MASTER

Master în Ştiinţe Politice, Specializarea Ştiinţe Politice - Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european / Master en sciences politiques - POLITIQUES DE L’EGALITE DES CHANCES EN ROUMANIE ET DANS L'UNION EUROPEENNE 
Scurtă descriere

Politicile egalității de șanse în context românesc și european (MPES)

Master profesional cu durata de 2 ani (4 semestre), ratașat programului de Master European EGALES 

                 Nr. de credite: 120 ECTS


Masterul se defășoară în limba română pe durata celor patru semestre universitare (cu posibilitatea opțiunii, pentru semestrul doi, în limba franceză) și are două atuuri majore în peisajul universitar românesc: dimensiunea profesională și dimensiunea europeană (cu opțiunea pentru dublă diplomare). 


 

DIMENSIUNEA PROFESIONALĂ

Conceput pentru a răspunde nevoii de expertiză în domeniul egalității de șanse înțeles într-o perspectivă intersecțională (gen, sex, vârstă, clasă, etnie, orientare sexuală), programul de master are o structură care permite deopotrivă dobândirea instrumentelor conceptuale și metodologice din aceste domenii, precum și dezvoltarea competențelor de analiză și aplicare a acestor grile teoretice și analitice. 

 

Preocuparea pentru consolidarea dimensiunii profesionale se traduce, în mod concret, prin: 

 • Colaborarea, în cadrul cursurilor, cu specialiste și specialiști care au experiență în spațiul profesional (de exemplu, cursul Dreptul nedicriminării: evoluții și cadru instituțional predat de Csaba Asztalos, președinte CNCD; sau cursul Politici educaționale și drepturile omului, predat de expertele UNICEF Cristina Badea și Luminița Costache)
 • Dezvoltarea unui curs cu invitați din mediul profesional (Asociația ALEG, Asociația E-Romnjia, Centrul FILIA, Fundația Vodafone România, Asociația Necuvinte, Asociația Transcena, revista Dela0)
 • Un semestru întreg alocat stagiilor de practică, pentru care există acorduri speciale cu parteneri din mediul profesional: instituții publice (ANES, CNCD, Comisia pentru egalitate de șanse a Senatului României, DGASPC-uri și primării); organizații din domeniul egalității de șanse (CPE, Centrul FILIA, Asociația Necuvinte, Asociația Transcena, Asociația E-Romanja, UNICEF ș.a.) ; mass-media (Dela0, DOR)
 • Obținerea, de către absolventele și absolvenții MPES, a trei calificări din C.O.R. care impun expertiza acestora pe piața muncii: expert în egalitate de șanse; manager de responsabilitate socială; expert relații sociale (cf. RNCIS: http://site.anc.edu.ro/registrul-national-al-calificarilor-din-invatamantul-superior-rncis/0

 

DIMENSIUNEA INTERNAȚIONALĂ

 

Afilierea la masterul european EGALES

Fiind ratașat masterului european E.G.A.L.E.S. (http://egales.univ-lyon2.fr/), MPES oferă posibilitatea unui parcurs european: anual, 10 studente și studenți pot efectua mobilități într-una din cele 7 universități europene partenere sau asociate, beneficiind astfel de dublă diplomare (diploma FSPUB și diploma E.G.A.L.E.S. de la Université Lumière Lyon 2. Universitățile partenere oferă posibilitatea efectuării mobilității internaționale în limbile franceză, engleză și spaniolă. Cele 10 mobilități (finanțate prin programul eruopean ERASMUS+) sunt rezervate pentru studentele și studenții MPES care optează pentru parcursul european.

 

Programul european de master E.G.A.L.E.S. reunește mai multe universități: Université Lumière Lyon 2 (Franța), coordonator de proiect; Åbo Akademi University (Finlanda); Université Autonome de Barcelone (Spania); Universitatea din București; Université Libre de Bruxelles (Belgia), Université de Toulouse II - Le Mirail (Franța). Acestora li se adaugă universitățile aosciate: Universitatea din Lausanne (Elveția), Universitatea din Padova (Italia), Université de Québec din Montréal (Canada).

 

Până în prezent, câteva zeci de studenți au beneficiat de parcursul european și au obținut dubla diplomă.

 

DESCRIERE GENERALĂ 

Egalitatea de șanse este o valoare politică fundamentală a Uniunii Europene, afirmată în toate documentele juridice de bază ale acesteia. Mai multe instrumente sunt utilizate pentru a transpune acest principiu juridic şi politic în cadrul tuturor statelor membre: directive, foi de parcurs sau strategii prioritare. Egalitatea de șanse este, așadar, un vector esențial al elaborării şi implementării politicilor publice atât la nivel european, cât şi la nivel național. 

Totuși, în ceea ce privește domeniile prioritare - scăderea discriminării și a sărăciei, egalitatea pe piața muncii, reprezentarea politică a femeilor, combaterea violenței domestice - statisticile arată menținerea unor decalaje semnificative între obiectivele politice fixate și realitatea socială. Una din cauzele acestei stări de fapt este fără îndoială lipsa unui personal bine informat. 

