Dr. Radu  CARP

Profesor universitar 
Professor
Professeur universitaire 

radu.carp@fspub.unibuc.ro

Director de Departament
Conducător de doctorat: Şcoala Doctorală

Membru (administrativ):  Reprezentant în Senatul UBConsiliul FSPUB


Departament: Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate


RO: Domenii de interes şi cercetare
 • Teoriile secularizării 
 • Relaţia Stat - Biserică în Europa. Autonomia religiilor în context comparat şi european. Modelul şi dreptul european al religiilor 
 • Democraţia creştină în Europa : concepte şi partide politice 
 • Spaţiul public european - actori, acţiune colectivă, europenizare, reţele de politici, guvernare multinivel 
 • Regimul politic european. Teorii ale integrării europene, buna guvernare, dreptul constituţional al Uniunii Europene 
 • Constituţionalism comparat 

EN: Research interests
 • Theories of secularization 
 • State - Church in Europe. The autonomy of religions in comparative and European context. The European law/model on religions 
 • Christian Democracy in Europe: concepts and political parties 
 • The European public space - actors, collective action, Europeanization, policy networks, multilevel governance 
 • The European political system. Theories of European integration, good governance, constitutional law of the European Union 
 • Comparative constitutionalism 

FR: Domaines de recherche
 • Théories de la sécularisation 
 • Les relations Etat - Eglise en Europe. L’autonomie des religions - la perspective comparée et européenne. Le modelé et le droit européen des religions 
 • La démocratie chrétienne en Europe : concepts et partis politiques 
 • L’espace publique européen - acteurs, action collective, européanisation, réseaux des politiques, la gouvernance à multiniveaux 
 • Le système politique européen. Théories de l’intégration européenne, la bonne gouvernance, droit constitutionnel de l’Union Européenne 
 • Constitutionnalisme comparatif