Dr. Iulia Antoanella MOTOC 
Profesor universitar 
Professor 
Professeur universitaire 

iulia.motoc@fspub.unibuc.ro

Conducător de doctorat: Şcoala Doctorală
Departament: Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate

RO: Domenii de interes şi cercetare
 • arta şi politica;
 • drepturile omului şi relaţiile internaționale; 
 • drepturile minorităţilor naţionale;
 • politici de dezvoltare în America Latină.

EN: Research interests
 • arts and politics; 
 • human rights and international relations; 
 • rights of national minorities; 
 • development politics in Latin America

FR: Domaines de recherche
 • arts et politique; 
 • droits de l'homme et relations internationales; 
 • droits des minorités nationales; 
 • politique de développement en Amérique latine.