Dr. Paul FUDULU
Profesor universitar 
Professor 
Professeur universitaire 

paul.fudulu@fspub.unibuc.ro

RO: Domenii de interes şi cercetare
 • teorii economice şi realitate în analiza instituţiei statale; 
 • religii şi performanţă economică; 
 • analiza comparativă privind metoda în ştiinţele sociale; 
 • limite culturale în ştiinţa socială clasică; 
 • analiza de compatibilitate între ştiinţa socială clasică şi ştiinţele naturii.

EN: Research interests
 • economic theories and realism in analysis of the state; 
 • religions and economic performance; 
 • comparative analysis in social sciences; 
 • cultural limitations in orthodox social sciences; 
 • compatibility analysis between orthodox social sciences and natural sciences.

FR: Domaines de recherche
 • théories économiques et réalisme dans l'analyse de l'Etat; 
 • les religions et la performance économique; 
 • l'analyse comparative en sciences sociales; 
 • limites culturelles des sciences sociales classiques; 
 • analyse de la compatibilité entre les sciences sociales classiques et les sciences naturelles.