MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE PENTRU CADRE DIDACTICE

Cadrele didactice ale Facultății de Științe Politice beneficiază de 
  • mobilități pentru participarea la evenimente științifice internaționale și naționale din fondul alocat anual de Rectoratul Universității din București
  • mobilități Erasmus+ de predare la universități partenere din străinătate

MOBILITĂȚI PENTRU PARTICIPARE LA EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE
INTERNAȚIONALE ȘI NAȚIONALE DIN FONDUL ALOCAT ANUAL DE RECTORATMOBILITĂȚI ERASMUS+ DE PREDARE
LA UNIVERSITĂȚI PARTENERE DIN STRĂINĂTATE

Din 2010-2011, FSPUB organizează competiție publică pentru acordarea stagiilor de mobilitate de predare Eramus, numite din 2014 Erasmus+. Prin intermediul acestora, cadre didactice FSPUB predau 8 ore într-o universitate din străinătate cu sprijnul financiar al Uniunii Europene. Competiția publică pentru obținerea acestor mobilități are loc de regulă la sfârșitul semestrului I sau la începutul semestrului II al anului academic în care se desfășoară stagiul. Selecția este gestionată de facultate, iar procedurile administrative sunt gestionate de Biroul Programe Comunitare (BPC) al Universității din București. Vezi lista tuturor mobilităților efectuate până în prezent.

MOBILITĂŢI ERASMUS PROFESORI (DE PREDARE SAU FORMARE PROFESIONALĂ)

COMPETIŢIE 2022 pentru mobilități de predare și formare profesională în cadrul parteneriatului cu Universitatea Bar-Ilan din Israel


În anul academic curent, Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti (FSPUB) beneficiază de un număr de 4 (patru) mobilități de predare sau formare profesională pentru profesori, finanţate.

 

Stagiile de mobilitate sunt destinate fie predării de către profesorii FSPUB a minim 8 ore de curs într-o universitate gazdă parteneră, fie realizării a minim 8 ore de activităţi de formare profesională,cu scopul de a promova la nivel internaţional cadrele didacticeFSPUB şi de a genera relaţii mai strânse de colaborare şi schimb academic între FSPUB şi Universitatea Bar-Ilan din Tel Aviv.


Mobilitățile trebuie să se desfășoare până cel mai târziu 31.07.2022

 

Stagiile finanțate au un număr de maxim 7 zile CONSECUTIVE, din care 5 zile activități depredare sau formare profesională (minim 8 ore) și maxim 2 zile pentru transport (o zi înainte și o zi după zilele    cu activități). Minimul de perioada finanțată este de 2 zile de activități (zile consecutive) și 2 zile pentru transport internațional.

 

În perioada 15-20 mai 2022, Universitatea Bar-Ilan organizeazăevenimentul „International Partner Week”. Profesorii FSPUB sunt încurajați săaplice pentru un stagiu de formare profesională Erasmus+ (cu finanțare) pentru a participa la acest eveniment. Găsiți mai multe informații despre acesta în documentul ataşat. Înscrierea la eveniment se face la acest link: 

https://docs.google.com/forms/d/1-F1r9BAhstl5mw0uYS2rIQOKa8ZSntlT5V1WqnoVajk/viewform?ts=5c8ac8f4&edit_requested=true

Persoana de contact la Universitatea Bar-Ilan este Daniel Schuval (Daniel.schuval@biu.ac.il), el va poate oferi detalii privind „International Partner Week”, dar si in legatura cu posibilitatea de a efectua alt tip de mobilitate de predare sau de formare profesională.


Finanțarea reprezintă o sumă forfetară compusă din

a. sumă alocată pentru subzistență: 180 euro/zi (maxim 7 zile = 1260 euro)

b. sumă forfetară pentru transport internațional275 euro


Criterii de eligibilitate (stabilite la nivelul Universității din București)


-       cadru didactic titular, angajat cu contract de muncă pentru activități de predare al Universității din București

-       prezentarea unui CV în limba engleză

-       prezentarea unui plan de predare sau plan de activitate

-       participarea la activități ERASMUS (inițiere de acorduri bilaterale, consiliere studenți, participare la selecția studenților)

Criteriile de selecție proprii FSPUB se găsesc în Anexa 1 a acestui anunț. 

 

Atenție! La concurs pot participa numai cadrele didactice TITULARE ale FSPUB.

 

Dosarul de concurs va conține următoarele:

-       Formular de înscriere completat

-       CV în limba engleză

-       Plan de predare / Plan de activitate

-       Copie Carte de identitate

Dosarele de concurs se vor trimite pe adresa irina.matei@fspub.unibuc.ro până cel târziu vineri 15 aprilie 2022. 

Rezultatele concursului vor fi făcute publice cel târziu luni 18 aprilie 2022.

