Dr. Claudiu TUFIŞ
Conferențiar universitar
Associate Professor (tenured position)
Maître de conférences   

claudiu.tufis@fspub.unibuc.ro

Director de Departament
Membru (administrativ): Comisia de calitate a FSPUB;  Consiliul FSPUB
Departament: Guvernare comparată și Studii Europene

RO: Domenii de interes şi cercetare
 • Cultură politică;
 • Studii electorale;
 • Mișcări sociale;
 • Societate civilă;
 • Politici publice în învățământul superior;
 • Metodologia cercetării sociale;
 • Metode cantitative în cercetarea socială

EN: Research interests
 • Political culture;
 • Electoral studies;
 • Social movements;
 • Civil society;
 • Higher education public policy;
 • Research methodology in social sciences;
 • Data analysis in the social sciences.

FR: Domaines de recherche
 • Culture politique;
 • Études électorales;
 • Mouvements sociaux;
 • Société civile;
 • Politique publique d'enseignement supérieur;
 • Méthodologie de recherche en sciences sociales;
 • Analyse des données en sciences sociales.

PUBLICAȚII: 

Cărți (unic autor):
 1. Tufiș, Claudiu. 2012. Learning Democracy and Market Economy in Post-Communist Romania. Iași: Institutul European. ISBN: 9789736118920. (LINK)
Cărți (coautor):
 1. Bădescu, Gabriel, Comșa, Mircea, Gheorghiță, Andrei, Stănuș, Cristina și Claudiu Tufiș. 2010. Implicarea civică și politică a tinerilor. Constanța: Dobrogea. ISBN: 9786065650138. (LINK)
 2. Comșa, Mircea, Rughiniș, Cosima și Claudiu Tufiș. 2008. Atitudini față de muncă în România: Opinii, realități, așteptări. București: Fundația Soros România. ISBN: 9789730061079. (LINK)
 3. Comșa, Mircea, Tufiș, Claudiu și Bogdan Voicu. 2007. Sistemul universitar românesc: Opiniile cadrelor didactice și ale studenților / Romanian university system: Opinions of the teaching staff and the students. București: Fundația Soros România și Editura Afir. ISBN: 9789737714350. (LINK
Cărți (coeditor):
 1. Comșa, Mircea, Gheorghiță, Andrei și Claudiu Tufiș (coord.). 2012. Alegerile prezidențiale din România, 2009. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. ISBN: 9789735953942. (LINK)
 2. Comșa, Mircea, Gheorghiță, Andrei și Claudiu Tufiș (coord.). 2010. Alegerile pentru Parlamentul European: România, 2009. Iași: Polirom. ISBN: 9789734617135. (LINK)
 3. Voicu, Mălina și Claudiu Tufiș (eds.). 2008. Romii: Povești de viață. București: Fundația Soros România și Editura Afir. ISBN: 9789730056112. (LINK)
Articole în jurnale:
 1. Soare, Sorina și Claudiu Tufiș. 2018. "Phoenix Populism: Radical-Right Parties' Mobilization in Romania after 2015." Problems of Post-Communism, DOI: 10.1080/10758216,2018,1460158. (LINK / Publisher).
 2. Ives, Bob, Alama, Madalina, Mosora, Liviu Cosmin, Mosora, Mihaela, Grosu, Lucia, Clinciu, Aurel, Cazan, Ana-Maria, Bădescu, Gabriel, Tufiș, Claudiu, Diaconu, Mihaela și Amalia Duțu. 2017. “Patterns and Predictors of Academic Dishonesty in Romanian University Students”. Higher Education, 74(5): 815-831, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10734-016-0079-8. (LINK / Publisher).
 3. Voicu, Bogdan and Claudiu Tufiș. 2017. “Migrating trust: Contextual determinants of international migrants’ confidence in political institutions.” European Political Science Review, 9(3): 351-373. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1755773915000417. (LINK / Publisher).
 4. Tufiș, Claudiu. 2014. “The Not-So-Curious Case of Low Political Participation in Romania.” Calitatea Vieții, 25(3): 281-306. (LINK / Publisher).
 5. Tufiș, Claudiu. 2014. "The Geography of Support for Democracy in Europe." Studia Politica, 14(2): 165-184. (LINK / Publisher).
 6. Palada, Mirel, Voicu, Ovidiu, Popescu, Raluc și Claudiu Tufiș. 2012. "Religie şi comportament religios în România." Noua Revistă de Drepturile Omului, 1: 91-120. (LINK / Publisher).
