RO: Domenii de interes şi cercetare
 • Construcția statului și a națiunii în secolul al XIX-lea în Europa centrală, de est și în Balcani
 • Sociologia comparată și istoria corupției (politice)
 • Parlamente, alegeri, partide politice
 • Istoria antisemitismului

EN: Research interests
 • Nation- and state-building in the 19thcentury in Central-South-East Europe
 • Comparative sociology and history of (political) corruption
 • Parliaments, elections, political parties
 • History of Antisemitism

FR: Domaines de recherche
 • Construction de la nation et de l’Etat au 19esiècle en Europe centrale et orientale
 • Sociologie comparée et histoire de la corruption (politique) 
 • Parlements, élections, partis politique
 • Histoire de l’antisémitisme