RO: Domenii de interes şi cercetare

Aspecte de cercetare teoretică
 • atitudini politice, cultura politica, socializare politică, comportament politic;
 • regim democratic, stat democratic în Europa de Est;
 • studii electorale în Europa de Est;
 • fenomene de corupție politică în Europa de Est.
Metodologia cercetării politice
 • analiza datelor;
 • modelare statistică și computațională, modelare bazată pe agenți artificiali, modelarea bazată pe tehnici de web;
 • simulare cu metode de inteligență și viață artificială: simulare socială, societate artificială.

EN: Research interests

Theoretical Research Areas
 • political attitudes, political culture, political socialization, political behaviour;
 • democratic regimes, Eastern European polity;
 • electoral studies in Eastern Europe;
 • political corruption phenomena in Eastern Europe.
Political research methodology
 • data analysis;
 • statistical and computational modelling, agent-based modelling, web-based modelling;
 • simulation based on artificial intelligence (AI) and artificial life (Alife), social simulation, artificial society, artificial polity.

FR: Domaines de recherche

Aspects de la recherche théorique
 • atitude politique, culture politique, socialisation politique, comportement politique;
 • régime démocratique, État démocratique en Europe de l'Est;
 • études électorales en Europe de l'Est;
 • phénomènes de corruption politique en Europe de l'Est.
Méthodologie de la recherche politique
 • l'analyse des données;
 • modélisation statistique et la modélisation informatique à base d'agents artificiels, des techniques de modélisation basée sur le web;
 • les méthodes de simulation de l'intelligence et de la vie artificielle: simulation sociale, la société virtuelle, l'état virtuel, culture virtuelle.