezultatelor

29.02.2016-2.03.2016
Depunerea eventualelor contestaţii

02.03.2016
Întrunirea comisiei de contestaţii (dacă este cazul)

3.03.2016
Ședință Consiliului FSPUB pentru validarea rezultatelor
Afişarea rezultatelor finale

Comisia de concurs: 
președinte: prof. dr. Mihai Chioveanu
membri: prof. dr. Radu Carp, lect. dr. Claudiu Tufiș

Comisia de contestații:
președinte: prof. dr. Ionela Băluță
membri: prof. dr. Ioan Sanomir, lect. dr. Damiana Oțoiu

REZULTATE EVALUARE 2016

Comisia de concurs stabilită în ședința de Consiliu din data de 10.02.2016, formată din Prof.univ.dr. Mihai CHIOVEANU, Prof.univ.dr. Radu CARP, Lect.univ.dr. Claudiu Tufiș și întrunită în data de 26.02.2016 a constatat următoarele:

Nr. gradații de merit scoase la concurs: 2 (două gradații de merit)

În competiția curentă s-au înscris 6 candidați (în ordinea înscrierii): Conf.univ.dr. Luciana GHICA, Lect.univ.dr. Caterina PREDA, Lect.univ.dr. Anca DOHOTARIU, Lect. Univ. Dr. Camil PÂRVU, Conf. univ. Dr. Victor Rizescu și Conf.univ.dr. Cristina PETRESCU.

În conformitate cu avizele Directorului de departament, nici unul dintre candidați, titulari ai FSPUB, nu deține deja o gradație de merit.

În baza evaluării dosarelor de concurs, punctajele obținute de candidați, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale sunt:

  

Nr.crt.

CANDIDAT

PUNCTAJ Domeniul 1 Neponderat / Ponderat*

PUNCTAJ Domeniul 2

Punctaj Domeniul 3

Punctaj Domeniul 4

PUNCTAJ TOTAL

1.

Conf.univ.dr. Luciana GHICA

73,71/81,081

17,5

57,5

16, 85

172, 931

2.

Lect.univ.dr. Anca DOHOTARIU

97,854/117,424

6,33

17,5

2

143,254

3.

Conf.univ.dr. Cristina PETRESCU

120,552/132,67

3,5

1

0,2

137,307

4.

Lect. univ. dr. Camil PÂRVU

80,11/96,13

6

2

1,5

105,63

5.

Lect.univ.dr. Caterina PREDA

77/92,4

2

2

8,5

104,9

6.

Conf. Univ. Dr. Victor Rizescu

62,7/68,97

4,5

2

1

76, 47


*În conformitate cu Regulamentul de concurs, valoarea indicelui de ponderare pentru punctajul domeniului 1 este: 1 pentru gradul didactic de profesor, 1.1 pentru gradul didactic de conferențiar și respectiv 1.2 pentru gradul didactic de lector.

De asemenea, toți candidații întrunesc punctaje nenule pentru fiecare din cele 4 domenii prevăzute în standardele de evaluare. Prin urmare, în conformitate cu Regulamentul de concurs, candidații îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate.

În consecință, în baza celor constatate și a punctajelor obținute, Comisia de concurs recomandă acordarea gradației de merit primilor doi clasații: Conf.univ.dr. Luciana GHICA, Lect.univ.dr. Anca DOHOTARIU


Depunerea contestațiilor se poate face în intervalul 29 februarie - 1 martie, orele 15.00, la secretariatul decanatului (Cristina Andrei), cu număr de înregistrare de la secretariatul facultății
COMPETIŢIE 2015

Nr.de gradaţii scoase la concurs1
Perioada de acordare a gradaţiei: 01.01.2015 - 31.12.2019
Perioada de calculare a punctajelor: 01.01.2012 - 31.12.2014

Condiţii de eligibilitate

Pentru a fi eligibil(ă), candidatul/a trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
 • este cadru didactic titular al FSPUB;
 • nu deţine deja o gradaţie de merit a cărei perioadă de acordare s-ar suprapune peste cea a gradaţiei de merit pentru care candidează;
 • întruneşte un punctaj diferit de zero la fiecare din cele patru domenii prevăzute în standardele de evaluare cuprinse în Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit (i.e. 1. Activitate de cercetare ştiinţifică; 2. Activitate didactică; 3. Activitate administrativă; 4. Relaţia cu societatea).

