PROIECTE INSTITUŢIONALE ÎN DERULARE
ONGOING INSTITUTIONAL PROJECTS
PROJETS INSTITUTIONNELS EN COURS

Proiecte internaţionale / International projects / Projets internationaux*

CEEPUS III: Ethics and Politics in the European Context


@ Proiect în consorţiu: Institut für Sozialethik, Universitatea din Viena, Austria (coord.), Institutul de Ştiinţe Politice, Universitatea din Viena (Austria); Facultatea de Filosofie, Departamentul de Istorie, Universitatea din Belgrad (Serbia); Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea Carolină din Praga (Republica Cehă);Departamentul de Studii Sud-Est Europene, Institutul EURO Balkan, Skopje (F.Y.R.O.M.); Facultatea de Teologie, Universitatea Reformată din Debrecen (Ungaria); Institutul de Ştiinţe Politice, Universitatea Cardinal Stefan Wyszynski Varşovia (Polonia);Facultatea de Teologie, Universitatea din Opole (Polonia); Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti (Romania); Facultatea de Teologie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj (Romania); Departamentul de Teologie Protestantă, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (Romania); Facultatea de Studii în Afaceri, Universitatea din Ljubljana (Slovenia); Institutul de Ştiinţe Politice, Universitatea Wroclaw (Polonia); Institutul de Etică Aplicată, Universitatea din Ružomberok (Slovacia).
@ FSPUB: Prof.univ. Dr. Radu CARP (coord.FSPUB)
Proiect CIII-AT-0702-01-1213, parte a reţelei CEEPUS III, care reuneşte 12 universităţi central şi est-europene (din 2012-2013 până în prezent; 2014-2015: 64 de luni de mobilitate între universităţile partenere)

EN: The CEEPUS network Ethics and Politics in the European Context aims to increase the mobility of students at all levels and of teachers, as well as to stimulate research by bringing together partner institutions from different disciplines and religious backgrounds in the highly topical field of political ethics and thus promote university cooperation in the region.

ROReţeaua CEEPUS CIII-AT-0702-01-1213 “Ethics and politics in European context”, coordonată de Universitatea din Viena, reţea din care fac parte 15 facultăţi şi institute de cercetare, printre care şi FSPUB, a fost selectată de Comisia Europeană prin intermediul unei competiţii de aplicaţii pentru al cincilea an consecutiv. Astfel, studenţii FSPUB vor beneficia, ca şi până în prezent, de mobilităţi în universităţile partenere. Numărul total de mobilităţi pentru anul universitar 2016 - 2017 se ridică la 32, acestea urmând a fi repartizate între cele 15 instituţii partenere. 

The Online Black Sea University Project 

@ The Universities taking part in the OBSU project: Odessa National University (Ukraine), Bucharest University (Romania), Moscow State University of International Relations MGIMO (Russia), Izmir University of Economics (Turkey), Sophia University (Bulgaria), Yerevan State University (Armenia), Tbilisi State University (Georgia), Khazar University (Baku, Azerbaijan).
@ FSPUB: Conf. univ. Dr. Ruxandra IVAN
$: With the financial support of the grant provided by the Black Sea Trust, A Project of the German Marshall Fund of the United States. See more at: http://onlineblackseauniversity.org

ENThe Online Black Sea University project is based on an idea of enhancing ties and providing new opportunities for networking among the universities/research centres of the Black Sea countries. It comprises a series of 8 lectures given by experts, broadcasted online to a number of universities in the region. Students are given an opportunity to take part in interactive discussions with the invited speakers, while broader audience will be able to get access to the video and reading materials related to the topic on the web-site of the OBSU.
The idea of the “Online Black Sea University” (OBSU) is aimed at enhancing ties and providing new opportunities for networking among the universities/research centers of the Black Sea countries. It is expected that this educational initiative will contribute to creating new channels of cooperation among the academic institutions and provide new opportunities for a wide group of international students to raise their awareness and knowledge on the topics related to the Black Sea region.

