Dr. Dan  PAVEL 
Conferențiar universitar
Reader/Associate Professor (tenured position)
Maître de conférences


Departament: Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate

RO: Domenii de interes şi cercetare


EN: Research interests


FR: Domaines de recherche