LICENŢĂ
Licenţă în Ştiinţe Politice, specializarea Ştiinţe Politice
Scurtă descriere

Licență cu durata de 3 ani (6 semestre)
Nr. de credite: 180 ECTS

La absolvire se oferă Diploma de licenţă în ştiinţe politice.Cursurile oferite în cadrul programului sunt predate în limba română. În primii doi ani, curricula include şi studierea limbii engleze pentru a ajunge cel puţin la nivelul B1.