PASSAGE: Professionnalisation Aux Savoirs Autour du Genre et de l’Égalité 

@ Proiect în consorţiu: Université Lumière Lyon 2, Franţa (coord.), Abo Akademi (Finlanda), Universitatea Autonoma din Barcelona (Spania), Universitatea din Bucureşti (România), Universitatea Goethe din Frankfurt (Germania), Universitatea Liberă din Bruxelles (Belgia), Universitatea Toulouse II Le Mirail (Franţa), Universitatea din York (Anglia)
$: 449 695 EUR, din care 38 523 EUR FSPUB (proiect 2014-1-FR01-KA200-008482, Erasmus+, finanţat în cadrul programului Erasmus+KA2 - cooperare în materie de inovare şi schimb de bune practici, 01/09/2014-30/08/2017).

RO: Proiectul răspunde unor priorităţi ale Uniunii Europene: promovarea egalităţii dintre sexe, recunoaştere profesiilor din acest domeniu, rata de angajare a tinerilor. Prin obiectivele şi activităţile sale proiectul propune soluţii novatoare, bazate pe un puternic parteneriat internaţional. Proiectul se situează în continuarea proiectului E.G.A.L.E.S., masterul Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european al Facultăţii de Ştiinţe Politice fiind rataşat masterului european E.G.A.L.E.S.


Proiecte naţionale / National projects / Projets nationaux*Literatura Națională. Figuri de femei

Proiect Inițiat de Asociația Ado - Artă Pentru Drepturile Omului împreună cu Centrul de Teatru Educațional Replika

Co-finanțator: Ministerul Culturii (parte din proiectele selectate pentru a fi sprijinite cu ocazia Zilei Culturii Naționale)
Parteneri: FSPUBCentrul Filia și Colegiul Național bilingv ”G. Coșbuc”

ECHIPA PROIECT: Mihaela Michailov, Radu Apostol, Eliza Zdru, Prof. dr. Ionela Băluță, Mihaela Rădescu, Katia Pascariu, Ana Maria Naidin, Ana Salomia.

15-31 Ianuarie 2021/ Online


ADO propune un proiect de documentare, cercetare și explorare artistică și educațională a unor texte reprezentative pentru literatura sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX, texte care aparțin unor personalități ale culturii române care nu se află în centrul studiilor literare. Miza proiectului este de a scoate la lumină autoare puțin cunoscute în literatura și publicistica din România, al căror destin literar este insuficient documentat, pentru a le oferi acestora o vizibilitate mai mare în rândul publicului larg și pentru a accentua rolul lor cultural, social și politic. „Literatura Națională. Figuri de femei” propune o serie de 5 spectacole-lectură (lecturi performative) filmate, care au în centru texte scrise de Calypso Botez, Constanța Dunca- Șchiau, Maria Buțureanu, Adela Xenopol și Ecaterina Arbore. Selecția și dramatizarea textelor vor fi realizate de către Mihaela Michailov (scriitoare, profesoară de dramaturgie). Ionela Băluță – profesoară la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității București, o va consilia pe Mihaela Michailov în alegerea textelor și va modera dezbaterile de la finalul proiectului, centrate pe problematici din operele menționate. Textele vor fi interpretate de actrițe reprezentative din generațiilor lor – Mihaela Rădescu și Katia Pascariu, cărora li se vor alătura două tinere din trupa de teatru de adolescenți Brainstorming – Ana Maria Naidin și Ana Salomia. Produsul final va consta în 5 lecturi performative filmate și montate de Eliza Zdru (regizoare de film) și regizate de Radu Apostol, care vor fi difuzate în mediul online. În cadrul proiectului va mai fi realizată o discuție cu eleve și elevi de la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din București și o discuție cu studentele și studenții de la Masterul Politicile egalității de șanse în context românesc și european (FSPUB). Recuperarea acestor autoare contribuie la o cunoaștere aprofundată a culturii naționale.

 

 Be YourSelfie prin București - Program de educație și istorie urbană pentru studenți și liceeeni

FSPUB: Prof.univ.dr. Mihai CHIOVEANU (coord.UB), Lect.univ. Dr. Alexandra IANCU (director de proiect)
$: 14 443 EUR (Mecanismul financiar SEE 2009-2014, Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul RomânieiProgramului PA 17/RO-13 – Promovarea diversității prin cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european, februarie - noiembrie 2016). 

