MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE PENTRU CADRE DIDACTICE

MOBILITĂȚI ERASMUS+ DE PREDARE
LA UNIVERSITĂȚI PARTENERE DIN STRĂINĂTATE

Din 2010-2011, FSPUB organizează competiție publică pentru acordarea stagiilor de mobilitate de predare Eramus, numite din 2014 Erasmus+. Prin intermediul acestora, cadre didactice FSPUB predau 8 ore într-o universitate din străinătate cu sprijnul financiar al Uniunii Europene. Competiția publică pentru obținerea acestor mobilități are loc de regulă la sfârșitul semestrului I sau la începutul semestrului II al anului academic în care se desfășoară stagiul. Selecția este gestionată de facultate, iar procedurile administrative sunt gestionate de Biroul Programe Comunitare (BPC) al Universității din București. Vezi lista tuturor mobilităților efectuate până în prezent.

COMPETIŢIE ERASMUS+ 2016-2017

Rezultate 20.02.2017

În perioada 27 ianuarie-20 februarie 2017 (ora 10:00) un număr de 5 dosare au fost depuse și înregistrate la Biroul Erasmus al facultății. Cele 5 dosare au fost depuse de 4 didactice (1 cadru didactic solicită 1 mobilitate finanțată și o mobilitate în regim de grant zero). În data 20 februarie 2017 comisia de selecție s-a întrunit pentru evaluarea dosarelor.

Comisia de selecție a decis următoarele: 4 titulari mobilități finanțate, 1 grant zero, 0 respinși, astfel

ALEXANDRESCU

Raluca

CONF.UNIV.

F PARIS178

TITULAR

AVRAMESCU

Cătălin

CONF.UNIV.

I PERUGIA01

TITULAR

IVAN

Ruxandra

CONF.UNIV.

F PARIS003

TITULAR

OȚOIU

Damiana

LECT.UNIV.

F PARIS057

TITULAR

OȚOIU

Damiana

LECT.UNIV.

F PARIS057

GRANT ZERO

În 2016/2017, FSPUB dispune de 4 mobilități finanțate Erasmus+ ce se distribuie prin concurs deschis tuturor cadrelor didactice titulare ale facultății.

Apelul complet la candidaturi poate fi descărcat de aici.
CALENDAR
27 ianuarie - 20 februarie 2017 (ora 10:00 a.m.)
Depunere dosare de candidatură

21 februarie 2017
Termen maxim de anunțare a rezultatelor preliminare

22-23 februarie 2017 (ora 10:00 a.m.)
Perioadă de contestații

23 februarie 2017
Anunțarea rezultatelor finale

COMISIA DE CONCURS
Prof.univ.dr. Ionela BĂLUȚĂ
Prof.univ.dr. Mihai CHIOVEANU
Conf.univ.dr. Luciana Alexandra GHICA