MASTER
Master în Relații Internaționale și Studii Europene, 
specializarea RELAȚII INTERNAȚIONALE


Master academic cu durata de 2 ani (4 semestre)
Număr de credite: 120 ECTS

Cursurile oferite în cadrul programului sunt predate în limba română. 


Masterul de Relații Internaționale al Facultății de Științe Politice, Universitatea din București, este unul din programele de studii masterale cu tradiția cea mai îndelungată în cadrul Facultății, cu peste două decenii de funcționare, precum și cu cel mai mare număr de candidați și absolvenți. La fel ca și celelalte programe de Master ale facultății, programul de Master în Relații Internaționale a fost gândit, în logica procesului Bologna, ca o continuare a studiilor generale de licență în Științe Politice sau în Relații Internaționale și Studii Europene, menită să ofere studenților o pregătire specializată și să le permită aprofundarea cunoștințelor dobândite în parcursul de licență. 

Disciplinele studiate în cei doi ani ai parcursului Masteral sunt organizate în așa fel încât să permită o pregătire pe cele trei dimensiuni analitice – istorică, strategică și juridică – ale Relațiilor Internaționale. Astfel, câteva exemple de cursuri oferite sunt următoarele: Geopolitică, Drept internațional, Politică externă, Teorii ale RI, Studii strategice. Există, de asemenea, o focalizare a studiilor pe arii geografice relevante pentru România, cursurile dedicate acestora fiind, de exemplu, Politică externă românească, Politică și diplomație în spațiul ex-sovietic, Politica externă americană, Relații franco-române sau Politica Externă și de Securitate Comună a Uniunii Europene. Dacă primele trei semestre ale parcursului de studiu sunt dedicate asimilării de cunoștințe în materiile menționate, ultimul semestru se concentrează asupra a două aspecte: pe de o parte, un stagiu de practică profesională într-o instituție relevantă pentru domeniul relațiilor internaționale (de exemplu, Ministerul Afacerilor Externe, ambasadele străine la București, Institutul Diplomatic Român, revista Foreign Policy, ONG-uri și think-tank-uri de analiză de politică externă); și pe de altă parte, redactarea lucrării de dizertație, sub coordonarea unuia dintre cadrele didactice ale facultății, asupra unei teme de politică internațională. 

Obiective
La terminarea ciclului de studii masterale în specializarea Relații Internaționale, studenții au o bună cunoaștere a mediului internațional și regional, în dimensiunile lor juridice și practice. Ei vor avea capacitatea de a elabora strategii de politică externă, de a formula briefing-uri de situație internațională și de a oferi consultanță pentru deciziile de politică externă, și vor fi pregătiți, în funcție de opțiunea proprie, atât pentru a-și continua cariera academică prin studii doctorale, cât și pentru a lucra în diplomație, în administrația publică centrală, în think-tank-uri sau în organizații internaționale, guvernamentale sau non-guvernamentale, sau pentru a face jurnalism de politică externă. 

Teme de cercetare
Politică externă românească
Relații bilaterale și politici externe comparate
Evoluția scenei internaționale după Războiul Rece
Provocări contemporane în politica mondială: sărăcie, subdezvoltare, migrație, războaie civile, terorism.
Mari puteri pe scena internațională
Evoluții ale doctrinelor juridice internaționale după Războiul Rece
Evoluția organizațiilor internaționale după Războiul Rece

Cursuri predate
Agenda globală a cooperării internaționale pentru dezvoltare și egalitate de șanse (Luciana Al Ghica, comun cu MSE și MPES)
Geopolitică (Florin Diaconu)
Teorii şi teoreticieni în relaţiile internaţionale (Ruxandra Ivan)
Politica externă a României, 1878-1989 (Laurențiu Vlad)
Diplomație și negociere diplomatică (LucianaGhica / Octavian Sofronea)
Politica externă a Rusiei şi URSS (Armand Goșu)
Relaţii franco-române (Florin Țurcanu)
Marea în relaţiile internaţionale (Florin Diaconu)
Studii strategice (Florin Diaconu)
Politica externă şi de securitate a Uniunii Europene (Bogdana Petrică)
Politică şi diplomaţie în spaţiul ex-sovietic (Armand Goșu)
Politica externa americana (Dan Pavel)
Politica externă a României după 1989 (Ruxandra Ivan)
Drept internaţional public (Bogdan Iancu)

Masterul Relaţii Internaţionale este complet integrat în mediul academic internaţional, iar studenţii înscriși la acest program beneficiază de mobilităţi universitare ERASMUS şi CEEPUS, acordate pe bază de competiţie.