PROIECTE INSTITUŢIONALE ÎNCHEIATE
COMPLETED INSTITUTIONAL PROJECTS 
PROJETS INSTITUTIONNELS FINIS

Proiecte internaţionale / International projects / Projets internationaux

Consortium Universitaire Francophone Régional en Sciences Politiques et Études européennes (CUFRESPE)

Projet régional: la Nouvelle Université Bulgare, Sofia (Bulgarie, coord.), la Faculté de Sciences Politiques de l'Université de Bucarest (Roumanie), l’Université Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (Roumanie), l’Université de Széged (Hongrie)
$: 50 000 EUR (Agence Universitaire de la Francophonie, Bucarest, 2012-2014) 

FR:  Le projet vise le renforcement de la communauté scientifique francophone dans le domaine des sciences politiques dans la région de l’Europe centrale et de l’Est. L’objectif principal du projet est la constitution d’un réseau réunissant les universités francophones régionales afin de stimuler la coopération dans le cadre des programmes d’études et des projets de recherche. (savoir plus)

RO: Proiectul vizează întărirea comunităţii ştiinţifice francofone din domeniul ştiinţelor politice în regiunea Europei centrale şi de Est. Principalul obiectiv al proiectului este constituirea unei reţele permanente între universităţile francofone regionale în vederea cooperării în cadrul programelor des studii şi al proiectelor de cercetare. (mai multe detalii


La Rue comme lieu d’expression politique

@ Projet international: la Faculté de Sciences Politiques de l'Université de Bucarest (Roumanie, coord.), l'Université Dokuz Eylül - İzmir (Turquie, coord.), l'Institut Français d’Etudes Anatoliennes, Istanbul (Turquie), Sciences Po Paris, Centre d’études et de recherches internationales - CERI (France), la Nouvelle Université Bulgare, Sofia (Bulgarie).
@ FSPUB**: Lect. univ. dr. Damiana OȚOIU (coord. FSPUB), Lect. univ. dr. Camil PÂRVU
$: 50 000 EUR (Agence Universitaire de la Francophonie, Bucarest, 2011-2014)

FR:  Le projet AUF « La Rue comme lieu d’expression politique » a réuni des équipes de recherche de différents pays dans l’objectif de créer un réseau francophone de circulation des chercheurs et des idées sur la question des mouvements contestataires. Initié au lendemain des évènements de bouleversements politiques en Afrique du Nord dits de « Printemps arabe » qui ont inspiré la recherche sur les mouvements sociaux et le rôle des médias sociaux, le travail des membres du projet s’est inscrit dans une temporalité dynamique et riche d’évènements politiques, des manifestations protestataires civiques en France, Turquie, Bulgarie, Roumanie ainsi que partout dans le monde. Dans le cadre du projet, on a organisé plusieurs colloques et conférences (à Bucarest, Paris, Sofia, Istanbul, Izmir), une école d'été en anthropologie urbaine à Istanbul, des mobilités enseignantes, ainsi que des stages pour des doctorants et des chercheurs postdoc.


Proiecte naționale / National projects / Projets nationaux

Prinde TRENdul-Train4AID: Campanie de formare și conștientizare publică privind solidaritatea globală

Proiect în parteneriat: Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională (IDC) al Facultății de Științe Politice - Universitatea din Bucureşti (coord.), Academics Stand Against Poverty (ASAP) Romania (partener), Asociația Română pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (ARCADIA), Metrorex 
FSPUBConf.univ. Dr. Luciana Alexandra GHICA (coord.), Lect.univ.Dr. Claudiu TUFIȘ, Drd. Teodora Maria DAGHIE, Drd. Octavian SOFRONEA, Costel SAVU
$: 13 090 USD (acest proiect a fost unul din cele șapte proiecte câștigătoare finanțate de către Comisia Europeană și Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul planului național de lucru al României pentru Anul European pentru Dezvoltare 2015, prin competiția națională Programul de granturi pentru comunicare și educație pentru dezvoltare, ROM/2015/31, 3/07/2015 - 15/11/2015). 

RO: Acest proiect își propune să crească gradul de conștientizare publică și să stimuleze accesul mai larg la informații legate de Obiectivele Sustenabile de Dezvoltare și implicarea României în agenda globală a dezvoltării, prin activități ce se adresează în special tinerilor facilitatori și comunicatori din mediul urban. 
  • Formare inițială în domeniul dezvoltării internaționale a min. 100 de tineri facilitatori și comunicatori din mediul urban 
  • Pregătirea avansată în domeniul dezvoltării internaționale a min. 25 de facilitatori și comunicatori din mediul urban tânăr
  • Stimularea interesului public mai larg pentru domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare prin concursuri și expoziții (fotografie, analiză, reportaj).

EN
: This project aims to raise awareness and stimulate a larger public access to information on SDGs and Romania's involvement in the global agenda for development, through activities targeting especially young facilitators and communicators relevant for the general urban public.
  • Basic training in international development for min. 100 young facilitators and communicators relevant for the general urban public 
  • Advanced training in international development for min. 25 facilitators and communicators relevant for the young urban public 
  • Stimulating public interest for the field of international cooperation for development through contests and exhibitions (photography, analyses, reports).


Supravieţuitorii romi ai deportărilor în Transnistria:
servicii sociale, combaterea inegalităţilor, promovarea toleranţei şi a inţelegerii multiculturale 

Proiect în consorțiu: Asociația Centrul de Resurse pentru Comunitate (coord.), Facultatea de Ştiinţe Politice Universitatea din Bucureşti, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Asociaţia Evreilor din Romania - Victime ale Holocaustului, Asociatia Obștească „Porojan” Republica Moldova 
@ FSPUBAsist.univ. Dr. Irina MATEI (asistent proiect), Lect.univ. Dr. Anca DOHOTARIUAsist.univ. Dr. Brândușa NICOLAESCU
$: 35 000 EUR (Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 - 2014, RO2013_C2.2_06, apr. 2014 – mar 2015)

RO: Majoritatea supraviețuitorilor romi trăiesc în condiții extrem de grele, neștiind că foștii deportați au drepturi (legea 189/2000). În plus, discriminarea la adresa romilor în general este omniprezentă. Proiectul oferă asistență specializată pentru ca 100 de supraviețuitori să beneficieze de drepturi și creează o arhivă audio/video cu interviuri care va fi folosită în scopuri educaționale (pentru conștientizarea suferințelor romilor deportați și astfel promovarea toleranței față de romi în general). Sunt două grupuri principale de beneficiari: 1) supraviețuitorii (beneficiari direcți) și 2) comunitățile (prin utilizarea în scopuri educaționale a acestei arhive). 


Proiecte locale / Local projects / Projets locaux

Stimularea excelenţei pedagogice şi de cercetare francofone în domeniul politicilor egalităţii de şanse

$: 13 000 EUR (Ambassade de France: Institut Français de Bucarest, 2012-2013)

RO: Finanţarea a inclus 2 burse de mobilitate pentru studenţi şi 2 mobilităţi pentru profesori invitaţi din universităţile franceze partenere din programul de Master, precum şi stimularea cercetării pe teme legate de conţinutul cursurilor din cadru masterului prin constituirea unui fond de carte - resursă comună pentru MPES si CPES.