Eventualele contestaţii pot fi depuse de la anunțarea rezultatelor până cel târziu marţi 19aprilie 2022. 

Listele finale vor fi publicate cel mai târziu miercuri 20 aprilie 2022.

 

CONDIŢII DE FINANŢARE

Suma forfetară destinată unui stagiu finanţat include toate cheltuielile aferente stagiului (transport, diurnă, cazare) şi nu poate fi suplimentată din fonduri Erasmus sau FSPUB.

Comisia de selecție

Conf. univ. dr. Bogdana PETRICĂ, președintă
Conf. univ. dr. Cătălin AVRAMESCU, membru
Lect. univ. dr. Damiana OȚOIU, membră

Comisia de contestații:

Prof. univ. dr. Radu CARP, președinte

Lect. univ. dr. Brînduşa NICOLAESCU, membră

Lect. univ. dr. Cosmin DOGARU, membruCompetiție Erasmus+ 2021-2022


Rezultate finale

 

titulari mobilități finanțate, 1 mobilitate grant zero, astfel:

 

Runda 1


NR. CRT.

NUME

PRENUME

Grad didactic

UNIV. GAZDA

PUNCTAJ

CALITATEA 
(titular / rezerva / grant zero)

1.

CARP

 

Radu

PROF

 

I  BARI01

39

TITULAR

 

2.

BALUTA

 

Ionela

PROF

 

F LYON02

 

27

TITULAR

 

3.

RIZESCU

Victor

CONF

 

I  ROMA16

26

Grant zero

4.

OTOIU

 

Damiana

LECT

 

F  PARIS057

24

TITULAR

 

5.

 

ALEXANDRESCU

 

Raluca

CONF

 

F PARIS178

10

TITULAR

 

6.

BARSAN

 

Ana-Maria

LECT

 

I  SALERNO01

7

TITULAR

 

7.

AVRAMESCU

 

Catalin

CONF

 

CZPRAHA07

4

TITULAR

 

 

Runda 2


NR. CRT.

NUME

PRENUME

Grad didactic

UNIV. GAZDA

PUNCTAJ

CALITATEA 
(titular / rezerva / grant zero)

1. 

PETRICA

Bogdana

CONF

F  BORDEAU58 (Ex. F  BORDEAU41)

23

TITULAR

 

2.

NICOLAESCU

 

Brindusa

LECT

 

PL WROCLAW01

13

TITULAR

 

3.

PARVU

Camil

CONF

I  CAGLIAR01

9

TITULAR

 

 


Rezultate runda a 2-a

 

În perioada 8-9 martie 2022 au fost depuse și înregistrate la Biroul Erasmus al facultății încă 3 dosare. În data de 9 februarie 2022 comisia de selecție s-a întrunit pentru evaluarea dosarelor și a decis să acorde încă 3mobilități finanțate, astfel: 

 

 

NR. CRT.

NUME

PRENUME

Grad didactic

UNIV. GAZDA

PUNCTAJ

CALITATEA 
(titular / rezerva / grant zero)

1. 

PETRICA

Bogdana

CONF

F  BORDEAU58 (Ex. F  BORDEAU41)

23

TITULAR

 

2.

NICOLAESCU

 

Brindusa

LECT

 

PL WROCLAW01

13

TITULAR

 

3.

PARVU

Camil

CONF

I  CAGLIAR01

9

TITULAR

 


  

Competiţie_mobilităţi Erasmus+ de predare_2021-2022 – runda a 2-a


Întrucât nu s-au ocupat toate locurile finanțate pentru stagiile de mobilitate pentru profesori, am decis să organizăm o nouă rundă a competiției. În acest moment mai sunt disponibile 4 stagii finantate, dar incurajăm colegii să aplice, căci probabil vom mai primi câteva la redistribuire.

 

Dosarele de concurs se pot trimite pe adresa irina.matei@fspub.unibuc.ro până cel târziu miercuri 9 martie 2022 (max. ora 12:00 la pranz).

 

Rezultatele concursului vor fi făcute publice cel târziu miercuri 9 martie 2022ora 17.00.

 

Eventualele contestaţii pot fi depuse de la anunțarea rezultatelor până cel târziu joi 10 martie 2022 (max. ora 12:00 la pranz).

 

Listele finale vor fi publicate cel mai târziu vineri 11 martie 2022.


Rezultate preliminare

 

În perioada 25 februarie – 5 martie 2022 un număr de 7 dosare au fost depuse și înregistrate la Biroul Erasmus al facultății, dintre care 1 în regim grant zero solicitat de candidat. 

În data 6 februarie 2022 comisia de selecție s-a întrunit pentru evaluarea dosarelor. 

Comisia de selecție a decis următoarele: 6 titulari mobilități finanțate, 1 mobilitate grant zero, astfel:

  

NR. CRT.

NUME

PRENUME

Grad didactic

UNIV. GAZDA

PUNCTAJ

CALITATEA 
(titular / rezerva / grant zero)

1.

CARP

 

Radu

PROF

 

I  BARI01

39

TITULAR

 

2.

BALUTA

 

Ionela

PROF

 

F LYON02

 

27

TITULAR

 

3.

RIZESCU

Victor

CONF

 

I  ROMA16

26

Grant zero

4.

OTOIU

 

Damiana

LECT

 

F  PARIS057

24

TITULAR

 

5.

 

ALEXANDRESCU

 

Raluca

CONF

 

F PARIS178

10

TITULAR

 

6.

BARSAN

 

Ana-Maria

LECT

 

I  SALERNO01

7

TITULAR

 

7.

AVRAMESCU

 

Catalin

CONF

 

CZPRAHA07

4

TITULAR

 

 În anul academic curent, Facultatea de Ştiinţe Politicea Universităţii din Bucureşti (FSPUB) beneficiază de un număr de 10 (zece) stagii de mobilitate pentru profesori finanţateprecum şipeste 100 de stagii demobilitate în regim „grant zero”.

 

Stagiile de mobilitate sunt destinate predării de către profesorii FSPUB a minim 8 ore de curs într-o universitate gazdă parteneră cu scopul de a promova la nivel internaţional cadrele didactice FSPUB şi de a genera relaţii mai strânse de colaborare şi schimb academic între FSPUB şi alte facultăţi de profil din Europa. 

 

Stagiile se pot desfăşura oricând până cel târziu în data de 31 mai 2022.

 

Stagiile finanțate au un număr de maxim 7 zile CONSECUTIVE, din care 5 zile activități depredare (minim 8 ore de predare) și maxim 2 zile pentru transport (o zi înainte și o zi după zilele cu activități de predare). Minimul de perioada finanțată este de 2 zile de predare (zile consecutive) și 2 zile pentru transport internațional.

 

Finanțarea reprezintă o sumă forfetară compusă din

a. sumă alocată pentru subzistență și

b. sumă forfetară pentru transport internațional, în conformitate cu baremele de mai jos:


Subzistență (per diem)


TARA

Sumă alocată/ zi

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Norvegia,Suedia

180 EUR

Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franța, Italia, Olanda, Portugalia, Spania

160 EUR

Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia,

Slovenia, Ungaria, Turcia

140 EUR


Transport internațional

Distanța

Suma alocată / persoană

10-99 km

20 EUR

100 –499km

180 EUR

500 –1999km

275 EUR

2000–2999km

360 EUR

3000–3999km

530 EUR

4000–7999km

820 EUR

Peste 8000 km

                  1500     

                   EUR   

                  

Nr. de kilometri până la localitatea de destinație se calculează în platforma online a Comisiei Europene de la adresa http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. Pentru fiecare destinație din acorduri FSPUB, nr. de kilometri este deja calculat în anexa cu lista destinațiilor. 


Criterii de eligibilitate (stabilite la nivelul Universității din București):


-       cadru didactic titular, angajat cu contract de muncă pentru activități de predare al Universității din București

-       prezentarea unui CV într-o limbă străină

-       prezentarea unui plan de predare

-       participarea la activități ERASMUS (inițiere de acorduri bilaterale, consiliere studenți, participare la selecția studenților)

Criteriile de selecție proprii FSPUB se găsesc în Anexa 1 a acestui anunț. Lista parteneriatelor și priorităților pentru 2021/2022 se găsesc în Anexa 2Lista destinațiilor și Formularul de înscriere sunt atașate acestui anunț.

 

Atenție! La concurs pot participa numai cadrele didactice TITULARE ale FSPUB.

 

Dosarul de concurs va conține următoarele:

-       Formular de înscriere completat

-       CV într-o limbă de circulație internațională

-       Plan de predare

-       Copie Carte de identitate

-       Invitație în universitatea gazdă (opțional)

 

Dosarele de concurs se vor trimite pe adresa irina.matei@fspub.unibuc.ro până cel târziu sâmbătă 5 martie 2022 (max.ora 10:00 am).

 

Rezultatele concursului vor fi făcute publice cel târziu luni 7 martie 2022.

 

Eventualele contestaţii pot fi depuse de la anunțarea rezultatelor până cel târziu marţi 8 martie 2022.

 

Listele finale vor fi publicate cel mai târziu miercuri 9 martie 2022.

 

CONDIŢII DE FINANŢARE

Suma forfetară destinată unui stagiu finanţat include toate cheltuielile aferente stagiului (transport, diurnă, cazare) şi nu poate fi suplimentată din fonduri Erasmus sau FSPUB.

