Dr. Alexandra Alina IANCU
Conferențiar universitar
Associate Professor (tenured position)
Maître de conférences 

alexandra.iancu@unibuc.ro

Prodecan

Membru (administrativ): Consiliul FSPUB 

https://unibuc.ro/user/alexandra.iancu/

Departament: Teorie și Istorie Politică și Constituțională

RO: Domenii de interes şi cercetare
 • elite politice, alegeri și organizații de partid în Europa Centrală și de Est
 • democratizare și patologii ale democratizării 
 • corupție politică/istoria (anti)corupției în România
 • regimuri semiprezidențiale în Europa

EN: Research interests
 • political elites, elections and party organisations in the ECE region
 • democratisation processes and democratic backsliding (illiberal turns)
 • political corruption/history of (anti)corruption in Romania
 • semi-presidential regimes in Europe

FR: Domaines de recherche
 • élites politiques, élections et partis politiques en Europe Centrale et Orientale
 • processus de démocratisation et déclins démocratiques en Europe
 • corruption politique et l'histoire de la corruption/anticorruption en Roumanie
 • régimes semi-présidentiels en Europe