CENTRUL PENTRU POLITICILE EGALITĂŢII DE ŞANSE (CPES) 
CENTRE FOR THE STUDY OF EQUAL OPPORTUNITY POLICIES 
CENTRE D'ÉTUDES SUR LES POLITIQUES DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES 


RO: CENTRUL PENTRU POLITICILE EGALITĂŢII DE ŞANSE (CPES) este o entitate academică de cercetare ştiinţifică, învăţământ şi expertiză, cu vocaţie internaţională şi interdisciplinară, ce are ca misiune investigarea proceselor de democratizare şi definire a cetăţeniei, de elaborare şi evaluare a politicilor publice, precum şi a proceselor sociale de construcţie a diferenţelor de gen, clasă, etnie, rasă, apartenenţă sexuală şi a altor forme de ierarhizare socială. 

EN: THE CENTRE FOR THE STUDY OF EQUAL OPPORTUNITY POLICIES is an academic research, teaching and know-how unit, with interdisciplinary and international vocation, that aims to investigate the processes of democratization and citizenship building, the design and evaluation of public policies, as well as the social processes of constructing gender, class, ethnic, racial and sexual differences or other forms of social hierachies.

FR: LE CENTRE D'ETUDES SUR LES POLITIQUES DE L'EGALITE DES CHANCES est une entité de recherche scientifique, enseignement et expertiste, à vocation internationale et interdisciplonaire, qui se donne pour mission l'analyse des processus démocratiques de construction de la citoyenneté, d'élaboration et d'évaluation des politiques publiques, tout comme des processus sociaux de construction des différences de genre, classe, race, ethnie, appartenance sexuelle et d'autres formes de hiérarchie sociale.

Director: Dr. Ionela BĂLUŢĂ 

MEMBRI FSPUB / FSPUB MEMBERS / MEMBRES FSPUB
Dr. Anca DOHOTARIU, membru fondator, membru titular 
Dr. Ligia LIVADĂ CADESCHI, membru fondator, membru titular 
Drd. Daniela SPÎNU, membru fondator, membru titular 
Drd Cristina FOMETESCU, membru fondator, membru titular 
Drd. Mihaela RUXANDA, membru fondator, membru titular 

MEMBRI EXTERNI / EXTERNAL MEMBERS / MEMBRES EXTERNES
Dr. Mihaela ŞTEFAN, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, membru fondator, membru titular