 

Regim „grant zero” înseamnă participarea la stagiu cu asumarea obligaţiilor uzuale pentru omobilitate Erasmus pentru profesori fără a primi finanţare din partea Universităţii din Bucureşti.Acest tip de mobilitate este luat în considerare de Biroul Erasmus al Universităţii din Bucureşti încalcularea sumei acordate Facultăţii de Ştiinţe Politice în anul următor academic. Cu cât sunt efectuate mai multe mobilităţi în anul curent, cu atât numărul de mobilități acordat FSPUB va fi mai mare anul următor.

 

Atenție! Cei care doresc să efectueze mobilități în regim grant zero trebuie să se înscrie în competiție, chiar dacă nu doresc să efectueze și un stagiu finanțat.

 

Orice a doua mobilitate solicitată într-un an universitar va fi acordată automat ca „grant zero”.

 

Pentru informaţii suplimentare privind stagiile de mobilitate Erasmus pentru profesori vă puteţi adresa coordonatorului Erasmus al FSPUBlect. univ. dr. Irina Matei (irina.matei@fspub.unibuc.ro).

 

Comisia de selecție:

Prof. univ. dr. Cristian PREDA, președinte

Conf. univ. dr. Alexandra IANCU, membră 

Lect. univ. dr. Irina MATEI, membră


Comisia de contestații:

Conf. univ. dr. Miruna Tătaru-Cazaban, președintă

Conf. univ. dr. Luciana Ghica, membră

Lect. univ. dr. Domnica Gorovei, membră


Apelul complet la candidaturi poate fi descărcat de aici

COMPETIŢIE ERASMUS+ 2018-2019

Rezultate finale
Până la termenul de depunere a eventualelor contestații nu a fost primită nici o contestație. Așadar, rezultatele preliminare sunt și rezultate finale

Rezultate preliminare
În perioada 4-12 februarie 2019 (ora 10:00 a.m.) un număr de 13 dosare au fost depuse și înregistrate la Biroul Erasmus al facultății, dintre care 4 în regim grant zero solicitat de candidați. În data 12 februarie 2019 comisia de selecție s-a întrunit pentru evaluarea dosarelor.

Comisia de selecție a decis următoarele: 6 titulari mobilități finanțate, 3 rezerve mobilități finanțate, 4 mobilități grant zero, 0 respinși, astfel

NR. CRT. NUME PRENUME Grad didactic UNIV. GAZDA PUNCTAJ CALITATEA
(titular / rezerva / grant zero)
1 BALUTA Ionela PROF F LYON02 39 TITULAR
1 OTOIU Damiana LECT F PARIS057 39 TITULAR
3 IVAN Ruxandra CONF F PARIS03 24 TITULAR
4 GHICA Luciana Alexandra CONF E MADRID14 23 TITULAR
5 MATEI Irina ASIST TR MANISA01 19 TITULAR
6 ALEXANDRESCU Raluca CONF F PARIS178 14 TITULAR
7 AVRAMESCU Catalin CONF SI LJUBLJA01 13 REZERVA
8 NICOLAESCU Brindusa LECT E MADRID03 5 REZERVA
9 BARSAN Ana-Maria LECT I SALERNO01 1 REZERVA
10 OTOIU Damiana LECT F PARIS057 29 grant zero
11 GHICA Luciana Alexandra CONF PL WARSAW01 21 grant zero
12 CARP Radu PROF I GENOVA01 9 grant zero
13 BARSAN Ana-Maria LECT I BARI01 1 grant zeroÎn 2018/2019, FSPUB dispune de 6 mobilități finanțate Erasmus+ ce se distribuie prin concurs deschis tuturor cadrelor didactice titulare ale facultății.

Apelul complet la candidaturi poate fi descărcat de aici.
CALENDAR
4 - 12 februarie 2019 (ora 10:00 a.m.)
Depunere dosare de candidatură

13 februarie 2019
Termen maxim de anunțare a rezultatelor preliminare

14 februarie 2019 (ora 10:00 a.m.)
Termen maxim de depunere a eventualelor contestații după afișarea rezultatelor

14 februarie 2019
Anunțarea rezultatelor finale

COMISIA DE CONCURS
Prof.univ.dr. Mihai CHIOVEANU, președinte
Conf.univ.dr. Anca DOHOTARIU, membru
Conf.univ.dr. Claudiu TUFIȘ, membru
Mobilități evenimente

Metodologia FSPUB pentru finanțarea mobilităților internaționale ale cadrelor didactice

Anexa 1 (Solicitare finanțare: .doc | .pdf)

Anexa 2 (Raport: .doc | .pdf)

Anexa 3 (Evaluare instituțională: .doc | .pdf)

Mobilități ERASMUS+

Criterii FSPUB în competiția Mobilități Erasmus pentru profesori 

Parteneriate și priorități Erasmus+