MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE PENTRU CADRE DIDACTICE

Cadrele didactice ale Facultății de Științe Politice beneficiază de 
  • mobilități pentru participarea la evenimente științifice internaționale și naționale din fondul alocat anual de Rectoratul Universității din București
  • mobilități Erasmus+ de predare la universități partenere din străinătate

MOBILITĂȚI PENTRU PARTICIPARE LA EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE
INTERNAȚIONALE ȘI NAȚIONALE DIN FONDUL ALOCAT ANUAL DE RECTORAT


În 2018-2019, FSPUB are alocată suma de 5141 EUR.


MOBILITĂȚI ERASMUS+ DE PREDARE
LA UNIVERSITĂȚI PARTENERE DIN STRĂINĂTATE

Din 2010-2011, FSPUB organizează competiție publică pentru acordarea stagiilor de mobilitate de predare Eramus, numite din 2014 Erasmus+. Prin intermediul acestora, cadre didactice FSPUB predau 8 ore într-o universitate din străinătate cu sprijnul financiar al Uniunii Europene. Competiția publică pentru obținerea acestor mobilități are loc de regulă la sfârșitul semestrului I sau la începutul semestrului II al anului academic în care se desfășoară stagiul. Selecția este gestionată de facultate, iar procedurile administrative sunt gestionate de Biroul Programe Comunitare (BPC) al Universității din București. Vezi lista tuturor mobilităților efectuate până în prezent.

COMPETIŢIE ERASMUS+ 2018-2019

Rezultate finale
Până la termenul de depunere a eventualelor contestații nu a fost primită nici o contestație. Așadar, rezultatele preliminare sunt și rezultate finale

Rezultate preliminare
În perioada 4-12 februarie 2019 (ora 10:00 a.m.) un număr de 13 dosare au fost depuse și înregistrate la Biroul Erasmus al facultății, dintre care 4 în regim grant zero solicitat de candidați. În data 12 februarie 2019 comisia de selecție s-a întrunit pentru evaluarea dosarelor.

Comisia de selecție a decis următoarele: 6 titulari mobilități finanțate, 3 rezerve mobilități finanțate, 4 mobilități grant zero, 0 respinși, astfel

NR. CRT. NUME PRENUME Grad didactic UNIV. GAZDA PUNCTAJ CALITATEA
(titular / rezerva / grant zero)
1 BALUTA Ionela PROF F LYON02 39 TITULAR
1 OTOIU Damiana LECT F PARIS057 39 TITULAR
3 IVAN Ruxandra CONF F PARIS03 24 TITULAR
4 GHICA Luciana Alexandra CONF E MADRID14 23 TITULAR
5 MATEI Irina ASIST TR MANISA01 19 TITULAR
6 ALEXANDRESCU Raluca CONF F PARIS178 14 TITULAR
7 AVRAMESCU Catalin CONF SI LJUBLJA01 13 REZERVA
8 NICOLAESCU Brindusa LECT E MADRID03 5 REZERVA
9 BARSAN Ana-Maria LECT I SALERNO01 1 REZERVA
10 OTOIU Damiana LECT F PARIS057 29 grant zero
11 GHICA Luciana Alexandra CONF PL WARSAW01 21 grant zero
12 CARP Radu PROF I GENOVA01 9 grant zero
13 BARSAN Ana-Maria LECT I BARI01 1 grant zeroÎn 2018/2019, FSPUB dispune de 6 mobilități finanțate Erasmus+ ce se distribuie prin concurs deschis tuturor cadrelor didactice titulare ale facultății.

Apelul complet la candidaturi poate fi descărcat de aici.
CALENDAR
4 - 12 februarie 2019 (ora 10:00 a.m.)
Depunere dosare de candidatură

13 februarie 2019
Termen maxim de anunțare a rezultatelor preliminare

14 februarie 2019 (ora 10:00 a.m.)
Termen maxim de depunere a eventualelor contestații după afișarea rezultatelor

14 februarie 2019
Anunțarea rezultatelor finale

COMISIA DE CONCURS
Prof.univ.dr. Mihai CHIOVEANU, președinte
Conf.univ.dr. Anca DOHOTARIU, membru
Conf.univ.dr. Claudiu TUFIȘ, membru