MASTER
Master în Relații Internaționale și Studii Europene, specializarea RELAȚII INTERNAȚIONALE
Scurtă descriere

Master academic cu durata de 2 ani (4 semestre)
Număr de credite: 120 ECTS


Cursurile oferite în cadrul programului sunt predate în limba română.