PROFESORI COLABORATORI
GUEST INSTRUCTORS
PROFESSEURS INVITÉS

Anul universitar 2021-2022 

  

1. Mirela CERKEZ

 

2. Șerban CIOCULESCU

 

3. Dan DRĂGHIA

 

4. Veronica LAZĂR

 

5. Simona NECULA

 

6. Bogdan ȘTEFĂNESCU

 

7. Mihai SEBE

 

8. Marian OANCEA

 

9. Csaba ASZTALOS

 

10. Cristina BADEA

 

11. Bogdan CHIRIȚOIU

 

12. Irina COSTACHE

 

13. Carmen GHEORGHE

 

14. Andrei MIROIU

 

15. Claudia PETRESCU

            

16. Mugur ZLOTEA

 

17. Marian ZULEAN

 

18. Claudia UDRESCU

 

19. Ștefan CIBIAN

 

20. Gabriel SEBE

 

21. Alba POPESCU


Anul universitar 2020-2021 
(în ordine alfabetică) 1. Robert ADAM

 Cursuri 2020-2021:
 Domenii de interes: Sociologia și istoria sportului; populism românesc, populism european; management cultural și relații culturale externe ale UE; comunicare     
 strategică; managementul crizelor; instituții și politici publice în Franța și Belgia; diplomație culturală și publică
 CV
 Website: https://ulb.academia.edu/RobertAdam 2. Csaba ASZTALOS
 
 Cursuri 2020-2021:
 Domenii de interes:
 CV
 

 3. Cristina BADEA

 Cursuri 2020-2021:
 Domenii de interes: Drepturile copilului; dezvoltare internațională; management de proiect; politici publice și egalitate de șanse. 
 CV
 Website:


 4. Mirela CERKEZ

 Cursuri 2020-2021: Public policies (SPE III)
 Domenii de interes: Politici publice; guvernare/guvernanță
 CV


 5. Bogdan CHIRIȚOIU
 
 Cursuri 2020-2021:
 Domenii de interes:
 CV:


 6. Șerban CIOCULESCU

 Cursuri 2020-2021Guvernanță internațională; Instituții și organizații internaționale; Politică internațională; Diplomație și afaceri internaționale; Securitate euroatlantică
 Domenii de interes: Relații internaționale; studii de securitate
 CV
 Website: https://unibuc.academia.edu/SerbanFilipCioculescu


 7. Irina COSTACHE

 Cursuri 2020-2021:
 Domenii de interes:
 CV:
 Website:


 8. Dan DRĂGHIA
  
 Cursuri 2020-2021Construcție europeană
 Domenii de interes: Protest şi contestare politică (în România); mișcările sociale și relațiile internaționale; acțiunea transfrontalieră, transnațională și interregională a   
 UE (în Regiunea Dunării); politică și societate în Balcani 
 CV


 9. Carmen GHEORGHE

 Cursuri 2020-2021:
 Domenii de interes:
 CV
 Website:


 10. Domnica GOROVEI
 
 Cursuri 2020-2021Science politique: domaine et concepts (SPF II); L'Europe et l'Afrique - de la domination coloniale aux défis de la coopération (MPE II); Sociologie  
 politique (SPF II); Sistem politic românesc (SPR I) 
 Domenii de interes: reprezentare politică; administrație locală; funcționarea parlamentului; migrație politică; sisteme politice africane (Africa de Vest), terorism în 
 Africa; corupție politică; caricatură politică; diplomație culturală în perioada Războiului Rece
 CV
 Website:

 11. Anca ILEANA

 Cursuri 2020-2021:
 Domenii de interes: 
 CV
 Website

 12. Răzvan IOAN

 Cursuri 2020-2021:
 Domenii de interes: Philosophy of Religion; Continental Philosophy; Ontology and Metaphysics
 CV
 E-mail:
 Website:


 13. Veronica LAZĂR

 Cursuri 2020-2021:
 Domenii de interes:
 CV:
 E-mail:
 Website:


 14. Andrei MIROIU
 
 Cursuri 2020-2021European Security Challenges
 Domenii de interesGrupări armate; istoria relațiilor internaționale; antropologie și relații internaționale; imperii și colonii
 CV
 Website:


 15. Anca MUNTEANU
 
 Cursuri 2020-2021:
 Domenii de interes:
 CV
 E-mail:
 Website:


