ECHIPA MANAGERIALĂ
ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
GESTION ACADEMIQUE ET ADMINISTRATIVE

FUNCŢII & STRUCTURI DE CONDUCERE

Decan interimar
Prof.univ.dr. Cristian PREDA

Prodecani interimari
Lect.univ.dr. Alexandra IANCU
Vacant
Vacant

Director Departament 
Conf.Dr. Claudiu TUFIȘ

Director Şcoala Doctorală
Prof.Dr. Radu Carp

Consiliu Departament

Membri
Conf.Dr. Cătălin AVRAMESCU
Conf.Dr. Florin DIACONU 

Consiliul Școlii Doctorale
Prof.Dr. Radu CARP
Prof.Dr. Philippe CLARET, Universitatea din Bordeaux
Dr. Sorina Soare, Universitatea din Florența
Prof. Dr. Florin ȚURCANU
Drd. Ioana Eugenia Murga (an II)

Consiliul Facultăţii
Profesori
Prof. Dr. Ionela BĂLUŢĂ 
Prof. Dr. Cristian PREDA
Prof. Dr. Ioan STANOMIR
Conf. Dr. Camil PÂRVU
Conf. Dr. Victor RIZESCU
Conf. Dr. Claudiu TUFIȘ
Lect. Dr. Alexandra IANCU
Vacant

Reprezentanţi studenţi

Studenţi licenţă SPE & RISE
DOBRESCU Vladimir (SPE 2): dobrescu.vladimir@fspub.unibuc.ro

Studenți licență SPF & SSL
Vacant

Studenți licență SPR

Studenți licență master & doctorat
Vacant


Asociația Studenților în Ştiințe Politice: 
-

REPREZENTANŢI ÎN STRUCTURILE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

Reprezentanţi în Senatul UB
Prof.Dr. Radu CARP
Conf. Dr. Ruxandra IVAN
Student: Eduard Ionuț ALECU 
 


STRUCTURI ADMINISTRATIVE, DE SERVICII & ASIGURAREA CALITĂŢII

Secretariat
Cristina ANDREI (secretar șef cu delegație)

Administraţie
Costel SAVU (administrator șef)
Mirela PĂDUREAN (administrator financiar)

Comisia de calitate a FSPUB
Vacant (preşedinte)
Conf.Dr. Claudiu TUFIŞ
Lect. Dr. Felicia BEJAN
Lect. dr. Alexandra IANCU
Student: Vacant
Mihnea FLOREA, din partea absolvenților FSPUB
Vacant, din partea angajatorilor


REPREZENTANŢI DE AN STUDENŢI
2019-2020
 

Licenţă Stiinţe politice (SPR)
An 1: Ignat Iulia-Rebeca 
An 2: Ciobanu Carmen-Nicoleta 
An 3: Catană Elena-Alexandra 

BA in Political Science (SPE)

An 1: Ignat Marian 
An 2: Teodorescu Andreea 
An 3: Geormăneanu Mihai-Alexandru 

Licence Sciences politiques (SPF)
An 1: Drăghiciu Teodora-Maria 
An 2: Sires Joud 

Licenţă Studii de Securitate (SSL)
An 1: Efteme-Miu Alexandra-Elena - grupa 1
         Bulearcă Doina Teodora - grupa 2
An 2: Bria Georgiana-Maria
An 3: Midoune Cristian 

BA in International Relations and European Studies (IRES)
An 1: Georgescu Daniel 
An 2: Zamfir Roberto-Alexandru 
An 3: Bulearcă Andrei-Dorel 

MA International Public Affairs (MIPA)

MA Comparative Politics (MCP)
An 1: Neagu Irina-Maria 
An 2: Olaru Ioana-Cristina 

 

Master Politica în Europa: Stat, frontiere, societăţi (MPE)
An 1: Tache Monica-Gabriela 
An 2: Nistor Andreea 

Master Politicile Egalităţii de Şanse (MPES)

Master Politică Europeană & Românească (MPER)  

Master Relaţii Internaţionale (MRI)
Master Studii Europene (MSE)

Doctorat 
An II: Albu Denisa