LICENŢĂ 
Licenţă în Ştiinţe Politice, specializarea Studii de Securitate
Scurtă descriere


Program de licenţă cu durata de 3 ani (6 semestre)
Nr. de credite: 180 ECTS

Cursurile oferite în cadrul programului sunt predate în limba română. În primii doi ani, curricula include şi studierea limbii engleze sau a limbii franceze pentru a ajunge cel puţin la nivelul B1. La absolvire se oferă Diploma de licenţă în ştiinţe politice.


În prezent, studiile de securitate ca disciplină academică se află într-un proces de reformă conceptuală şi metodologică, migrând de pe un teritoriu ce aparţinea aproape exclusiv studiilor strategice şi militare şi studiilor privind securitatea naţională către spaţiul mai larg al ştiinţelor politice şi al ştiinţelor sociale în general, beneficiind de influenţe semnificative din domeniile sociologiei, antropologiei, comunicării publice, politicilor publice şi al teoriei relaţiilor internaţionale.

În spaţiul ştiinţelor sociale şi al cercetărilor din domenii non-militare, conceptul contemporan de securitate este unul extins şi este frecvent asociat unei perspective ontologice cunoscută sub denumirea de securitate umană. Securitatea umană porneşte de la premisa că ameninţările cu care se confruntă diversele comunităţi umane nu au caracterul catastrofic şi accidental pe care îl prezumă conceptul uzual de securitate naţională şi nici nu sunt motivate la nivel profund exclusiv de factori materiali. Mai degrabă, există ameninţări zilnice şi imediate, atât de factură materială, cât şi non-materială, ce ating o bună parte a societăţilor umane actuale, ca de pildă lipsa hranei, a apei potabile, a accesului la servicii sociale de bază sau la expresie politică.

Această perspectivă, ce înglobează preocuparea atât pentru securitate, cât şi pentru bunăstare, este din ce în ce mai populară în mediul politicilor publice şi al studiilor legate de rolul societăţii civile (globale) şi este cea în jurul căreia a fost creat şi programul de studii de licenţă Studii de securitate (SSL), fără a neglija însă şi prezentarea celorlalte perspective tradiţionale în domeniu.

Studiile influenţate de acest domeniu pot fi foarte diverse, de la cele privind analiza conflictelor, riscului politic şi social, radicalismului şi dezvoltarea internaţională la cele privind discursul despre minorităţi şi discriminare, şi de la cele privind sănătatea publică în comunităţi restrânse la cele privind impactul politicilor educaţionale naţionale asupra votanţilor.