MOBILITĂȚI PENTRU PARTICIPARE LA EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE FINANȚATE DIN FONDURILE ALOCATE DE RECTORATUL UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

În 2017-2018, FSPUB a avut alocată suma de 5262 EUR, din care au fost cheltuiți efectiv 4985 EUR care au acoperit mobilitatea a 12 cadre didactice la 10 evenimente științifice în străinătate și 2 evenimente științifice în România, precum și costurile de transport (în avans) pentru 3 invitați din străinătate pentru conferința științifică internațională a facultății SCOPE: Science of Politics, ediția a 6-a. (v. Sinopsis mobilități internaționale 2018)

În 2016-2017, FSPUB a beneficiat de cca. 3632 EUR care au acoperit mobilitatea a 7 cadre didactice la 9 evenimente științifice din care 6 în străinătate, precum și costurile de transport (în avans) pentru 3 invitați din străinătate pentru conferința științifică internațională a facultății SCOPE: Science of Politics, ediția a 5-a (v. Raportul privind alocarea fondurilor în 2016-2017).