Dr.  Laurenţiu  VLAD
 
Profesor universitar 
Professor
Professeur universitaire 

laurentiu.vlad@fspub.unibuc.ro
laurentiu.vlad@unibuc.ro

Membru titular (cercetare): Centrul Fundamenta Politica
Conducător de doctorat: Școala Doctorală a Facultății de Istorie din Universitatea București
Departament: Guvernare comparată și studii europene
RO: Domenii de interes şi cercetare
 • istoria politică a românilor, sec.XIX-XX;
 • construcţia identităţii naţionale;
 • mentalităţi, idei şi ideologii politice;
 • conservatorism românesc;
 • ideea europeană.

EN: Research interests
 • political history of Romanians, 19th-20th centuries;
 • construction of national identity;
 • mentalites, political ideas and ideologies;
 • Romanian conservatism;
 • European idea.

FR: Domaines de recherche
 • histoire politique des Roumains, XIXe-XXe siècles;
 • construction de l'identité nationale;
 • mentalités, idées et idéologies politiques;
 • conservatisme roumain;
 • idée européenne.