RO: Domenii de interes şi cercetare
 • Rolul factorilor normativ-reprezentaţionali în relaţiile internaţionale;
 • Politicile şi teoriile cooperării internaţionale pentru dezvoltare (democratizare şi dezvoltare; inovare şi dezvoltare internaţională; agenda ONU privind dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții);
 • Acţiunea externă a Uniunii Europene (caracteristici instituţionale şi discursive);
 • Istoriografia şi metodologia studiilor internaţionale (constructivism; curentele de avangardă în teoria relaţiilor internaţionale; analiza de discurs în studiile internaţionale);
 • Evoluţia ştiinţelor politice ca disciplină academică (dimensiunea interdisciplinară; istoria şi sociologia disciplinei în România).

EN: Research interests
 • The role of the normative-representational factors in international relations;
 • Policies and theories of international cooperation for development (democratization and international development; innovation and international development; the UN agenda on development and a better quality of life);
 • External action of the European Union (institutional and discursive features);
 • Historiography and methodology of international studies (Constructivism; vanguard IR theories; discourse analysis for international studies research);
 • Evolution of political science as academic discipline (the interdisciplinary dimension; history and sociology of the discipline in Romania).

FR: Domaines de recherche
 • Le rôle des facteurs normatifs et représentationnels dans les relations internationales;
 • Les politiques et les théories de la solidarité internationale (démocratisation et solidarité internationale; innovation et solidarité internationale; agenda de l'ONU sur le développement et une meilleure qualité de vie);
 • L'Action Externe de l'Union Européene (traits institutionnels et discursifs);
 • L'historiographie et la méthodologie des études internationaux (le constructivisme; les théories d'avant-garde; l'analyse de discours dans les recherches sur les relations internationales);
 • L'évolution des sciences politiques en tant que discipline académique (la dimension interdisciplinaire; l'historie et la sociologie de la discipline en Roumanie).

@FSPUB

Cursuri / Courses / Cours

Office hours
2019-2020, sem 2 
Marti/Tuesday/Mardi
(Calea Plevnei 59)
14:30-15:30 (02: 19, 26; 03:03,10,24,31)
11:30-12:30 (04:7,21,28; 05:5,12,19,26)
Miercuri/Wednesday/Mercredi(Calea Plevnei 59)
15:30-17:30 (except 11.03, 18.03, 15.04, 27.05)SCOPUS author ID: 56145637700