Dr. Ruxandra IVAN 
Conferențiar universitar
Reader/Associate Professor (tenured position)
Maître de conférences 

Departament: Guvernare comparată și studii europene
RO: Domenii de interes şi cercetare


EN: Research interests


FR: Domaines de recherche