METODOLOGII & PROCEDURI
EVALUAREA PERIODICĂ A CADRELOR DIDACTICE

Activitatea personalului didactic este evaluată în baza standardelor şi criteriilor stabilite de Consiliul FSPUB, în conformitate cu legislaţia, procedurile şi metodologiile specifice în vigoare, sub coordonarea Decanului astfel:
  • anual, de către Consiliul Departamentului şi sub coordonarea Directorului de Departament, la nivel individual (pentru membrii Departamentului); 
  • anual, de către Consiliul Şcolii Doctorale şi sub coordonarea Directorului de Şcolii Doctorale, la nivel individual (pentru membrii Şcolii Doctorale); 
  • anual, de către Comisia de Calitate a FSPUB, la nivel individual şi instituţional, pe baza rapoartelor individuale şi a raportului Consiliului Departamentului, respectiv raportului Consiliului Şcolii Doctorale; 
  • anual, de către Consiliul FSPUB, la nivel instituţional, pe baza raportului Consiliului Departamentului şi al Comisiei de Calitate a FSPUB. 
Pentru realizarea acestor evaluări, precum şi pentru evaluări instituţionale la nivel UB, naţionale sau internaţionale, cadrele didactice vor trimite Directorului de Departament documentele necesare în calendarul anunţat. În situaţii excepţionale, cadrele didactice au obligaţia de a respecta termene de urgenţă pentru trimiterea acestor documente.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, la sfârşitul fiecărui curs/seminar, studenţii vor evalua printr-un chestionar experienţa de învăţare, inclusiv performanţa cadrului didactic ce a efectuat activitatea didactică. Această evaluare contribuie la cele patru evaluări anuale precizate mai sus.

Toate rapoartele de evaluare a performanţei individuale trebuie să fie aduse la cunoştinţa cadrelor didactice în termen de cel mult o lună de la încheierea procesului de evaluare.

În baza evaluărilor individuale şi instituţionale, Consiliul Departamentului poate propune recompense şi sancţiuni în conformitate cu legislaţia, procedurile şi metodologiile în vigoare.

Gradaţia de merit este un tip de recompensă pentru activitatea didactică şi de cercetare care se obţine în urma unui concurs organizat în conformitate cu legislaţia, procedurile şi metodologiile în vigoare.

În cazul în care recompensele propuse implică stimulente salariale, acestea necesită aprobate Decanului.

Sancţiunile sunt discutate şi stabilite de Consiliul FSPUB.