MOBILITĂȚI PENTRU PARTICIPARE LA EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE FINANȚATE DIN FONDURILE ALOCATE DE RECTORATUL UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

În 2017-2018, FSPUB a avut alocată suma de 5262 EUR.

În 2016-2017, FSPUB a beneficiat de cca. 3632 EUR care au acoperit mobilitatea a 7 cadre didactice la 9 evenimente științifice din care 6 în străinătate, precum și costurile de transport pentru 3 invitați din străinătate pentru conferința științifică internațională a facultății SCOPE: Science of Politics (v. Raportul privind alocarea fondurilor în 2016-2017).