Dr. Georgeta  GHEBREA 
Profesor universitar 
Professor 
Professeur universitaire 

georgeta.ghebrea@fspub.unibuc.ro
georgeta.ghebrea@unibuc.ro

Director Școala Doctorală de Știință Politică
Conducător de doctorat: Şcoala Doctorală

Membru (administrativ):  Consiliul FSPUB

Departament: Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate

RO: Domenii de interes şi cercetare
  • Modelul social european
  • Paradigme ale politicilor egalității de șanse
  • Metode interactive și participative în științele sociale

EN: Research interests
  • The European Social Model
  • Paradigms of Equal Opportunity Policies
  • Interactive and Participant Methods in Political Science

FR: Domaines de recherche
  • Le modèle social européen
  • Paradigmes des politiques d'égalité de chances
  • Méthodes interactives et participatives en sciences sociales