Dr. Raluca ALEXANDRESCU
Conferenţiar universitar 
Reader/Associate Professor (tenured position) 
Maître de conférence
Membru titular (cercetare): Centrul Fundamenta Politica
Membru (administrativ): Consiliul FSPUB; Consiliul Departamentului
Departament: Guvernare Comparată și Studii Europene

RO: Domenii de interes şi cercetare
 • Istoria ideilor politice: curente, doctrine și concepte în modernitate (sec XVII-XIX);
 • Gândire politică, idei și concepte secolul XIX-începutul secolului XX; 
 • Democrația în gândirea politică modernă; Modernitate și modernizare;
 • Concepte, idei politice în discursul politic românesc, sec XIX-XX.

EN: Research interests
 • History of political ideas: political thought, doctrines and concepts during modern times  (17th-19th century);
 • Political thought, ideas and concepts (end of 19th century-beginning of 20th century); 
 • Democracy in modern political thought; modernity and modernization;
 • Concepts, political ideas in the Romanian political discourse (19th-20th century).

FR: Domaines de recherche
 • Historie des idées politiquespensée politique, concepts et paradigmes dans la modernité (XVIIe-XIXe siècles);
 • Pensée politiqueidées et concepts (XIXe siècle - début XXe siècle)
 • La démocratie dans la pensée politique moderne; modernité et modernisation;
 • Concepts, idées politiques dans le discours politique roumaine (XIXe-XXe siècles).