Dr. Ionela BĂLUŢĂ
Profesor universitar
Professor 
Professeur universitaire 

ionela.baluta@fspub.unibuc.ro

Membru titular & Director (cercetare): Centrul pentru Politicile Egalităţii de Şanse (CPES)
Membru (administrativ): Consiliul FSPUB
Departament: Guvernare comparată și studii europene

RO: Domenii de interes şi cercetare
 • politicile egalităţii de şanse; 
 • democratizare şi reprezentare politică; 
 • gender studies; 
 • feminism; 
 • igiena şi bio-politica în secolul al XIX-lea;
 • identitate naţională şi identităţi de gen în secolul al XIX-lea.

EN: Research interests
 • politics of equal opportunities; 
 • democratization and political representation; 
 • gender studies; 
 • feminism; 
 • hygiene and bio-politics during the nineteenth century; 
 • national identity and gender identity during the nineteenth century.

FR: Domaines de recherche
 • les politiques de l’égalité; 
 • la démocratisation et la représentation politique; 
 • études de genre; 
 • féminisme; 
 • hygiène et bio-politique au XIXe siècle;
 • identité nationale et construction du genre au XIXe siècle.