ECHIPA MANAGERIALĂ
ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
GESTION ACADEMIQUE ET ADMINISTRATIVE

FUNCŢII & STRUCTURI DE CONDUCERE

Decan
Prof. dr. Cristian PREDA

Prodecan
Conf. dr. Alexandra IANCU

Departamentul de Teorie și Istorie Politică și Constituțională 

Director Departament

Consiliul Departamentului
Prof. Dr. Florin ȚURCANU

Departamentul de Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate 

Director Departament
Prof. Dr. Radu CARP

Consiliul Departamentului
Conf. Dr. Florin DIACONU 
Conf. Dr. Armand GOȘU

Departamentul de Guvernare Comparată și Studii Europene

Director Departament 
Conf. Dr. Claudiu TUFIȘ

Consiliul Departamentului
Conf. Dr. Raluca ALEXANDRESCU
Conf. Dr. Anca DOHOTARIU
Conf. Dr. Silvia MARTON

Director Şcoala Doctorală


Consiliul Școlii Doctorale
Prof. Dr. Florin ȚURCANU
Prof. Dr. Lavinia Stan
Dr. Sorina Soare, Universitatea din Florența

Consiliul Facultăţii
Profesori
Prof. Dr. Ionela BĂLUŢĂ 
Prof. Dr. Radu CARP
Prof. Dr. Cristian PREDA
Prof. Dr. Ioan STANOMIR
Conf. Dr. Alexandra IANCU
Conf. Dr. Claudiu TUFIȘ

Reprezentanţi studenţi

Studenţi licenţă SPE & RISE

Studenți licență SPF & SSL

Studenți licență SPR

Studenți licență master & doctoratREPREZENTANŢI ÎN STRUCTURILE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

Reprezentanţi în Senatul UB
Prof. Dr. Radu CARP
Prof. Dr. Florin ȚURCANU
Conf. Dr. Ruxandra IVAN
Student: 
 


STRUCTURI ADMINISTRATIVE, DE SERVICII & ASIGURAREA CALITĂŢII

Secretariat
Cristina ANDREI (secretar șef)

Administraţie
Eugenia FOARFECĂ (administrator șef)
Mirela PĂDUREAN (administrator financiar)

Comisia de calitate a FSPUB
Prof. dr. Cristian PREDA (preşedinte)
Conf. Dr. Claudiu TUFIŞ
Student: Ionuț-Alexandru DUMITRAȘCU
Mihnea FLOREA, din partea absolvenților FSPUB
Cristina Guseth, Freedom House România, din partea angajatorilor

Responsabili comunicare:

Responsabil programe Erasmus și relații internaționale:
Lect. Dr. Irina Matei

Echipa CIVIS
Conf. dr. Alexandra IANCU (coord.)
Lect. dr. Irina MATEI
Lect. dr. Domnica GOROVEI

REPREZENTANŢI DE AN STUDENŢI
2020-2021
 

Licenţă Stiinţe politice (SPR)
An 1: Mădălina Răducanu 
An 2:  
An 3: Stroia Elena-Andreea 

BA in Political Science (SPE)
An 1: Adrian-Ștefan Simionescu
An 2: Maria Batovici 
An 3: Ștefan Răducu 

Licence Sciences politiques (SPF)
An 1: Ciobanu Diana  
An 3: Sires Joud  

Licenţă Studii de Securitate (SSL)
An 1: Diana_Maria Dragomir  
An 2: 
An 3: Efteme-Miu Alexandra-Elena Gr. I

BA in International Relations and European Studies (IRES)
An 1: Vedeanu Bianca  
An 2: Barbu Anca Maria
An 3:  

MA International Public Affairs (MIPA)
An 2: 

MA Comparative Politics (MCP)
An 1: Jawad Alia Yasmin  
An 2:  

 

Master Politica în Europa: Stat, frontiere, societăţi (MPE)
An 1: 
An 2:  

Master Politicile Egalităţii de Şanse (MPES)
An 1:  
An 2: 
  
Master Relaţii Internaţionale (MRI)
An 1:  
An 2:   

Master Studii Europene (MSE)
An 1:  
An 2:  

Doctorat 
An I: 
An II:  
An III: