Dr. Domnica GOROVEI
Lector universitar
Senior University Lecturer (tenured position)
Chargé de cours


domnica.gorovei@unibuc.ro

Departament: Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate

RO: Domenii de interes şi cercetare
 • sisteme politice africane și terorism în Africa (Africa de Vest)
 • diplomație culturală în perioada Războiului Rece
 • reprezentare politică
 • administrație locală București
 • funcționare parlamentului și mobilitate intra-parlamentară
 • corupție politică
 • caricatură politică

EN: Research interests
 • African political systems and terrorism in Africa (West Africa)
 • cultural diplomacy during the Cold War
 • political representation
 • local administration of Bucharest
 • functioning of Parliament and inter-party mobility
 • political corruption
 • political cartoon

FR: Domaines de recherche
 • systèmes politiques africains et terrorisme en Afrique (Afrique de l'Ouest)
 • diplomatie culturelle durant la Guerre Froide
 • la représentation politique
 • l'administration locale de Bucarest
 • fonctionnement du parlement et mobilité interpartisane
 • corruption politique
 • caricature politique