LICENŢĂ
Licenţă în Ştiinţe Politice, specializarea Ştiinţe Politice
Scurtă descriere

Licență cu durata de 3 ani (6 semestre)
Nr. de credite
: 180 ECTS

Cursurile oferite în cadrul programului sunt predate în limba română. În primii doi ani, curricula include şi studierea limbii engleze pentru a ajunge cel puţin la nivelul B1.

Ce drepturi și obligații am ca cetățean? De ce? Ce înseamnă cetățenia? Dar națiunea? Ce este democrația? Cum pot fi evitate dictaturile? Sunt toți politicienii răi sau corupți? Ce este corupția? Cum poate fi combătută? Ce fac guvernele? De ce votăm? Cum se fac campaniile electorale? Dar sondajele electorale? Pot fi birocrațiile eficiente? Care este rolul partidelor politice? Ce este societatea civilă? Ce înseamnă și cum se formează cultura civică? Ce sunt protestele și ce impact au? De ce statele au dezvoltat sisteme politice diferite? Cum poate fi înțeleasă politica internațională? Cum funcționează Uniunea Europeană și ce drepturi și obligații îmi oferă?

Ştiinţele politice sunt un domeniu interdisciplinar ce contribuie în mod fundamental la înţelegerea societăţii şi a problemelor acesteia, precum şi la formarea unor personalităţi independente intelectual, capabile să genereze şi să pună în practică proiecte de succes pentru dezvoltarea personală şi comunitară, stimulând în acelaşi timp schimbări sociale în spiritul libertăţii, creativităţii şi al valorilor democratice.