MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE PENTRU CADRE DIDACTICE

MOBILITĂȚI ERASMUS+ DE PREDARE
LA UNIVERSITĂȚI PARTENERE DIN STRĂINĂTATE

Din 2010-2011, FSPUB organizează competiție publică pentru acordarea stagiilor de mobilitate de predare Eramus, numite din 2014 Erasmus+. Prin intermediul acestora, cadre didactice FSPUB predau 8 ore într-o universitate din străinătate cu sprijnul financiar al Uniunii Europene. Competiția publică pentru obținerea acestor mobilități are loc de regulă la sfârșitul semestrului I sau la începutul semestrului II al anului academic în care se desfășoară stagiul. Selecția este gestionată de facultate, iar procedurile administrative sunt gestionate de Biroul Programe Comunitare (BPC) al Universității din București. Vezi lista tuturor mobilităților efectuate până în prezent.

COMPETIŢIE ERASMUS+ 2017-2018

Rezultate 12.12.2017

În perioada 23 noiembrie-11 decembrie 2017 (ora 10:00) un număr de 7 dosare au fost depuse și înregistrate la Biroul Erasmus al facultății. În data 12 decembrie 2017 comisia de selecție s-a întrunit pentru evaluarea dosarelor.

Comisia de selecție a decis următoarele: 5 titulari mobilități finanțate, 2 rezerve mobilități finanțate, 0 respinși, astfel

NUME

PRENUME

Grad didactic

UNIV. GAZDA

CALITATEA
(titular / rezerva / grant zero)

OȚOIU

Damiana

Lect.univ.dr.

F PARIS057

TITULAR (21 pt)

SUCIU

Oana

Lect.univ.dr.

SI LJUBLJA01

TITULAR (20 pt)

MARTON

Silvia

Lect.univ.dr.

F AVIGNON01

TITULAR (19 pt)

PREDA

Caterina

Lect.univ.dr.

CZ PRAHA07

TITULAR (11 pt)

ALEXANDRESCU

Raluca

Conf.univ.dr.

F PARIS178

TITULAR (6 pt)

NICOLAESCU

Brîndușa

Lect.univ.dr.

I SALERNO01

REZERVĂ (4 pt+invitație)

AVRAMESCU

Cătălin

Conf.univ.dr.

I NAPOLI02

REZERVĂ (4 pt)În 2017/2018, FSPUB dispune de 5 mobilități finanțate Erasmus+ ce se distribuie prin concurs deschis tuturor cadrelor didactice titulare ale facultății.

Apelul complet la candidaturi poate fi descărcat de aici.
CALENDAR
23 noiembrie - 11 decembrie 2017 (ora 10:00 a.m.)
Depunere dosare de candidatură

12 decembrie 2017
Termen maxim de anunțare a rezultatelor preliminare

13-14 decembrie 2017 (ora 10:00 a.m.)
Perioadă de contestații

14 decembrie 2017
Anunțarea rezultatelor finale

COMISIA DE CONCURS
Conf.univ.dr. Claudiu D. TUFIȘ, președinte
Conf.univ.dr. Bogdan IANCU, membru
Conf.univ.dr. Ruxandra IVAN, membru