Dr. Ligia LIVADĂ 
Profesor universitar 
Professor 
Professeur universitaire 
    
Departament: Guvernare Comparată și Studii Europene

RO: Domenii de interes şi cercetare
 • istorie socială/istorie instituţională românească sec. XVIII-prima parte a secolului XX;
 • pauperism/sărăcie/excluziune-inserţie socială;
 • istoria asistenţei sociale (percepţii, mentalităţi, instituţii);
 • construcţia identităţii naţionale din perspectiva socială.

EN: Research interests
 • social history/Romanian institutional history (18th-20th centuries); 
 • pauperism/poverty/social exclusion-social inertia; 
 • history of social care (preconceptions, mentalities, institutions); 
 • construction of national identity from a social perspective.

FR: Domaines de recherche
 • histoire sociale / histoire institutionnelle roumaine du XVIIIe siècle au XXe siècle;
 • paupérisme / pauvreté / exclusion/integration sociale; 
 • histoire de la protection sociale (préjuges, les mentalités, les institutions);
 • construction de l'identité nationale dans une perspective sociale.