Dr. Gheorghe STOICA 
Profesor emerit
Emeritus professor 
Professeur emerite 

gheorghe.stoica@fspub.unibuc.ro

Conducător de doctorat: Școala Doctorală

RO: Domenii de interes şi cercetare
 • istoria ideilor politice;
 • gândirea politică italiană; 
 • politica şi cultura în Rusia;
 • tendinţe politice actuale în America Latină; 
 • instituţii şi valori în lumea politicii.

EN: Research interests
 • history of political thought; 
 • Italian political thought; 
 • Russian politics and culture; 
 • contemporary Latin American politics; 
 • political institutions and values.

FR: Domaines de recherche
 • histoire de la pensée politique; 
 • pensée politique italienne;
 • politique et culture russes;
 • politique contemporaine dans L'Amérique Latine; 
 • institutions et valeurs politiques.