Dr. Irina MATEI 
Lector universitar
Senior University Lecturer (tenured position)
Chargé de cours

irina.matei@fspub.unibuc.ro

Departament: Teorie și Istorie Politică și Constituțională

RO: Domenii de interes şi cercetare
 • politici culturale
 • migraţie studenţească
 • învăţământ superior
 • universitate şi politică
 • minorităţi
 • subculturi

EN: Research interests
 • cultural policies
 • student migration
 • higher education
 • university and politics
 • minorities
 • subcultures

FR: Domaines de recherche
 • politiques culturelles
 • migration des étudiants
 • éducation universitaire
 • université et politique
 • minorités
 • subcultures