Dr.  Cristina  PETRESCU
 
Profesor universitar
Professor 
Professeur universitaire 

cristina.petrescu@fspub.unibuc.ro
cristina.petrescu@unibuc.ro

Membru (administrativ): Consiliul Departamental

Departament: Teorie și istorie politică și constituțională
RO: Domenii de interes şi cercetare
  • Comunismul şi post-comunismul / Tranziţia spre democraţie
  • Memoria trecutului recent / Procesul de asumare a trecutului dictatorial
  • Identităţi naţionale / Conflict etnic / Drepturi minoritare

EN: Research interests
  • Communism and post-communism / Democratic transitions
  • Memory of recent past / Treatment of dictatorial pasts
  • National identities / Ethnic conflict / Minority rights

FR: Domaines de recherche
  • Communisme et postcommunisme / Transitions démocratiques
  • Mémoire du passé récent / Le traitement du passé dictatorial
  • Identités nationales / Conflits éthniques / Droits des minorités