Dosarul de concurs 
 • CV în care sunt evidenţiate activităţile din perioada de calculare a punctajelor (i.e. 01.01.2012 - 31.12.2014);
 • listă de publicaţii pentru perioada de calculare a punctajelor;
 • listă de citări pentru citări în publicaţii apărute în perioada de calculare a punctajelor;
 • fişă de auto-evaluare completată de candidat(ă) şi avizată de Directorul de departament;
 • documente de sprijin pentru susţinerea punctajului pentru fiecare indicator din Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit pentru care acesta este diferit de zero.
Calendar
Adoptat în ședința Consiliului FSPUB din data de 23.02.2015

24.02.2015-23.03.2015
Înregistrarea dosarelor de concurs se face la Secretariatul FSPUB, iar dosarele se depun la decanat.

27.03.2015 - 31.03.2015
Întrunirea comisiei de concurs și afișarea rezultatelor

1-2.04. 2015
Depunerea eventualelor contestaţii

3.04.2015
Afişarea rezultatelor finale

REZULTATE EVALUARE 2015

Comisia de concurs stabilită în ședința de Consiliu din data de 24.03.2015, formată din Prof.univ.dr. Laurențiu VLAD, Conf.univ.dr. Luciana Alexandra GHICA, Lect.univ.dr. Gabriel SEBE și întrunită în data de 30.03.2015 a constatat următoarele:

Nr. gradații de merit scoase la concurs: 1 (o gradație de merit)

În competiția curentă s-au înscris 4 candidați (în ordinea înscrierii): Conf.univ.dr. Cristina PETRESCU, Lect.univ.dr. Caterina PREDA, Prof.univ.dr. Mihai CHIOVEANU și Prof.univ.dr. Florin ȚURCANU.

În conformitate cu avizele Directorului de departament, nici unul dintre candidați, titulari ai FSPUB, nu deține deja o gradație de merit.

În baza evaluării dosarelor de concurs, punctajele obținute de candidați, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale sunt:


Nr.crt.

CANDIDAT

PUNCTAJ Domeniul 1 Neponderat / Ponderat*

PUNCTAJ Domeniul 2

Punctaj Domeniul 3

Punctaj Domeniul 4

PUNCTAJ TOTAL

1.

Prof.univ.dr. Mihai CHIOVEANU

85.7 / 85.7*

25.5

19.5

3.2

133.900

2.

Conf.univ.dr. Cristina PETRESCU

96.33 / 105.963*

5

1

0.2

112.163

3.

Lect.univ.dr. Caterina PREDA

65.2 / 78.24*

2

2

4.5

86.740

4.

Prof.univ.dr. Florin ȚURCANU

55.9 / 55.9*

10.5

3.5

13.2

83.100

*În conformitate cu Regulamentul de concurs, valoarea indicelui de ponderare pentru punctajul domeniului 1 este: 1 pentru gradul didactic de profesor, 1.1 pentru gradul didactic de conferențiar ș respectivi 1.2 pentru gradul didactic de lector.

Comisia de concurs remarcă faptul că punctajele obținute în urma evaluării sunt identice cu cele declarate de candidați.

De asemenea, toți candidații întrunesc punctaje nenule pentru fiecare din cele 4 domenii prevăzute în standardele de evaluare. Prin urmare, în conformitate cu Regulamentul de concurs, candidații îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate.