 7. Tufiș, Claudiu. 2008. “Multiple Imputation as a Solution to the Missing Data Problems in Social Sciences.” Calitatea Vieții, 19(1-2): 199-212. (LINK / Publisher).
 8. Casper, Gretchen and Claudiu Tufiş. 2003. “Correlation versus Interchangeability: The Limited Robustness of Empirical Findings on Democracy using Highly Correlated Datasets.” Political Analysis, 11(2): 196-203. (LINK / Publisher).
 9. Tufiş, Claudiu. 2000. “O critică a teoriei postmaterialismului a lui Inglehart.” Revista de cercetări sociale, 7(3-4): 149-157. (LINK / Publisher).
Capitole în volume editate:
 1. Comșa, Mircea și Claudiu Tufiș. 2016. "Romania in Times of Crisis: Economic Conditions and Support for Democracy." Pp. 277-302 în Voicu, Mălina, Mochmann, Ingvill and Hermann Dulmer (eds.), Values, Economic Crisis and Democracy. Abingdon: Routledge. ISBN: 9781138959170.
 2. Voicu, Mălina și Claudiu Tufiș. 2013. "Religion and Social Participation in Postcommunist Europe." Pp. 203-217 în Hart, Joep de, Dekker, Paul și Loek Halman (eds.), Religion and Civil Society in Europe. Berlin: Springer. ISBN: 9789400768147.
 3. Comșa, Mircea, Gheorghiță, Andrei și Claudiu Tufiș. 2012. “Introducere.” Pp. 21-28 în Comșa, Mircea, Gheorghiță, Andrei și Claudiu Tufiș (eds.), Alegerile prezidențiale din România, 2009. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. ISBN: 9789735953942. 
 4. Tufiș, Claudiu. 2012. “Atașament față de partidele politice: Stabilitate și schimbare în contextul alegerilor prezidențiale din România, 2009.” Pp. 117-146 în Comșa, Mircea, Gheorghiță, Andrei și Claudiu Tufiș (eds.), Alegerile prezidențiale din România, 2009. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. ISBN: 9789735953942.
 5. Tufiș, Claudiu. 2012. “Traiectorii profesionale ale absolvenților FSAS-UB.” Pp. 107-124 în Lambru, Mihaela (ed.), Sociolog pe piața muncii. Iași: Institutul European. ISBN: 9789736118616.
 6. Tufiș, Claudiu. 2012. “Caracteristici ale locului de muncă actual.” Pp. 125-132 în Lambru, Mihaela (ed.), Sociolog pe piața muncii. Iași: Institutul European. ISBN: 9789736118616.
 7. Tufiș, Claudiu. 2011. "Despre acreditare și asigurarea calității." Pp. 75-80 în Păunescu, Mihai, Vlăsceanu, Lazăr și Adrian Miroiu (eds.), Calitatea învățământului superior din România. Iași: Polirom. ISBN: 9789734623082.
 8. Tufiș, Claudiu. 2011. "Diferențierea universităților și titlurile universitare." Pp. 81-90 în Păunescu, Mihai, Vlăsceanu, Lazăr și Adrian Miroiu (eds.), Calitatea învățământului superior din România. Iași: Polirom. ISBN: 9789734623082.
 9. Voicu, Bogdan and Claudiu Tufiș. 2011. "Procesul educațional." Pp. 91-115 în Păunescu, Mihai, Vlăsceanu, Lazăr și Adrian Miroiu (eds.), Calitatea învățământului superior din România. Iași: Polirom. ISBN: 9789734623082.
 10. Voicu, Bogdan and Claudiu Tufiș. 2011. "Trecerea de la studenție la piața muncii." Pp. 116-141 în Păunescu, Mihai, Vlăsceanu, Lazăr și Adrian Miroiu (eds.), Calitatea învățământului superior din România. Iași: Polirom. ISBN: 9789734623082.
 11. Tufiș, Claudiu. 2010. "Dividing the Pie: Support for the Free Market and State Interventionism Models of Market Economy.” Pp. 71-105 în Halman, Loek și Mălina Voicu (eds.), Mapping Value Orientations in Central and Eastern Europe. Leiden: Brill. ISBN: 9789004185623.
 12. Tufiș, Claudiu. 2010. "Politică." Pp. 473-535 în Vlăsceanu, Lazăr (ed.), Sociologie. Iași: Polirom. ISBN: 9789734618156.
 13. Comșa, Mircea, Gheorghiță, Andrei și Claudiu Tufiș. 2010. "Introducere." Pp. 13-18 în Comșa, Mircea, Gheorghiță, Andrei și Claudiu Tufiș (eds.), Alegerile pentru Parlamentul European: România 2009. Iași: Polirom. ISBN: 9789734617135.
