CENTRUL DE STUDII ISRAELIENE "GOLDSTEIN GOREN" (CSI) 
"GOLDSTEIN
GOREN" CENTER FOR ISRAEL STUDIES

 
Centrul de Cercetare în Domeniul Studiilor Israeliene "Goldstein Goren" s-a născut în mai 2012 din dorinţa membrilor fondatori, profesori şi cercetători din România şi din străinătate, de a pune bazele primei structuri româneşti care să promoveze un domeniu de studii şi cercetare apărut relativ recent în mediul academic internaţional: studiile israeliene. Dat fiind caracterul prin definiţie multi- şi inter-disciplinar al noului domeniu, Centrul reuneşte experţi din diverse ramuri ştiinţifice, de la istorie şi ştiinţe politice la istoria religiilor, studii de securitate ori lingvistica semitică. Din octombrie 2013 poartă numele de Centrul de Cercetare in Domeniu Studiilor Israeliene “Goldstein Goren”.

The "Goldstein Goren" Center for Israel Studies was established in May 2012 from the desire of its founding members, professors and researchers from Romania and abroad, to set forth the bases of the first Romanian structure designed to promote a newly emerging field in the international academia: Israeli studies. Given the default multi- and inter-disciplinary character of the new field, the Center brings together experts from various scholarly domains, from history and political science to history of religions, security studies or Semitic linguistics. Since October 2013 it is officially known the “Goldstein Goren” Center for Israel Studies.

Director
Dr. Mihai CHIOVEANU

MEMBERS
Dr. Mihai CHIOVEANU, University of Bucharest, Romania
Dr. Mark COHEN, Princeton University, USA
Dr. Armin HEINEN, Aachen University, Germany
Dr. Carol IANCU, Paul Valery University, France, Member of the Academy of Nîmes
Dr. Moshe IDEL, Hebrew University, Israel, Member of the Israeli Academy
Dr. Steven KATZ, “Elie Wiesel” Center for Judaic Studies, Boston University, USA
Dr. Victor NEUMANN, West University Timişoara, Romania
Dr. Joel PETERS, Virginia Tech, USA
Dr. Alexandru Florin PLATON, Center for Jewish History and Hebrew Studies, “Al. I. Cuza” University, Iaşi, Romania
Dr. Lucian NĂSTASĂ, “George Bariţ” History Institute of the Romanian Academy, Cluj-Napoca, Romania
Dr. Bulent SENAY, Uludag University, Bursa, Turkey, Member of OSCE/ODIHR Human Rights Advisory Council
Dr. Felicia WALDMAN, University of Bucharest, Romania