Dr. Caterina PREDA 

Conferențiar universitar
Reader/Associate Professor (tenured position)
Maître de conférences 

caterina.preda@unibuc.ro

Departament: Teorie și Istorie Politică și Constituțională


RO: Domenii de interes şi cercetare
  • artă și politică
  • artă și memorie 
  • artă și Transitional Justice 
  • politici culturale
  • Europa de est
  • America latină 
  • dictaturi

  EN: Research interests
  • art and politics,
  • art and memory 
  • art and Transitional Justice 
  • cultural policies
  • Eastern Europe 
  • Latin America 
  • dictatorships.

  FR: Domaines de recherche
  • art et politique
  • art et mémoire
  • art et justice transitionnelle
  • transitions à la démocratie
  • politiques culturelles
  • Europe de l'Est
  • Amérique latine
  • dictatures