 14. Tufiș, Claudiu. 2010. "Atașamentul față de partidele politice în România." Pp. 19-54 în Comșa, Mircea, Gheorghiță, Andrei și Claudiu Tufiș (eds.), Alegerile pentru Parlamentul European: România 2009. Iași: Polirom. ISBN: 9789734617135.
 15. Tufiș, Claudiu and Bogdan Voicu. 2010. „Opiniile studenţilor (nivel de licenţă), cadrelor didactice şi angajatorilor privind starea învăţământului superior.” Pp. 121-303 în Vlăsceanu, Lazăr, Miroiu, Adrian, Păunescu, Mihai și Marian-Gabriel Hâncean (eds.), Barometrul calității – 2010: Starea calității în învățământul superior din România. Brașov: Editura Universității Transilvania din Brașov. ISBN: 9789735986418.
 16. Vlăsceanu, Lazăr, Hâncean, Marian-Gabriel, Voicu, Bogdan și Claudiu Tufiş. 2009. „Distribuţii statistice, interpretări şi opţiuni privind starea calităţii în învăţământul superior”. Pp. 3-53 în Vlăsceanu, Lazăr, Hâncean, Marian-Gabriel, Voicu, Bogdan și Claudiu Tufiş (eds.), Distribuţii statistice, interpretări şi opţiuni privind starea calităţii în învăţământul superior: Barometrul calităţii - 2009. Bucureşti: ARACIS and QualMedia. ISSN: 20669119.
 17. Tufiș, Claudiu și Bogdan Voicu. 2009. „Opiniile studenţilor (nivel de licenţă), cadrelor didactice şi angajatorilor privind starea calităţii învăţământului superior. Raport anual de sondaj – 2009.” Pp. 209-357 în Vlăsceanu, Lazăr, Hâncean, Marian-Gabriel, Voicu, Bogdan și Claudiu Tufiş (eds.), Distribuţii statistice, interpretări şi opţiuni privind starea calităţii în învăţământul superior: Barometrul calităţii - 2009. Bucureşti: ARACIS and QualMedia. ISSN: 20669119.
 18. Păunescu, Mihai, Balica, Magdalena, Voicu, Bogdan, Tufiș, Claudiu et al. 2009. "Sinteza studiului comprehensiv privind inserția pe piața muncii a absolvenților cu diplomă de licență din patru domenii de studii". Pp. 53-76 în Korka, Mihai (ed.), Educație de calitate pentru piața muncii. București: Editura Universitară. ISBN 9789737497581.
 19. Voicu, Bogdan, Balica, Magdalena, Tufiș, Claudiu et al. 2009. "Rezultate ale studiului comprehensiv cu privire la inserția absolvenților de programe de studii din domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației". Pp. 91-115 în Korka, Mihai (ed.), Educație de calitate pentru piața muncii. București: Editura Universitară. ISBN 9789737497581.
 20. Voicu, Bogdan, Balica, Magdalena, Tufiș, Claudiu et al. 2009. "Rezultate ale studiului comprehensiv cu privire la inserția absolvenților de programe de studii din domeniul Drept". Pp. 135-143 în Korka, Mihai (ed.), Educație de calitate pentru piața muncii. București: Editura Universitară. ISBN 9789737497581.
 21. Voicu, Bogdan, Balica, Magdalena, Tufiș, Claudiu et al. 2009. "Rezultate ale studiului comprehensiv cu privire la inserția absolvenților de programe de studii din domeniul Inginerie Mecanică". Pp. 174-184 în Korka, Mihai (ed.), Educație de calitate pentru piața muncii. București: Editura Universitară. ISBN 9789737497581.
 22. Voicu, Bogdan, Balica, Magdalena, Tufiș, Claudiu et al. 2009. "Rezultate ale studiului comprehensiv cu privire la inserția absolvenților de programe de studii din domeniul Științele Comunicării". Pp. 195-219 în Korka, Mihai (ed.), Educație de calitate pentru piața muncii. București: Editura Universitară. ISBN 9789737497581.
 23. Voicu, Mălina și Claudiu Tufiş. 2008. “Strategii de viaţă în comunităţile de romi.” Pp. 5-18 în Voicu, Mălina și Claudiu Tufiş (eds.), Romii: Povești de viață. Bucureşti: Fundaţia Soros România și Editura Afir. ISBN: 9789730056112.
 24. Tufiş, Claudiu. 2008. "Comrades or citizens? Support for democracy and market economy.” Pp. 31-62 în Voicu, Bogdan și Mălina Voicu (eds.), The Values of Romanians: 1993 – 2006. Iaşi: Institutul European. ISBN: 9789736115523.
