Dr. Cătălin AVRAMESCU
Conferenţiar universitar
Reader/Associate Professor (tenured position)
Maître de conférences 

catalin.avramescu@unibuc.ro

Director de Departament

Membru (administrativ): Consiliul FSPUB


Departament: Teorie și Istorie Politică și Constituțională


RO: Domenii de interes şi cercetare
  • Istoria gândirii politice, filozofie politică, teoria sistemelor de vot.


EN: Research interests


FR: Domaines de recherche