MASTER
Master în Ştiinţe Politice, Specializarea Ştiinţe Politice - POLITICĂ EUROPEANĂ ŞI ROMÂNEASCĂ
Scurtă descriere

Master academic cu durata de 2 ani (4 semestre)
Număr de credite: 120 ECTS


Cursurile oferite în cadrul programului sunt predate în limba română.