Dr. Luciana  Alexandra  GHICA
 
Conferenţiar universitar 
Reader/Associate Professor (tenured position)
Maître de conférences


Departament/ Department: Guvernare comparată și studii europene / Comparative Governance and European Studies

RO: Domenii de interes şi cercetare
 • Rolul factorilor normativ-reprezentaţionali în relaţiile internaţionale;
 • Politicile şi teoriile cooperării internaţionale pentru dezvoltare (democratizare şi dezvoltare; inovare şi dezvoltare internaţională; agenda ONU privind dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții);
 • Acţiunea externă a Uniunii Europene (caracteristici instituţionale şi discursive);
 • Istoriografia şi metodologia studiilor internaţionale (constructivism; curentele de avangardă în teoria relaţiilor internaţionale; analiza de discurs în studiile internaţionale);
 • Evoluţia ştiinţelor politice ca disciplină academică (dimensiunea interdisciplinară; istoria şi sociologia disciplinei în România).

EN: Research interests
 • The role of the normative-representational factors in international relations;
 • Policies and theories of international cooperation for development (democratization and international development; innovation and international development; the UN agenda on development and a better quality of life);
 • External action of the European Union (institutional and discursive features);
 • Historiography and methodology of international studies (Constructivism; vanguard IR theories; discourse analysis for international studies research);
 • Evolution of political science as academic discipline (the interdisciplinary dimension; history and sociology of the discipline in Romania).

FR: Domaines de recherche
 • Le rôle des facteurs normatifs et représentationnels dans les relations internationales;
 • Les politiques et les théories de la solidarité internationale (démocratisation et solidarité internationale; innovation et solidarité internationale; agenda de l'ONU sur le développement et une meilleure qualité de vie);
 • L'Action Externe de l'Union Européene (traits institutionnels et discursifs);
 • L'historiographie et la méthodologie des études internationaux (le constructivisme; les théories d'avant-garde; l'analyse de discours dans les recherches sur les relations internationales);
 • L'évolution des sciences politiques en tant que discipline académique (la dimension interdisciplinaire; l'historie et la sociologie de la discipline en Roumanie).

Cursuri / Courses 2021-2022

SEM 1
 • EN: Global Agenda of International Public Affairs (MA International Public Affairs, 1st year / course & seminar)
 • EN: Politics and Governance in Asia and Australasia (BA International Relations and European Studies, 3rd year / course & seminar)
 • RO: Agenda globala a coperării internaționale (Master Relații Internaționale, an 1; Master Studii Europene, an 2 / curs)
 • RO: Agenda globală a diversității și egalității de șanse (Master Politicile Egalității de Șanse, an 1 / curs)
 • RO: Metodologia cercetării aplicative (Master Politicile Egalității de Șanse, an 2 / facilitare academică)
SEM2
 • EN: Public Communication and Risk Management in International Environments: Fundamentals of Protocol, Diplomacy, Negotiation, Lobby and Advocacy (MA International Public Affairs, 1st year / course & seminar)
 • EN: The European Union as International Actor: Contemporary Governance Puzzles (BA International Relations and European Studies, 3rd year / course & seminar)
 • EN: Introduction to International Studies and Global Governance (BA International Relations and European Studies, 1st year / course & seminar)
 • RO: Diplomație și negociere diplomatică (Master Relații Internaționale, an 2 / curs)
 • RO: Probleme fundamentale ale securității internaționale (Licență Studii de Securitate, an 2 / curs)