RO: „Be yourSelfie prin București” are o dublă menire: de conștientizare a laturii multiculturale a orașului București și de învățare printr-un demers practic de documentare culturală a orașului. Activitățile proiectului vizează organizarea de sesiuni de formare si ateliere pe teme de educație urbană (vizite ghidate) pentru studenți din ciclul de licență și elevi din patru licee bucureștene. Pornind de la o serie de abordări interdisciplinare, ne propunem să răspundem următoarele întrebări: Ce este un oras? Cum se dezvoltă un oras? Cum funcționează (social, politic, economic, cultural) un oraș? Care sunt cateva dintre problemele majore cu care se confruntă o metropolă, ca Bucureștiul? Mai multe detalii


FETE - Fete Echitate Toleranță Egalitate

@ Proiect în parteneriat: Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate (Solicitant); Universitatea din Bucureşti (partener)
@ FSPUB: Conf.univ. Dr. Ionela BĂLUŢĂ (coord. UB), Lect.univ. Dr. Anca DOHOTARIU (expert)
$: 81 400 EUR, din care 73 260 EUR finanțare nerambursabilă, Fondul ONG în România (www.finantare.fdsc.ro) şi 8 140 EUR cofinanțare Solicitant şi Partener (martie 2015 - aprilie 2016).

RO: Proiectul își propune să contribuie la combaterea inegalităților de gen și a riscului de excluziune care afectează tinerele fete din mediul rural și urban. Pentru a contribui la o schimbare socială semnificativă, proiectul așează, în centrul tuturor demersurilor sale, evidențierea rolului dimensiunii de gen în apariția, menținerea și perpetuarea situațiilor de vulnerabilitate, disparitate și risc de excluziune socială cu care se confruntă fetele, respectiv femeile. Proiectul abordează contextul vulnerabilităților și inegalităților cu care se confruntă femeile, în special cele tinere, dintr-o perspectivă globală: inițiind o cercetare calitativă care analizează opiniile adolescentelor și adolescenților cu privire la riscurile și vulnerabilitățile cu care se confruntă în special tinerele fete, analizând, inclusiv din perspectiva de gen atât legislația cât și politicile care se adresează asistenței și protecției acestui grup țintă, monitorizând și analizând produsele media din perspectiva modului în care portretizează fetele. Toate aceste date, coroborate, vor servi ca bază de discuții cu reprezentanții autorităților publice și ai organizațiilor neguvernamentale care au mandat în zona asistenței și protecției acestui grup vulnerabil și, de asemenea, vor sta la baza recomandărilor de modificare a politicilor publice în domeniu care vor fi realizate în proiect.

Romii din România: Identitate și AlteritateRoma in Romania: Identity and Alterity

Universitatea din București 
@ FSPUBAsist. univ. Dr. Irina MATEI (coord.), Prof. univ. Dr. Ligia LIVADĂ, Lect. univ. Dr. Alexandra IANCU, Lect. univ. Dr. Caterina PREDA, Asist. univ. Dr. Cosmin DOGARU, Dr. Teodora-Maria DAGHIE, Lect. univ. Dr. Brîndușa NICOLAESCU
$: 
64272 RON / cca. 14000 EUR (Granturile SEE 2009-2014, Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european: PA17/RO13-SP28/28.04.2015, 01 mai 2015 - 29 februarie 2016)

EN: The project aims to develop a Manual to be introduced in the school curriculum at high school level. The Manual will focus on the history of identity and alterity of the Roma population in Romania, in order to expose, and thereby counteract, the stereotypes about this minority group. The Manual will be developed by a group of four experts, specialised in history and political science, who will address the following issues: 1. The history of the Roma and the image of the Roma population in Romania in the 18th-19th centuries and in the early 20th century; 2. The history of the Roma in the interwar period, during WW2 and during the communist period; 3. The Roma during the post-communist period and the "Europeanization" of the stereotypical imagery on the Roma population; and 4. Representation - and self-representation – of the Roma in the Romanian art and culture in the 19th-20th centuries.

