LICE
NŢĂ
Licenţă în Ştiinţe Politice, specializarea Ştiinţe Politice
Scurtă descriere

Licență cu durata de 3 ani (6 semestre)
Nr. de credite
: 180 ECTS
Cursurile oferite în cadrul programului Studii de Licență în Științe Politice, specializarea Științe Politice, în limba română (prescurtat SPR) sunt predate, toate, în limba română. În primii doi ani, curriculumul include şi studierea intensă a limbii engleze, astfel încât toți studenții să poată ajunge cel puţin la nivelul B1 (nivel intermediar de cunoaștere și utilizare a limbii respective, adică abilități lingvistice care presupun câteva sute de ore de studiu în mod organizat, în medie, la clasă și individual; cunoștințele și deprinderile dobândite permit ca o persoană ce atinge acest nivel să poată da un examen internațional pentru o certificare lingvistică).


CONȚINUTUL EDUCAȚIONAL 


Orele de curs și de seminar din cadrul programului SPR oferă studenților un conținut educațional care permite înțelegerea profesionalizată (precisă, detaliată, nuanțată și în mod clar științifică) a chestiunilor și problemelor legate de structurarea și derularea vieții politice. Curricula e compatibilă cu aceea de la alte facultăți de profil din țară și din străinătate. În primul an al programului de licență, majoritatea cursurilor sunt introductive, îngăduind studenților să facă primii pași în cunoașterea unor arii tematice distincte din cadrul științelor politice (vezi cursuri cum ar fi, de exemplu, Introducere în științele politice, Introducere în comunicarea politică, Introducere în studiul relațiilor internaționale, Istoria ideilor politice, etc.). În anul al II-lea, cursurile aprofundează cunoștințele dobândite deja, adăugându-se și arii tematice noi: în acest an, studenții iau contact cu discipline cum ar fi Constituționalism comparat, Știința Politică – domeniu și concept, Statistică, Analiza politică comparată, Politică și societate în America Latină, etc. În anul al III-lea, în afară de cursurile obligatorii, există și mai multe cursuri opționale, cum ar fi Istoria Politică a URSS, Dictaturi comuniste și reprezentări cinematografice, Economie politică internațională, Istoria romilor din România, etc. În fiecare din cele șase semestre, studenții au, în medie, câte 8-9 cursuri (cu tot cu limbile străine și consilierea pedagogică); aceasta înseamnă un volum total de 24-27 de ore de curs și de seminar pe săptămână. Pentru lista completă a cursurilor care sunt predate în cadrul tuturor programelor de studii ale Facultății de Științe Politice, vezi http://www.fspub.unibuc.ro/student-fspub/cursuri. În lista respectivă, cele în dreptul cărora apare SPR sunt cursurile predate în cadrul programului prezentat aici. Pentru felul în care arată orarul, în ambele semestre ale anului universitar 2019-2020, informații la http://www.fspub.unibuc.ro/student-fspub/orar. Subliniem aici și faptul că metodele de predare folosite în toate orele de curs și de seminar sunt intens și constant interactive și pun accentul pe participarea consistentă studenților la discuții, proiecte, analize aplicate. În ambele semestre ale anului al II-lea, studenții fac practică profesională (în general, în instituții ale statului cu care FSPUB are acorduri de cooperare). 


CORPUL DIDACTIC


Este alcătuit din cadre didactice titulare (care au post obținut prin concurs, precum și norma de bază în Facultatea de științe Politice), precum și din cadre didactice asociate și invitate (cu norma de bază în alte instituții – în general de învățământ și de cercetare – din țară și din străinătate). Toate cadrele didactice ale Facultății de Științe Politice au titlul științific de doctor (în Științe Politice, Științe Juridice, Istorie, Științe Economice, etc.). Lista completă a cadrelor didactice ale FSPUB e accesibilă la http://www.fspub.unibuc.ro/despre/profesori. Multe dintre cadrele didactice ale FSPUB au studiat și au predat și în mari universități din străinătate. 


CONTINUAREA STUDIILOR


Exact ca și celelalte programe de licență ale Facultății de Științe Politice a UB, cel prezentat aici oferă studenților o platformă solidă pentru accesul, prin concurs de admitere, la programe de studii masterale (unele în limba română, iar altele în limbi străine – engleză și franceză). Informații despre admiterea la programele de master a FSPUB poate fi găsită aici: http://www.fspub.unibuc.ro/admitere/master. După încheierea studiilor masterale, studenții pot opta și pentru înscrierea, tot prin concurs, într-un program de studii doctorale. Informații despre școala doctorală a FSPUB găsiți aici: http://www.fspub.unibuc.ro/scoala-doctorala. Informații despre cadrele didactice din FSPUB care pot coordona teze de doctorat (și despre ariile de expertiză în care coordonează teze), la http://www.fspub.unibuc.ro/scoala-doctorala/conducatori-de-doctorat; informații despre tezele de doctorat susținute deja în cadrul FSP, la http://www.fspub.unibuc.ro/scoala-doctorala/teze-doctorat

LOCURI DE CAZARE: 


Facultatea de Științe Politice a Universității din București are la dispoziție, în fiecare an, pentru studenții înmatriculați în diverse programe de studii (licență, masterat, doctorat), un număr de locuri în mai multe dintre căminele Universității din București (UB). Pentru toate facultățile și programele de studiu ale Universității din București, o medie mare la admitere poate asigura, în principiu, un loc în cămin. UB precizează și că studenţii care nu primesc loc de cazare în cămin pot beneficia de subvenţie individuală de sprijin pentru cazare în sectorul particular (gazdă). Informații suplimentare legate de căminele UB găsiți la https://unibuc.ro/student-ub/campus/camine-studentesti/.