Dr. Bogdan IANCU
 
Conferenţiar universitar
Reader/Associate Professor (tenured position)
Maître de conférences

bogdan.iancu@unibuc.ro

Departament: Teorie și istorie politică și constituțională
RO: Domenii de interes şi cercetare
 • Drept constituțional românesc și comparat (sub aspectul comparativ, expertiză în domeniul dreptului constituțional american, francez, german); 
 • Constituționalism european (în special influența proceselor de ”constituționalizare” la nivelul UE asupra sistemelor constituționale ale Statelor Membre (evoluția criteriilor de la Copenhaga, reforme ale sistemelor judiciare, anticorupție); 
 • Istoria ideilor și conceptelor de bază ale statului și dreptului public (separația puterilor, independența justiției, etc.); 
 • Istorie constituțională (în special modernizarea constituțională prin transplant de norme în secolul XIX).

EN: Research interests
 • Romanian and comparative constitutional law (comparative emphasis and expertise on German, French, and American constitutional law); 
 • EU constitutionalism, with emphasis on the influence of EU 'constitutionalization' on the constitutional systems of the member states (evolution of the Copenhagen criteria, judicial reforms in the new CEE Member States, anticorruption reforms); 
 • Modern history of constitutional ideas, with emphasis on the evolution of basic concepts of state theory and on paradigm shifts (separation of powers, judicial independence, etc.); 
 • Constitutional history (emphasis on modernization by transplant in the 19th century).    

FR: Domaines de recherche 
 • Droit constitutionnel roumain et comparé (dimension comparative et expertise dans le domaine du droit constitutionnel français, allemand et américain); 
 • Constitutionnalisme européen, surtout l’influence de la ‘constitutionnalisation’ de l’UE sur les systèmes constitutionnels des Etats membres (en particulier l’évolution des critères de Copenhague, les réformes judiciaires dans les Etats de l’Europe Centrale et Orientale, les réformes anticorruption); 
 • Histoire moderne des idées constitutionnelles, surtout l’évolution des concepts fondamentaux de la théorie de l’Etat et les changements de paradigme (séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice, etc.); 
 • Histoire constitutionnelle (la question de la modernisation par le biais des transplants durant le 19ème siècle).