ECHIPA MANAGERIALĂ
ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
GESTION ACADEMIQUE ET ADMINISTRATIVE

FUNCŢII & STRUCTURI DE CONDUCERE

Decan interimar
Prof.univ.dr. Cristian PREDA

Prodecani interimari
Lect.univ.dr. Alexandra IANCU
Vacant
Vacant

Director Departament 
Conf.Dr. Claudiu TUFIȘ

Director Şcoala Doctorală
Prof.Dr. Radu Carp

Consiliu Departament

Membri
Conf.Dr. Cătălin AVRAMESCU
Conf.Dr. Florin DIACONU 

Consiliul Școlii Doctorale
Prof.Dr. Radu CARP
Prof.Dr. Philippe CLARET, Universitatea din Bordeaux
Dr. Sorina Soare, Universitatea din Florența
Prof. Dr. Florin ȚURCANU
Drd. Ioana Eugenia Murga (an II)

Consiliul Facultăţii
Profesori
Prof. Dr. Ionela BĂLUŢĂ 
Prof. Dr. Cristian PREDA
Prof. Dr. Ioan STANOMIR
Conf. Dr. Camil PÂRVU
Conf. Dr. Victor RIZESCU
Conf. Dr. Claudiu TUFIȘ
Lect. Dr. Alexandra IANCU
Vacant

Reprezentanţi studenţi

Studenţi licenţă SPE & RISE
DOBRESCU Vladimir (SPE 2): dobrescu.vladimir@fspub.unibuc.ro

Studenți licență SPF & SSL
Vacant

Studenți licență SPR

Studenți licență master & doctorat
Vacant


Asociația Studenților în Ştiințe Politice: 
-

REPREZENTANŢI ÎN STRUCTURILE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

Reprezentanţi în Senatul UB
Prof.Dr. Radu CARP
Conf. Dr. Ruxandra IVAN
Student: Eduard Ionuț ALECU 
 


STRUCTURI ADMINISTRATIVE, DE SERVICII & ASIGURAREA CALITĂŢII

Secretariat
Cristina ANDREI (secretar șef cu delegație)

Administraţie
Costel SAVU (administrator șef)
Mirela PĂDUREAN (administrator financiar)

Comisia de calitate a FSPUB
Vacant (preşedinte)
Conf.Dr. Claudiu TUFIŞ
Lect. Dr. Felicia BEJAN
Lect. dr. Alexandra IANCU
Student: Vacant
Mihnea FLOREA, din partea absolvenților FSPUB
Vacant, din partea angajatorilor


REPREZENTANŢI DE AN STUDENŢI
2019-2020
 

Licenţă Stiinţe politice (SPR)
An 1: 
An 2: 
An 3: 

BA in Political Science (SPE)

An 1: 
An2 : 
An 3:

Licence Sciences politiques (SPF)
An 1: 
An 2: 
An 3: 

Licenţă Studii de Securitate (SSL)
An 1: 
An 2
An 3:

BA in International Relations and European Studies (IRES)
An 1: 
An 2: 
An 3: 

MA International Public Affairs (MIPA)
An 1: 

MA Comparative Politics (MCP)
An 1: 
An 2: 

 

Master Politica în Europa: Stat, frontiere, societăţi (MPE)
An 1: 
An 2: 

Master Politicile Egalităţii de Şanse (MPES)
An 1: 
An 2: 

Master Politică Europeană & Românească (MPER)  

Master Relaţii Internaţionale (MRI)
An 1: 
An 2: 

Master Studii Europene (MSE)
An 1: 
An 2: 

Doctorat - Reprezentant doctoranzi în Consiliul Şcolii Doctorale
drd. Ioana Eugenia Murga: murga.ioana-eugenia@fspub.unibuc.ro