ROProiectul își propune să dezvolte un manual care să fie utilizat în cadrul orelor de istorie și cultură civică, și mai târziu să fie chiar introdus în programa școlară la nivel de liceu. Manualul va trata tematica istoriei, identității și alterității populației rome din România, cu scopul de a contracara stereotipurile referitoare la acest grup minoritar. Manualul va fi elaborat de un grup de patru experți, specializați în istorie și științe politice, care vor aborda următoarele aspecte: 1. Istoria romilor și imaginea despre romi în spațiul românesc în secolele 18-19, până la cumpăna secolelor 19-20; 2. Istoria romilor în perioada interbelică, în timpul celui de-al doilea război mondial și în perioada comunistă; 3. Rromii in perioada post-decembristă si “europenizarea” imaginarului stereotipic cu privire la populatia romă; și 4. Reprezentarea romilor în arta și cultura românească în secolele 19-20.


Studenţii de azi, profesioniştii de mâine

Proiect în consorţiu: Universitatea de Vest din Timişoara (coord.), SC Gi Group Staffing Company SRL, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Oradea, Universitatea din Bucureşti, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
@ FSPUB: Lect.univ. Dr. Claudia Maria UDRESCU
$: POSDRU ID137280

EN: Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea inserţiei pe piaţa muncii în domenii profesionale relevante specializării studiate şi propriului set de competențe, prin dezvoltarea aptitudinilor de muncă a 5.000 de studenţi din România ca urmare a participării la un program integrat de consiliere și orientare profesională. Mai multe detalii (www.cariera.uvt.ro)


Tineri cercetători de succes - dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional

@ Proiect în consorţiu: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (coordonator proiect), Universitatea din Bucureşti (partener), Academia Română, Filiala Cluj-Napoca (partener), Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi (partener), Universitatea de Vest din Timişoara (partener)
@ FSPUB: Prof.univ. Dr. Laurenţiu VLAD (coord. Universitatea din Bucureşti)
$: 12 767 626,20 RON, din care 1 647 256 RON pentru Universitatea din Bucureşti  (Fondul Social European, POS DRU/159/1.5/S/132400, mai 2014 - noiembrie 2015)

RO: Program de burse doctorale şi postdoctorale pentru promovarea excelenţei în cercetare. Mai multe detalii


Proiecte locale / Local projects / Projets locaux*

Dezvoltarea programului de master Politiques de l'égalité des chances en Roumanie et en Union Européenne

Conf.univ. Dr. Ionela BĂLUŢĂ (coord. proiect)
$: 13 000 EUR (Agence Universitaire de la Francophonie, Financement des projets de soutien aux formations francophones de niveau master, 2013-2015)

RO: Finanţarea include 4 mobilităţi pentru profesori invitaţi din universităţile franceze partenere din programul de Master, 4 stagii de perfecţionare pentru profesori care predau în cadrul programului de master Politicile egalităţii de șanse în context românesc şi european şi un fond de 3000 de euro pentru dotări pedagogice, inclusiv pentru dezvoltarea fondului de carte necesar derulării cursurilor şi proiectelor de cercetare din cadrul masterului şi al Centrului pentru Politicile Egalităţii de Şanse (CPES).


LIDER+ Consiliere şi performanţă în stagii de practică pentru studenţi cu potenţial de leadership în domenii prioritare pentru buna guvernare

$: 1 996 320 RON, din care 307 320 RON pentru FSPUB  
(Fondul Social European, POS DRU/161/2.1/G/141252, mai 2014 - noiembrie 2015)

RO: Acest proiect pilot îşi propune să faciliteze tranziţia la viaţă activă pentru 360 de studenţi din domeniul ştiinţelor politice prin crearea unui program integrat de orientare, consiliere profesională, mentorat şi practică la potenţiali angajatori relevanţi pentru domeniile bună guvernare, egalitate de şanse şi comunicare publică. Proiectul pune astfel bazele unei infrastructuri integrate de stagii de practică, internship şi parteneriate cu angajatori (Comunitatea de practică) dedicate special nevoilor pe termen mediu şi lung ale FSPUB. Mai multe detalii