Dr. Florin ŢURCANU 
Profesor universitar 
Professor 
Professeur universitaire 

florin.turcanu@unibuc.ro

Conducător de doctorat: Școala Doctorală

Membru (administrativ): Reprezentant în Senatul UBConsiliul Departamentului

Departament: Teorie și Istorie politică și Constituțională

RO: Domenii de interes şi cercetare
 • intelectualii şi politica în Europa secolului XX;
 • cultură, politică şi politici culturale în Europa secolului XX; 
 • ideologii şi regimuri politice totalitare; 
 • ideologii naţionaliste în Europa.

EN: Research interests
 • intellectuals and politics in 20th century Europe; 
 • culture, politics and cultural policies in 20th century Europe; 
 • totalitarian regimes and ideologies; 
 • nationalism in Europe.

FR: Domaines de recherche
 • les intellectuels et la politique dans l'Europe du 20e siècle; 
 • culture, politique et culturelle des politiques en Europe du 20ème siècle;
 • régimes et des idéologies totalitaires;
 • le nationalisme en Europe.