DOCUMENTE PUBLICE

ACTE ALE FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE POLITICE

Regulamente FSPUB
Minute ale Consiliului FSPUB (documente accesibile membrilor comunității FSPUB, prin logare la contul @fspub.unibuc.ro)

RAPOARTE ANUALE DE AUTO-EVALUARE 
ALE FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE POLITICE

2019-20202014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

PLANURI STRATEGICE SI PLANURI OPERAȚIONALE
ALE FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE POLITICE


RAPOARTE ANUALE ALE DECANULUI
ALE FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE POLITICE

ACTE ALE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

Carta Universității din Bucureşti
Codul de etică al Universităţii din Bucureşti

Admitere UniBuc 2022

ALEGERI DECAN 2019


CALENDAR

13 – 20 ianuarie 2020 
Depunerea candidaturilor pentru funcția de decan

27 – 31 ianuarie 2020
Avizarea candidaturilor de către Consiliile facultăților

3 – 7 februarie 2020 
Interviu cu candidații propuși de consilii

12 februarie 2020 
Validarea în Consiliul de Administrație

19 februarie 2020 
Validarea în Senat