MASTER
Master în Ştiinţe Politice, Specializarea Ştiinţe Politice - POLITICĂ EUROPEANĂ ŞI ROMÂNEASCĂ
Scurtă descriere

Master academic cu durata de 2 ani (4 semestre)
Număr de credite: 120 ECTS


Scurtă descriere  


Programul de Master Politică Europeană și Românească are o durată de 2 ani (4 semestre, 120 de credite) și se adresează în primul rând absolvenților de Științe Politice, Relații Internaționale sau Studii de Securitate, dar și licențiaților în alte domenii ale Științelor sociale sau Umaniste. Datorită caracterului său interdisciplinar, programul masteral oferă competențe și formare în analiza din perspectivă interdisciplinară (studii europene, științe politice, istorie, sociologie) a fenomenelor și proceselor politice și sociale, românești și europene. Programul este conceput în direcția aplicării cunoștințelor de drept comunitar în analiza acțiunilor și actorilor din domeniul studiilor europene (în contextul mai general al relațiilor internaționale) și corelarea acestora cu politicile românești. Obiectivele programului 

Cursurile, precum și stagiul practic consistent din semestrul al IV-lea își propun să asiste studenții în formarea unor competențe legate de elaborarea și gestionarea proiectelor, planurilor și acțiunilor în domeniul românești în context european. Un alt obiectiv important este deprinderea competențelor practice legate de utilizarea metodelor și instrumentelor de analiză adecvate pentru diverse studii, cercetări sau rapoarte în domeniul regimului politc românesc în corelație cu studiile europene. Comunicarea orală şi scrisă, în limba engleză, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate reprezintă o altă categorie relevantă de obiective în cadrul programului. 

Astfel, dacă seminariile de cercetare sunt laboratoarele în care se pregătesc studenții care doresc să urmeze o carieră academică, alte cursuri și întâlniri directe cu profesioniști din mediul privat și din administrația centrală garantează studenților acestui program de Masterat o participare atentă și activă la cele mai acute problematici ale scenei publice românești, în context european. 

Un alt obiectiv important al programului este reprezentat de utilizarea și gestionarea corectă și critică a informațiilor disponibile pentru rezolvarea problemelor profesionale specifice (identificarea și sintetizarea informației, analiza critică a acesteia, formularea unui răspuns argumentat). 

O atenție sporită, prin orientarea profesională a programului, este acordată formării profesionale şi identificării resurselor și modalităților de formare şi dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii. 


Perspective de carieră 

Studenţii care finalizează acest program de master pot urma o carieră în: 
  • instituţii publice naţionale şi europene; 
  • diplomaţie; 
  • partide politice; 
  • firme de consultanţă politică; 
  • mass media. 


Studenţii înscrişi în acest program de master beneficiază de posibilitatea efectuării de stagii Erasmus în universităţile partenere.Teme de cercetare și cursuri

Constituţionalism românesc (Ioan Stanomir) 

Democraţie şi guvernare (Alexandra Ionescu) 

Spaţiul public european (Radu Carp) 

Mitologii politice moderne (Florin Țurcanu) 

Seminar de cercetare. Management de proiect I 

Alegeri şi democraţie în România (Cristian Preda) 

Traiectorii ale modernizării. Modele teoretice şi perspective est-europene (Victor Rizescu) 

Analiza instituţională a postcomunismului (Dan Pavel) 

Istoria statului modern român (Ligia Livadă) 

Seminar de cercetare. Management de proiect II 

Modelul social european (Georgeta Ghebrea) 

Democraţia în gândirea politică românească (Raluca Alexandrescu) 

Partide, lideri și mișcări populiste (Radu Carp) 

Seminar de cercetare. Documentare și redactare dizertație 

Politici comune ale Uniunii Europene (Ruxandra Ivan) 

Măsurarea şi modelarea democraţiei (Gabriel Sebe)

Stagiu practic