Dr. Armand  GOŞU 
Conferențiar universitar 
Reader/Associate Professor (tenured position)
Maître de conférences 


Membru (administrativ): Consiliul Departamentului
Departament: Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate

RO: Domenii de interes şi cercetare
 • politica internă și externă a Federației Ruse;
 • evoluții politice și diplomatice în spațiul ex-sovietic;
 • istorica politică a URSS;
 • relații româno-sovietice/ruse.

EN: Research interests
 • internal and external politics of the Russian Federation;
 • political and diplomatic evolutions within the ex-Soviet space;
 • political history of the USSR;
 • Romanian-Soviet/Russian relations.

FR: Domaines de recherche
 • politiques interne et externe de la Federation Russe;
 • evolutions politique et diplomatique dand l'espace ex-Sovietique;
 • histoire politique de l'Union Sovietique;
 • relations roumaine-sovietique/russes.