MASTER

Master în Studii Europene, specializarea STUDII EUROPENE
Scurtă descriere

Master academic cu durata de 2 ani (4 semestre)
Număr de credite: 120

Cursurile oferite în cadrul programului sunt predate în limba română.

Programul de Master în Studii Europene, specializarea Studii Europene, are o durată de 2 ani (4 semestre, 120 de credite) și se adresează în primul rând absolvenților de Științe Politice, Relații Internaționale sau Studii de Securitate, dar și licențiaților în alte domenii ale Științelor sociale sau Umaniste. Datorită caracterului său interdisciplinar, domeniul Studiilor europene oferă studenților o excelentă deschidere academică care, combinată cu abordarea pragmatică pe care o aduce cursul de Management de proiect și parteneriatele instituționale pentru stagiile de practică, asigură un punct de plecare avantajos pentru o paletă largă de trasee de carieră specifice afacerilor europene. 

Obiective
Programul propune studenților o aprofundare a domeniului Studiilor Europene din perspective complementare (politice, istorice, juridice), oferind astfel viitorilor absolvenți posibilitatea de a se specializa ulterior și de a profesa într-unul din numeroasele sectoare care se intersectează cu problematica complexă a integrării europene. Practic, toate domeniile de politici publice de la nivel național sunt inevitabil influențate de procesul complex de elaborare a politicilor sectoriale de la nivelul UE. Astfel, unul dintre obiectivele majore ale acestui program este de a pregăti specialiști capabili să înțeleagă și să gestioneze domenii precum politica externă și de securitate comună, politicile sociale în UE, protecția europeană a drepturilor omului etc. Astfel, dacă seminariile de cercetare sunt laboratoarele în care se pregătesc studenții care doresc să urmeze o carieră academică, alte cursuri și întâlniri directe cu profesioniști din mediul privat și din administrația centrală garantează studenților acestui program de Masterat o participare atentă și activă la cele mai acute dezbateri ale momentului la nivelul Uniunii Europene referitoare la, printre altele, identitatea comună europeană, criza refugiaților, conflictele înghețate de la granița României. 

Cursuri și teme de cercetare
Spațiul public european (Radu Carp) 
Istoria ideii europene (Laurențiu Vlad) 
Modele constituționale europene (Ioan Stanomir) 
Partide politice europene (Alexandra Iancu) 
Drept comunitar general (Bogdan Iancu) 
Construcție europeană (Ruxandra Ivan) 
Agenda globală a cooperării internaționale pentru dezvoltare și egalitate de șanse (Luciana Al. Ghica, comun cu MRI și MPES) 
Politici comune ale UE (Ruxandra Ivan) 
Modelul social european (Georgeta Ghebrea) 
Uniunea economică și monetară (Ana-Maria Bârsan) 
Politica externă și de securitate comună a UE (Bogdana Petrică) 
Relațiile Stat-Biserică în statele membre ale UE (Radu Carp) 
Protecția europeană a drepturilor omului (Bogdana Petrică)