 25. Tufiş, Claudiu. 2008. "Institutional Trust – Victim of the Postcommunist Transition.” Pp. 115-143 în Voicu, Bogdan și Mălina Voicu (eds.), The Values of Romanians: 1993 – 2006. Iaşi: Institutul European. ISBN: 9789736115523.
 26. Tufiş, Claudiu. 2007. “Tovarăşi sau cetăţeni? Suport pentru democraţie şi economia de piaţă.” Pp. 29-63 în Voicu, Bogdan și Mălina Voicu (eds.), Valori ale românilor: 1993 – 2006. O perspectivă sociologică. Iaşi: Institutul European. ISBN: 9789736114878.
 27. Tufiş, Claudiu. 2007. “Încredere instituţională. Victimă a tranziţiei postcomuniste” Pp. 117-149 în Voicu, Bogdan și Mălina Voicu (eds.), Valori ale românilor: 1993 – 2006. O perspectivă sociologică. Iaşi: Institutul European. ISBN: 9789736114878.
 28. Sandu, Paula și Claudiu Tufiş. 2000. “Biertan. În căutarea viitorului.” Pp. 207-283 în Zamfir, Elena și Marian Preda (eds.), Diagnoza problemelor sociale comunitare. Studii de caz. Bucureşti: Expert. 
Baze de date:
 1. Tufiș, Claudiu D., 2015, "Studii Electorale Românești: Parlamentari Români 1990 - 1992 (SER-PROM-1990)", FSPUB / IDC / RQSA, București, Versiunea 1.0, doi:10.13140/RG.2.1.3848.9762.
 2. Tufiș, Claudiu D., 2015, "Studii Electorale Românești: Parlamentari Români 1992 - 1996 (SER-PROM-1992)", FSPUB / IDC / RQSA, București, Versiunea 1.0, doi:10.13140/RG.2.1.2115.8569.
 3. Tufiș, Claudiu D., 2015, "Studii Electorale Românești: Parlamentari Români 1996 - 2000 (SER-PROM-1996)", FSPUB / IDC / RQSA, București, Versiunea 1.0, doi: 10.13140/RG.2.1.2720.0169.
 4. Tufiș, Claudiu D., 2015, "Studii Electorale Românești: Parlamentari Români 2000 - 2004 (SER-PROM-2000)", FSPUB / IDC / RQSA, București, Versiunea 1.0, doi: 10.13140/RG.2.1.1221.1361.
 5. Tufiș, Claudiu D., 2015, "Studii Electorale Românești: Parlamentari Români 2004 - 2008 (SER-PROM-2004)", FSPUB / IDC / RQSA, București, Versiunea 1.0, doi: 0.13140/RG.2.1.4095.4726.
 6. Tufiș, Claudiu D., 2015, "Studii Electorale Românești: Parlamentari Români 2008 - 2012 (SER-PROM-2008)", FSPUB / IDC / RQSA, București, Versiunea 1.0, doi: 10.13140/RG.2.1.1364.6566.
Rapoarte:
 1. Tufiș, Claudiu D. 2017. The Global State of Democracy Indices Codebook. Stockholm: International IDEA.
 2. Tufiș, Claudiu D. 2017. The Global State of Democracy Indices Technical Procedures Guide. Stockholm: International IDEA.
 3. Tufiș, Claudiu D. 2017. Mecanismul Independent de Raportare: România Raport Final 2014-2016. Washington, DC: Open Government Partnership.
 4. Voicu, Bogdan și Claudiu Tufiș. 2016. In-depth assessment of the social, health, and education status of children and their families in target areas of the Bacău county. București: UNICEF.
 5. Tufiș, Claudiu, Bojincă, Marian, Gotca, Alexandru, Sandu, Dumitru, Tudor, Elena și Bogdan Voicu. 2015. Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău. Metodologia de selecție a comunităților. București: UNICEF.
 6. Voicu, Bogdan, Rotariu, Traian, Bîrsan, Alina, Tufiș, Claudiu, Moldovan-Teselios, Cătălin și Cristi Pop. 2014. Studiu privind nevoia de informare a cetățenilor români migranți. București: MMPSFPV.
 7. Tufiş, Claudiu și Bogdan Voicu. 2009. Opiniile studenţilor (nivel licenţă), cadrelor didactice şi angajatorilor privind starea învăţământului superior. București: ARACIS.