Masterul Politicile egalității de șanse în context românesc și european își propune să răspundă acestei nevoi, prin formarea unor profesioniști care să dețină instrumentele intelectuale și competențele profesionale necesare înțelegerii unei problematici sociale și politice complexe și care pot astfel participa la analiza, implementarea sau evaluarea unor politici publice adecvate. 

În special în contextul românesc, programul nostru, prin calitatea cursurilor sale și prin multiplicarea parteneriatelor cu actori publici sau privați din domeniu, își propune un obiectiv mai îndrăzneț: să contribuie la formarea unor competențe profesionale care să impulsioneze politicile egalității de șanse și principiile aferente promovate la nivel european,, încercând sa extindă impactul acestor politici în cadrul unor sectoare autohtone încă prea puțin expuse acestei problematici. 

 

Dimensiunea internațională a permis de asemenea organizarea a numeroase evenimente cu invitați din mediul diplomatic și profesional internațional. Posibilitatea dublei diplome și mobilitatea internațională deschid astfel perspective pentru o carieră internațională.  

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI 

Masterul Politicile egalității de șanse în context românesc și european își propune să pregătească studenții pentru: 

 • expertiză în analiza priorităților politice naționale în domeniul egalității de șanse şi corelarea acestora cu politicile europene; 
 • expertiză științifică în ceea ce privește conceptele şi principiile promovate în elaborarea politicilor publice europene în domeniul egalității de șanse; 
 • competențe profesionale necesare pentru a candida la posturile scoase la concurs de către instituțiile europene; 
 • formarea intelectuală necesară continuării cercetării științifice în domeniul egalității de șanse;  
 • competențe profesionale în domeniul managementului de proiecte pe tema egalității de șanse. 

 

INSERȚIA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR 

Absolvenții masterului Politicile Egalității de șanse în context românesc şi european pot ocupa un post în cadrul instituțiilor următoare: 

 • Instituții publice din România însărcinate cu analiza, elaborarea și implementarea politicilor în domeniul egalității de șanse (Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Comisiile parlamentare pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; Agenția Națională pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați; Consiliul Național pentru combaterea discriminării etc.);
 • Instituții publice europene însărcinate cu analiza, elaborarea și implementarea politicilor în domeniul egalității de șanse (Comisia europeană; Comisia pentru drepturile femeii şi pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați a Parlamentului european; Rețeaua europeană pentru promovarea femeilor în funcții de conducere; Institutul european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați etc.);
 • Organizații naționale neguvernamentale care desfășoară activități de promovare a egalității de șanse (Centrul Parteneriat pentru Egalitate; Fundația Șanse egale pentru femei; Centrul de mediere și securitate comunitară; Asociația „Komunitas”; Asociația ACCEPT; Amnesty Internațional; Centrul pentru dezvoltare democratică; Asociația pentru libertate și egalitate de gen; CENTRAS etc.); 
 • Organizații internaționale neguvernamentale care desfășoară activități de promovare a egalității de șanse (European Women’s Lobby; International Gender Policy Network; European Solidarity Toward Equal Participation of People (EUROSTEP); European Anti-Poverty Network; International Volunteerism Organization for Women; Education and Developmen ; European Roma Information Office etc.).

 

Vă invităm să urmăriți și pagina noastră de Facebook pentru mărturii ale studenților de ieri și de azi, precum și pentru testimoniale legate de inserția profesională a absolventelor și absolvenților noștri: https://www.facebook.com/CPESMPES/

 

Pentru orice întrebări legate de acest program de master, le puteți contacta pe coordonatoarele sale:

Ionela Băluță: ionela.baluta@fspub.unibuc.ro

Anca Dohotariu: anca.dohotariu@fspub.unibuc.ro
Programme de master professionnel de 2 ans (4 semestres), inclus dans le programme de Master Européen EGALES


Master à orientation professionnelle d’une durée de deux ans, déroulé en roumain et français. 

Les cours du deuxième semestre de la première année sont dispensés en français, les langues de communication étant le français et l’anglais. Le dernier semestre est consacré à un stage professionnel de minimum deux mois, qui peut être effectué dans des institutions partenaires (nationales ou internationales). Le premier semestre est dispensé en langue roumaine et le troisième semestre peut être effectué dans une université francophone. 

  

https://egales.univ-lyon2.fr/bienvenue-sur-le-site-du-master-egales-466703.kjsp

Le Master Les Politiques de l’égalité des chances en Roumanie et dans l’Union Européenne est rattaché au master européen E.G.A.L.E.S. (http://egales.univ-lyon2.fr/) et bénéficie du financement de l’Agence universitaire de la Francophonie pour la consolidation du partenariat avec les universités françaises partenaires (L’Université Lumière Lyon 2 et l’Université Toulouse II. Le Mirail). DETAILSLE PROGRAMME


ESPACE FRANCOPHONE

La communauté francophone de la FSPUB

AUTRES PROGRAMMES