Dr. Victor  RIZESCU
 
Conferenţiar universitar 
Reader/Associate Professor (tenured position)
Maître de conférences

Membru titular (cercetare): Centrul Fundamenta Politica
Departament: Teorie și Istorie Politică și Constituțională

RO: Domenii de interes şi cercetare
 • Orientări ideologice pe fundalul decalajelor de dezvoltare 
 • Politici de dezvoltare în perspectivă istorică 
 • Reprezentarea profesională, politicile sociale şi legislaţia muncii în perspectivă istorică 
 • Teoria politică a multiculturalismului şi a globalizării

EN: Research interests
 • Ideological patterns across lags of development 
 • Policies of development in historical perspective 
 • Professional representation, social policies and labor legislation in historical perspective 
 • The political theory of multiculturalism and globalization

FR: Domaines de recherche
 • Modèles idéologiques à travers les décalages de développement 
 • Politiques de développement dans la perspective historique 
 • Représentation professionnelle, politiques sociales et législation du travail dans la perspective historique 
 • Théorie politique du multiculturalisme et de la globalisation