 16. Diana NEAGA
 
 Cursuri 2020-2021: Politicile europene şi conceptul de gender mainstreaming (MPES II)
 Domenii de interes: Teorii ale cetățeniei, gen și cetățenie; politici publice; politicile egalității de gen în UE; gender mainstreaming în politicile publice
 CV
 E-mail:
 Website:


 17. Dana NEACȘU

 Cursuri 2020-2021American Governance: Law and Practice in the Anthropocene (Elective BA-level)
 Domenii de interes: Intersecționalitatea dintre jurisprudența americană, ironie și ideologie; Ecologie și Antopocen; Statul de drept și democrația americană, Engaged citizenship, Open Access


18. Simona NECULA

 Cursuri 2020-2021Gen și educație, Déontologie et écriture académique, Le français pour la science politique 1 și 2
 Domenii de interesStudiile de gen, analiza socio-istorică a controverselor, istoria intelectuală și culturală franceză, istoria și literatura maghrebină
 CV
 Website:


 19. Dana NEMES
 
 Cursuri 2020-2021:
 Domenii de interes:
 CV:
 E-mail:
 Website:


 20. Theodor PALEOLOGU

 Cursuri 2020-2021:
 Domenii de interes:
 CV
 Website:


 21. Mihaela PĂDUREANU

 Cursuri 2020-2021:
 Domenii de interes:
 CV
 Website:


 22. Claudia PETRESCU

 Cursuri 2020-2021:
 Domenii de interes: Politici publice; guvernanță; evaluare de programe/politici publice; dezvoltare locală; calitatea vieții vârstnicului; economie socială; incluziune  
 socială
 CV


 23. Ion POPA

 Cursuri 2020-2021:
 Domenii de interes: Modern/Contemporary European History, with a focus on the Holocaust; religion and politics, and inter-ethnic/inter-religious relations, with a  
 particular attention to Jewish-Christian relations.
 CV


 24. Laurentiu ȘTEFAN

 Cursuri 2020-2021Comparative Political Systems: Major Concepts and Analytical Tools (MIPA, an 1)
 Domenii de interes: Politica românească după 1989, elite politice, partide politice, coaliții de guvernare, metode de cercetare
 CV


 25. Bogdan ȘTEFĂNESCU

 Cursuri 2020-2021Postcolonialism-Postcommunism: A comparative cultural studies approach
 Domenii de interesCritică și teorie literară; comparativism cultural; studiul naționalismului; postcolonialismului și postcomunismului; teoria și practica traducerii
 CV


 26. Mugur ZLOTEA

 Cursuri 2020-2021:
 Domenii de interes: Modern Chinese society; politics and traditional culture; Chinese linguistics; translation studies
 CV
 Website: https://unibuc.ro/user/mugur.zlotea/


 27. Marian ZULEAN

 Cursuri 2020-2021:
 Domenii de interes:
 CV
 Websitehttp://www.faa.ro/index.php/profesori/61-zulean-marian
 https://icubstiintesociale.wordpress.com/about/marian-zulean/
 https://unibuc.academia.edu/MarianZulean


 28. Claudia UDRESCU

 Cursuri 2020-2021
Politici publice; Consiliere pedagogică
 Domenii de interes: P
olitici educaționale; educație digitală; resurse umane
 CV
 Website:Colaboratori externi (anii anteriori)


2017-2018


ASZTALOS, Csaba F. (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării)
AUCANTE, Yohann (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris)

BATAILLON, Gilles (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris)

BOGDAN, Matei
CÂRJĂ, Alina 
CIOCULESCU, Şerban F. (Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară)
COSTACHE, Irina
DRĂGHIA, Dan
DUCLERT, Vincent (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris)

GÖLE, Nilüfer (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris)

GOROVEI, Domnica
GRÜNBERG, Laura (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială)
LONEAN, Irina
LUICĂ, Laria
MARIN, Monica (Academia Română - Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții)
MOMOC, Antonio (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării)
NEAGA, Diana
NECULA, Simona (CeReFrEA)
PROCHASSON, Cristophe (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris)

PROD'HOMME, Virgil (Institut Français)
SAINT-FUSCIEN, Emmanuel (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris)

SEBE, Gabriel Sorin (Academia Națională de Informații)
SOFRONEA, Octavian
SUZUKI, Akisato (European University Institute, Florence)
ŞTEFAN, Laurențiu (Președinția României)
UNGUREANU, Radu Sebastian (Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative)
ZULEAN, Marian (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri)