Ştiinţele politice sunt un domeniu interdisciplinar ce contribuie în mod fundamental la înţelegerea societăţii şi a problemelor acesteia, precum şi la formarea unor personalităţi independente intelectual, capabile să genereze şi să pună în practică proiecte de succes pentru dezvoltarea personală şi comunitară, stimulând în acelaşi timp schimbări sociale în spiritul libertăţii, creativităţii şi al valorilor democratice.

FSPUB promovează această perspectivă deschisă prin programe inovatoare de studii în română şi în limbi străine, dialog permanent cu mediul profesional şi integrare în comunitatea internaţională de cercetare, încă de la înfiinţarea sa în 1991.

Fondată cu sprijinul unui consorţiu academic francofon şi în opoziţie directă cu învăţământul de partid din timpul regimului comunist, FSPUB a purtat iniţial numele de Faculté Internationale de Sciences Humaine (Facultatea Internaţională de Ştiinţe Umane, FISH) şi până în 1995 a oferit cursuri de nivel licenţă cu predare exclusiv în limba franceză. 

În 1995, anul în care a absolvit prima promoţie de studenţi (cu diplomă de licenţă în ştiinţe politice, prima de acest fel în România postcomunistă), i s-a adăugat o secţie de licenţă în ştiinţe politice în limba română şi o secţie de licenţă în studii administrative, ceea ce a dus şi la redenumirea instituţiei ca Facultate de Ştiinţe Politice şi Administrative (FSPA). Din 1997, secţiilor existente li s-a adăugat şi o secţie de ştiinţe politice în limba engleză. Mai târziu secţia de studii administrative a devenit departament autonom şi ulterior facultate separată în cadrul Universităţii din Bucureşti, iar FSPA a devenit Facultatea de Ştiinţe Politice, nume ce îl poartă până în prezent.

Din 1995 facultatea a oferit în mod continuu o serie variată de programe de master în română şi în limbi străine, iar în 1999 a înfiinţat un program de doctorat în ştiinţe politice care în 2005 a devenit şcoală doctorală, în prezent cea mai mare şcoală doctorală de ştiinţe politice din România. În 2011, acestor programe i s-a adăugat şi un program de licenţă de studii de securitate, iar în 2014 un program de Relații Internaționale și Studii Europene în limba engleză.

În 1996, facultatea a adoptat, pentru prima oară în România, sistemul de credite transferabile (ECTS), ce permite recunoaşterea internaţională a diplomelor şi un grad crescut de mobilitate şi schimburi academice. Acest lucru a contribuit la prestigiul internaţional al facultăţii şi la încheierea până în prezent a peste o sută de acorduri instituţionale şi proiecte de colaborare cu universităţi din Europa, Statele Unite, America Latină, Africa şi Asia, precum şi la dezvoltarea unor programe comune de master cu alte universităţi europene.

Actualmente, FSPUB este o comunitate de peste 1300 de studenţi, dintre care anual cca. 10-15% studenţi străini. Corpul didactic titular al facultăţii, format din 48 de profesori vorbitori a cel puţin o limbă străină, este grupat în Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate şi Şcoala Doctorală de Ştiinţă Politică

În fiecare an, FSPUB găzduieşte lectori invitaţi din străinătate şi organizează câteva zeci de evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale, contribuind astfel la crearea celei mai inovatoare, complexe şi internaţionalizate oferte curriculare din învăţământul superior românesc de ştiinţe sociale.