În consecință, în baza celor constatate și a punctajelor obținute, Comisia de concurs recomandă acordarea gradației de merit primului clasat – prof.univ.dr. Mihai CHIOVEANU.


REZULTATE FINALE

În perioada 1-2 aprilie 2015 nu a fost înregistrată nicio contestație. 

Așadar, rezultatele finale sunt cele stabilite de comisia de concurs.
COMPETIŢIE 2014

Nr.de gradaţii scoase la concurs: 2
Perioada de acordare a gradaţiei: 01.01.2014 - 31.12.2018
Perioada de calculare a punctajelor: 01.01.2011 - 31.12.2013

Condiţii de eligibilitate

Pentru a fi eligibil(ă), candidatul/a trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
 • este cadru didactic titular al FSPUB;
 • nu deţine deja o gradaţie de merit a cărei perioadă de acordare s-ar suprapune peste cea a gradaţiei de merit pentru care candidează;
 • întruneşte un punctaj diferit de zero la fiecare din cele patru domenii prevăzute în standardele de evaluare cuprinse în Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit (i.e. 1. Activitate de cercetare ştiinţifică; 2. Activitate didactică; 3. Activitate administrativă; 4. Relaţia cu societatea).

Dosarul de concurs
 • CV în care sunt evidenţiate activităţile din perioada de calculare a punctajelor (i.e. 01.01.2011 - 31.12.2013);
 • listă de publicaţii pentru perioada de calculare a punctajelor;
 • listă de citări pentru citări în publicaţii apărute în perioada de calculare a punctajelor;
 • fişă de auto-evaluare completată de candidat(ă) şi avizată de Directorul de departament;
 • documente de sprijin pentru susţinerea punctajului pentru fiecare indicator din Anexa 1 a Regulamentului de concurs în vederea acordării gradaţiilor de merit pentru care acesta este diferit de zero.

Calendar
3-30 aprilie 2014
Înregistrarea şi depunerea dosarelor de concurs la Secretariatul FSPUB în timpul programului cu publicul.

5 mai 2014
Afişare rezultate 

6-7 mai 2014
Depunerea eventualelor contestaţii

8 mai 2014
Afişarea rezultatelor finale


REZULTATE EVALUARE 2014

În baza evaluării dosarelor de concurs de către Comisia de evaluare întrunită în data de 5 mai, punctajele obținute de candidați, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale sunt următoarele:

 

Nr.

crt.

CANDIDAT

PUNCTAJ 
Domeniul 1

Neponderat/ Ponderat

PUNCTAJ Domeniul 2

PUNCTAJ Domeniul 3

PUNCTAJ Domeniul 4

PUNCTAJ TOTAL

1

Ruxandra IVAN

121,15 / 133,265*

25,5

4

2

164,765

2

Damiana OȚOIU

35,3 / 42,36*

30,75

10

18,35

101,46

 *La momentul depunerii dosarului de candidatură, candidata Ruxandar IVAN îndeplinește funcția de CONFERENȚIAR. Așadar, în conformitate cu Regulamentul de concurs, punctajul pentru Domeniul 1. Activitatea de cercetare a fost ponderat cu 1,1. La momentul depunerii dosarului de candidatură, candidata Damiana OȚOIU îndeplinește funcția de LECTOR. Așadar, în conformitate cu Regulamentul de concurs, punctajul pentru Domeniul 1. Activitatea de cercetare a fost ponderat cu 1,2.


Comisia de evaluare recomandă acordarea gradațiilor de merit pentru dna. Conf.univ.dr. Ruxandra IVAN și pentru dna. Lect.univ.dr. Damiana OȚOIU.

În data de 7.05.2014, dna. Lect.univ.dr. Damiana OȚOIU a depus o contestație (FSP 416/07.05.2014), împreună cu o serie de documente suplimentare, solicitând recalcularea punctajului. 

Comisia de contestații, întrunită în data de 8.05.2014, nu a admis contestația.