 8. Voicu, Bogdan, Tufiş, Claudiu și Paula Tufiş. 2009. Adaptarea activă a educaţiei universitare la cerinţele pieţei muncii Raport de analiză a datelor cantitative culese de la angajatori, recrutatori şi absolvenţi. Bucureşti: ARACIS & CEDU 2000+.
 9. Voicu, Bogdan, Tufiş, Claudiu, Voicu, Mălina și Marian Vasile. 2009. Studii Doctorale în România – Organizarea Şcolilor Doctorale. Studiul cantitativ. Raport asupra opiniilor conducătorilor de doctorat şi doctoranzilor din România. Bucureşti: UEFISCSU.
 10. Voicu, Bogdan, Tufiș, Paula și Claudiu Tufiș. 2006. Understanding of the Romanian society values, with emphasis on the middle class. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
Conferințe internaționale (selecție):
 1. Bekaj, Armend și Claudiu Tufiș. 2018. Global State of Democracy Index. UN World Data Forum. Dubai, Emiratele Arabe Unite. 22 octombrie 2018. 
 2. Tufiș, Claudiu. 2018. What Values Should We Teach Our Children? The Romanian Way. International Academic Conference of Values and Value Education under a Community with a Shared Future for Mankind. Changchun, China. 19-21 iunie 2018.
 3. Soare, Sorina, Tufiș, Claudiu și Ovidiu Voicu. 2016. Phoenix Populism: Radical-Right Parties’ Mobilization in Romania after 2014. ESA RN32 4th Midterm Conference: (Dis)locating Europe: conflict, challenges, and changes. Bruxelles, Belgium. 28-29 octombrie 2016.
 4. Tufiș, Claudiu. 2016. Correlates and Determinants of Political Participation: A Sensitivity Analysis. 24th World Congress of Political Science. Poznan, Poland. 23-28 iulie 2016.
 5. Tufiș, Claudiu. 2016. A Sensitivity Analysis of Political Participation. 4th International Conference of the Romanian Sociological Society. Sibiu, Romania, 29 septembrie - 1 octombrie 2016.
 6. Voicu, Bogdan, Dan, Adrian, Tufiș, Claudiu și Eugen Glăvan. (Inter-) Citation in Romanian Journals from Social Sciences. 4th International Conference of the Romanian Sociological Society. Sibiu, Romania, 29 septembrie - 1 octombrie 2016.
 7. Tufiș, Claudiu. 2015. Becoming Citizens: The Coagulation of Grassroots Movements in Post-Accession Romania. Conferința Effects of elections in CEE countries on EU governance, Center for EU Enlargement Studies - Central European University & Friedrich Erbert Stiftung. Budapest, Hungary, 30 noiembrie 2015.
 8. Comșa, Mircea și Claudiu Tufiș. 2014. Reassessing the Effect of Economic Conditions on Support for Democracy: Evidence from the 2009-2013 Romanian Election Study Panel. American Political Science Association. Washington DC, SUA. 28-31 august 2014.
 9. Comșa, Mircea și Claudiu Tufiș. 2013. Economic Conditions and Support for Democracy. Conferința GESIS "Values, Crisis, and Democracy", Cologne, Germany. 26-27 septembrie 2013.
 10. Tufiș, Claudiu. 2013. Trust and substitutes of trust in the Romanian Post-communist Society. American Political Science Association. Chicago IL, USA. 29 august - 1 septembrie, 2013.
 11. Tufiș, Claudiu. 2013. Cultures of trust and cultures of distrust. European Survey Research Association. Slovenia. 16-19 iulie 2013, Slovenia.
 12. Voicu, Bogdan și Claudiu Tufiș. 2013. "When in Rome...": Contextual determinants of international migrants' confidence in political institutionsEuropean Survey Research Association. Slovenia. 16-19 iulie 2013, Slovenia.
 13. Tufiș, Claudiu. 2011. Democracy and the Market: Explaining Variations in Support across European Countries. American Political Science Association. Settle, SUA. 1-4 septembrie 2011.
 14. Tufiș, Claudiu. 2011. Measuring Support for Democracy and Non-Democratic Alternatives in Europe. European Survey Research Association. Lausanne, Switzerland. 18-22 iulie 2011.
 15. Tufiș, Claudiu. 2011. Democracy, Free Market, and State Interventionism: Explaining Cross-National Variations in Support. European Political Science Association. Dublin, Ireland. 16-18 iunie 2011.
 16. Tufiș, Claudiu. 2011. Measuring support for democracy and non-democratic alternatives in Europe. 4th EVS Workshop Understanding Value Patterns in Europe. Vilnius, Lithuania. 30 iunie - 1 iulie 2011.