MASTER
Master în Ştiinţe Politice, Specializarea Ştiinţe Politice - Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european / Master en sciences politiques - POLITIQUES DE L’EGALITE DES CHANCES EN ROUMANIE ET DANS L'UNION EUROPEENNE 
Scurtă descriere

Master profesional cu durata de 2 ani (4 semestre), parte a programului de Master European EGALES 
Programme de master professionnel de 2 ans (4 semestres), inclus dans le programme de Master Européen EGALES
No. de crédits: 120 ECTS


    


Masterul oferă un parcurs integral în limba română pe durata celor patru semestre universitare. De asemenea, există şi posibilitatea optării pentru un semestru în limba franceză, precum şi a parcursului european în cadrul masterului E.G.A.L.E.S. (http://egales.univ-lyon2.fr/) la finele căruia se poate obține dubla diplomare, din partea Universității din Bucureşti şi din partea Universității Lumière Lyon 2. 

Cursurile oferite în cadrul programului sunt predate în limba română şi opțional în limba franceză (un semestru).
Les cours proposés dans le cadre du programme de sont dispensés en roumain et alternativement en français (un semestre).

DESCRIERE GENERALĂ 
Egalitatea de șanse este o valoare politică fundamentală a Uniunii Europene, afirmată în toate documentele juridice de bază ale acestei comunități. Mai multe instrumente sunt utilizate pentru a transpune acest principiu juridic şi politic în cadrul tuturor statelor membre: directive, foi de parcurs sau strategii prioritare. Egalitatea de șanse este, așadar, un vector esențial al elaborării şi implementării politicilor publice atât la nivel european cât şi la nivel național. 

Totuși, în ceea ce privește domeniile prioritare - scăderea discriminării și a sărăciei, egalitatea pe piața muncii, reprezentarea politică a femeii - statisticile arată menținerea unor decalaje semnificative între obiectivele politice fixate și realitatea socială. Una din cauzele acestei stări de fapt este fără îndoială lipsa unui personal bine informat. 

Masterul Politicile egalității de șanse în context românesc și european își propune să răspundă acestei nevoi, prin formarea unor profesioniști care să dețină instrumentele intelectuale necesare înțelegerii unei problematici sociale și politice complexe și care pot astfel participa la analiza, implementarea sau evaluarea unor politici publice adecvate. 

În special în contextul românesc, programul nostru, prin calitatea cursurilor sale și prin multiplicarea parteneriatelor cu actori publici sau privați din domeniu, își propune un obiectiv și mai îndrăzneț: să contribuie la formarea unor noi competențe profesionale care să impulsioneze politicile egalității de șanse, încercând sa extindă impactul acestor politici în cadrul unor sectoare încă prea puțin expuse acestei problematici. 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI 

Masterul Politicile egalității de șanse în context românesc și european își propune să pregătească studenții pentru: 
 • a oferi expertiză în analiza priorităților politice naționale în domeniul egalității de șanse şi corelarea acestora cu politicile europene; 
 • a oferi expertiză științifică în ceea ce privește conceptele şi principiile promovate în elaborarea politicilor publice europene în domeniul egalității de șanse; 
 • a dobândi competențe profesionale necesare pentru a candida la posturile scoase la concurs de către instituțiile europene; 
 • a beneficia de formarea intelectuală necesară continuării cercetării științifice în domeniu egalității de șanse;  
 • a dobândi competențe profesionale în domeniul managementului de proiecte pe tema egalității de șanse. 
INSERȚIA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR 
Absolvenții masterului Politicile Egalității de șanse în context românesc şi european pot ocupa un post în cadrul instituțiilor următoare: 
 • Instituții publice din România însărcinate cu analiza, elaborarea și implementarea politicilor în domeniul egalității de șanse (Ministerul muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice; Comisiile parlamentare pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; Agenția Națională pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați; Consiliul Național pentru combaterea discriminării, etc.) 
 • Instituții publice europene însărcinate cu analiza, elaborarea și implementarea politicilor în domeniul egalității de șanse (Comisia europeană; Comisia pentru drepturile femeii şi pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați a Parlamentului european; Rețeaua europeană pentru promovarea femeilor în funcții de conducere; Institutul european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, etc.) 
 • Organizații naționale neguvernamentale care desfășoară activități de promovare a egalității de șanse (Centrul Parteneriat pentru Egalitate; Fundația Șanse egale pentru femei; Centrul de mediere și securitate comunitară; Asociația „Komunitas”; Asociația ACCEPT; Amnesty Internațional; Centrul pentru dezvoltare democratică; Asociația pentru libertate și egalitate de gen; CENTRAS, etc.) 
 • Organizații internaționale neguvernamentale care desfășoară activități de promovare a egalității de șanse (European Women’s Lobby; International Gender Policy Network; European Solidarity Toward Equal Participation of People (EUROSTEP); European Anti-Poverty Network; International Volunteerism Organization for Women; Education and Development ; European Roma Information Office, etc.) 
NOUTATEA PROGRAMULUI 
Introducerea unui domeniu care nu beneficiază încă de un program de specializare: politicile egalități de șanse. Abordate într-o perspectivă dinamică și transversală, aceste politici se studiază urmărind trei axe: egalitatea democratică şi problematica discriminării etnice; egalitatea și excluziunea socială; egalitatea între femei și bărbați. 

Orientarea profesională concretizată prin
 • Importanța acordată parteneriatelor cu numeroși actori sociali și politici care activează în acest domeniu; 
 • Două cursuri practice, cu invitați, extinse prin intermediul unor stagii de practică coordonate de către cadrele didactice (fiecare având 42 de ore și 12 ECTS) 
Modulul în franceză (la care se adaugă și posibilitatea de a urma cursuri de perfecționare lingvistică în limba franceză), care facilitează mobilitățile studenților in universitățile europene partenere ale Facultății de Științe Politice; posibilitatea de a efectua stagii de practică şi chiar inserția profesională în cadrul instituțiilor publice şi private europene. 

Dimensiunea europeană care se manifestă atât la nivel intelectual cât şi la nivelul parteneriatelor şi colaborărilor. 

Afilierea la masterul european EGALES. FSPUB este unul dintre membrii programului de master european Etudes Genre pour des Actions Liées à l'Egalité dans la Société (EGALES), finanțat de programul Erasmus Lifelong Learning Programme (ERASMUS Multilateral projects, Curriculum Development Projects - DG EAC/31/08). 

Acest program european de master reunește mai multe universități : Université Lumière Lyon 2 (Franța), coordonator de proiect ; Åbo Akademi University (Finlanda) ; Université Autonome de Barcelone (Spania) ; Université de Bohême du Sud Cehia) ; Université de Toulouse II - Le Mirail (Franța) ; Université de York (Marea Britanie).

Master à orientation professionnelle d’une durée de deux ans. Les cours du deuxième semestre de la première année sont dispensés en français, les langues de communication étant le français et l’anglais. Le dernier semestre est consacré à un stage professionnel de minimum de mois, qui peut être effectué dans des institutions partenaires (nationales ou internationales).

http://egales.univ-lyon2.fr

Le Master les Politiques de l’égalité des chances en Roumanie el l’Union Européenne est rattaché au master européen E.G.A.L.E.S. (http://egales.univ-lyon2.fr/) et bénéficie du financement de l’Agence Universitaire de la Francophonie pour la consolidation du partenariat avec les universités françaises partenaires (L’Université Lumière Lyon 2 et l’Université Toulouse II. Le Mirail). DETALII

LE PROGRAMME


ESPACE FRANCOPHONE

La communauté francophone de la FSPUB

AUTRES PROGRAMMES