LICENŢĂ
Licenţă în Ştiinţe Politice, specializarea Studii de Securitate
Scurtă descriere

Program de licenţă cu durata de 3 ani (6 semestre)
Nr. de credite: 180 ECTS

La absolvire se oferă Diploma de licenţă în ştiinţe politice.


Cursurile oferite în cadrul programului sunt predate în limba română. În primii doi ani, curricula include şi studierea limbii engleze sau a limbii franceze pentru a ajunge cel puţin la nivelul B1.