REGULAMENTE & METODOLOGII FSPUB

FORMULARE

EVALUAREA STUDENŢILOR

CADRE DIDACTICE
GRADAŢII DE MERIT - model fișă de auto-evaluare
MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE - Anexa 1 (Solicitare finanțare: .doc | .pdf)
MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE - Anexa 2 (Raport: .doc | .pdf)
MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE - Anexa3 (Evaluare instituțională: .doc | .pdf)

ORGANIZAREA DE EVENIMENTE